čtvrtek 24. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Evropský pohled:
 • Nesnesitelně triumfalistické Spojené státy (Guardian) Úvahy po Kosovu a po Kursku:
 • Nelžou pouze ruští, ale i britští a američtí politikové (Guardian) Česká televize:
 • Kdy bude ČT opravdu sloužit veřejnosti (Jana Dědečková) Ředitel ČT odpovídá na dotaz:
 • Dušan Chmelíček: Statutární dokumenty byly odeslány Radě ČT 4.4. 2000 Televize Nova:
 • Jsou účty za večeře a za letenky základním jměním ČNTS? (Iva Peringerová)
 • Václavu Špaňheli: Paragraf, na který Železný poukazuje, platí až od 1. července 1996 (Michal Donath) Tisková zpráva CET 21:
 • Podnikatelské neúspěchy CME se projevily dávno před rozchodem s Vladimírem Železným ODS:
 • Napravené srdce (Václav Pinkava) Češi v zahraničí:
 • Závěrečná zpráva Klubu československé kultury v Los Angeles (1973-1999) (Jiřina Fuchsová) Argumentace:
 • Jak to bylo s bratry Mašíny (Martin Vadas) Ekologie v ČR:
 • Spolana poskytuje neúplné informace o znečištění - jen podle českých zákonů (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdy bude ČT opravdu sloužit veřejnosti

  Jana Dědečková, členka Rady ČT

  Tento článek poslala Jana Dědečková do Lidových novin.

  Takovým nebo obdobným způsobem se může ptát divák , který přispívá na vysílání ČT každý měsíc 75,- Kč z rodinného rozpočtu a již 8 let čeká, kdy tato televize začne plnit své poslání poskytovat veřejnou službu, která ji podle zákona přísluší.

  Takovou institucí se Česká televize může stát, pokud si jednotliví aktéři, to znamená ti, kteří vysílání tvoří i ti, kteří vysílání platí uvědomí, že vysílání ČT je službou veřejnosti, kterou si občan chce platit a ze které má užitek.

  Aby se platící občan mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda a jakou službu potřebuje, měl by především znát obsah slova veřejnoprávní, které je skloňováno ve všech pádech, ale jen málokdo ho umí srozumitelně definovat . Myslím si, že veřejnoprávní vysílání není vysíláním všeho pro všechny, ale toho, co je nejdůležitější pro co největší počet občanů, a to z hlediska jejich základních životních potřeb, jimiž jsou např. zdraví, bezpečnost, životní úroveň, právní vědomí atd.Důležitou součástí veřejné služby je samozřejmě i vysílání pro menšiny.

  V praxi to znamená, že veřejnoprávní médium musí usilovat o prezentaci daného problému nikoli ze strany zdroje, ale vždy z hlediska diváka - koncesionáře. Zpravodajství ČT, není kritizováno za špatný nebo nekultivovaný přednes moderátorů, ale za bezobsažnost zpráv, které občanům nepomáhají orientovat se v současném světě.Veřejnoprávní organizace bude správně fungovat, pokud bude založena na jasně vymezené koncepci , nikoliv na  subjektivních pocitech jejích zaměstnanců, pokud bude službou veřejnosti a ne nástrojem vládní či parlamentní moci.

  Pro koncesionáře není důležité, že poslanecká sněmovna schválila ten který zákon, ale analýza jaký konkrétní dopad bude mít tento zákon na jeho každodenní život . Pro občana není důležité , že předseda vlády vycestoval služebně do zahraničí, pokud informace o tom s kým se setkal, není doplněna informaci, co dojednal a jaký přínos má toto setkání pro občany ČR, kteří tuto cestu platí ze svých daní.Aby zpravodajství ČT bylo takovou službou veřejnosti a ne pouze citací zpráv ČTK s obrazovým doprovodem,- je nezbytně třeba, aby redakce disponovala kvalitním analytickým zázemím.

  Aby se ČT stala opravdu televizí pro koncesionáře, musí být naprostou samozřejmostí transparentnost v hospodaření s penězi poplatníků, kteří na její chod přispívají.Proto pokládám za  důležité, aby byl vypracován dokument o financování ČT a pravidla pro spolupráci s nezávislými producenty tak, jak slibuje vítězný projekt generálního ředitele.

  Česká televize, která distribuuje veřejné finanční prostředky mezi nezávislé firmy musí mít závazná pravidla, jimiž se bude řídit tento proces, včetně klauzule o zveřejňování projektu a částek vyplacených za tento projekt .Samočisticí účinky této veřejné kontroly - jsou rovněž cestou vedoucí ke zvyšování kvality pořadů.

  Aby se ČT stala službou veřejnosti, musí si členové Rady ČT být vědomi skutečnosti, že do svých funkcí byli zvoleni sice na základě politických jednání, ale coby nezávislé osobnosti zastupující především koncesionáře.

  Toto je můj zásadní postoj a všem zúčastněným vzkazuji, že jen tyto zájmy jsem ochotna ve své funkci hájit. Protože jen tak má veřejnoprávní ČT šanci být - "televizí na straně občana."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|