čtvrtek 24. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Evropský pohled:
 • Nesnesitelně triumfalistické Spojené státy (Guardian) Úvahy po Kosovu a po Kursku:
 • Nelžou pouze ruští, ale i britští a američtí politikové (Guardian) Česká televize:
 • Kdy bude ČT opravdu sloužit veřejnosti (Jana Dědečková) Ředitel ČT odpovídá na dotaz:
 • Dušan Chmelíček: Statutární dokumenty byly odeslány Radě ČT 4.4. 2000 Televize Nova:
 • Jsou účty za večeře a za letenky základním jměním ČNTS? (Iva Peringerová)
 • Václavu Špaňheli: Paragraf, na který Železný poukazuje, platí až od 1. července 1996 (Michal Donath) Tisková zpráva CET 21:
 • Podnikatelské neúspěchy CME se projevily dávno před rozchodem s Vladimírem Železným ODS:
 • Napravené srdce (Václav Pinkava) Češi v zahraničí:
 • Závěrečná zpráva Klubu československé kultury v Los Angeles (1973-1999) (Jiřina Fuchsová) Argumentace:
 • Jak to bylo s bratry Mašíny (Martin Vadas) Ekologie v ČR:
 • Spolana poskytuje neúplné informace o znečištění - jen podle českých zákonů (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ředitel ČT odpovídá na dotaz Tomáši Pecinovi

  Dušan Chmelíček: Statutární dokumenty byly odeslány Radě ČT 4.4. 2000

  V Praze dne 23. srpna 2000

  Vážený pane,

  nejsem a nemohu být informován o všem, co dělají mí spolupracovníci, a z toho důvodu mne, prosím, nečiňte odpovědným za jakési anonymní nařčení. Vítám však Váš zájem, byť projevený poněkud pozdě, neboť jste mne již nejméně dvakrát obvinil ze lži, aniž byste se obtěžoval zeptat se mne alespoň na názor nebo na zdůvodnění toho, proč podle Vašeho mínění lžu způsobem, který sám nemohu označit jinak než jako pitomý. Musím se také ohradit proti formulaci dnešních Britských listů "odpověď od Dušana Chmelíčka nepřišla" - Váš dotaz byl odeslán včera, četl jsem jej pozdě večer a pokládám za běžnou lidskou slušnost ponechat oslovenému alespoň jeden den na odpověď. K věci samotné:

  Již v únoru jsem se spolu se svými spolupracovníky zabýval nutnými změnami v "Statutu, Kodexu, Strategii České televize". Účelem úprav bylo přizpůsobit tento dokument organizační struktuře, kterou jsem předjímal ve svém projektu, odstranit zjevné anachronismy, programovou strategii upravit ve smyslu projektu a zvýšit jazykovou úroveň předchozí verze. Předpokládal jsem tehdy, že statut z počátku roku 1998 je v podstatě strukturálně dobrý a veškeré změny v něm se mají ubírat výše naznačeným a v projektu podrobně popsaným způsobem.

  V závěrečné fázi prací redigoval text analytik Nikolaj Savický, který mi dokument jako celek předal 31. března 2000. V následujících dnech jsem ještě provedl některé drobnější úpravy a dne 4. dubna 2000 odeslal můj tajemník Jiří Kučera elektronickou poštou tento materiál Radě České televize na adresu radact@czech-tv.cz. Současně pan Kučera pro kontrolu předal - bohužel nikoli proti podpisu - tajemnici Rady České televize vytištěnou verzi téhož dokumentu. Zasílání pracovních textů Radě České televize v elektronické podobě používala Česká televize zejména proto, aby umožnila členům Rady s těmito materiály snadno a rychle dále pracovat. Podotýkám, že se jednalo o naprosto běžnou praxi, která nikdy dříve nevedla k podobným komplikacím.

  Beru v úvahu, že nová Rada České televize byla během jara 2000 volena postupně a že v téže době probíhalo stěhování sekretariátu Rady. Nepřikládal jsem celé záležitosti žádnou zvláštní důležitost a neurgoval jsem projednání novely "Statutu, Kodexu, Strategie České televize", protože jsem předpokládal, že je Rada České televize projedná a po případných úpravách schválí standardním postupem. Vzhledem k výše zmíněným komplikacím praktického rázu jsem také automaticky počítal s tím, že když bude Rada České televize postrádat jakýkoli dokument České televize, prostě mne o něj požádá a můj sekretariát Radě kopii obratem poskytne. Z toho důvodu jsem ve své zprávě "Projekt Česká televize v roce 2000 a nejblíže následujících letech po čtyřech měsících praxe" po pravdě napsal, že "návrh nového Statutu České televize postoupila Česká televize Radě České televize na počátku dubna 2000", aniž by mne napadlo, že tato skutečnost může být zpochybněna.

  Celou aféru kolem data předání návrhu Statutu Radě České televize pokládám za nesmyslnou, protože tato okolnost neměla a nemohla mít na chod instituce žádný vliv. Po této zkušenosti jsem navíc okamžitě přijal takové opatření, které napříště podobným nedopatřením zabraňuje, a budu dbát na to, aby bylo striktně dodržováno. V tomto smyslu budu též informovat Radu České televize.

  S pozdravem

  Dušan Chmelíček


  Poznámka TP: Děkujeme za odpověď (a omlouváme se, jestliže jsme ředitele ČT podezírali, že na nás s reakcí zapomene).

  Po věcné stránce nic nového. Vedení ČT tvrdí, že nové návrhy zpracovalo a v době interregna je postoupilo Radě, avšak připouští, že to neumí doložit.

  Jiné dokumenty, mj. platné (tj. staré) verze Statutu a Kodexu, ovšem doložitelným způsobem předány byly (viz zápis z jednání 20. 4. 2000, bod 5). Podle generálního ředitele Rada pochybila tím, že se dokumentů ke schválení nedomáhala. Jak se Rada mohla o existenci dokumentů dovtípit, ovšem D. Chmelíček nevysvětluje. Naštěstí je tu univerzální viník, Věčná Sekretářka.

  Neříkal už kdysi Karel Havlíček, že "pán sklouzne a sedlák si nohu zláme"...?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|