pátek 8. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Média:
 • Když je Česká televize napadena, má právo informovat jednostranně (Rada ČT)
 • Američané měli Železnému nabídnout lepší podmínky (Luboš Motl) Z archívu:
 • Rozhovor Jana Čulíka s anglickým bohemistou Jamesem Naughtonem (1. část) Reakce:
 • Pes versus pes (Jaroslav Štemberk)
 • Když nemusíš, tak nemusíš (Václav Pinkava)
 • Sprostá a brutální, ale mluví se o ní (Ivan Sosna) Lobbistův koutek:
 • Březina dokázal svou nemoc činem (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada ČT: Když je Česká televize napadena, má právo informovat jednostranně

  Česká televize
  Rada České televize

  Vážený pan
  Tomáš Pecina
  Britské listy

  V Praze 30. srpna 2000

  Vážený pane Pecino,
  jménem Rady České televize Vám děkuji za Váš dopis ze dne 18. 6. 2000, v němž se na Radu ČT obracíte se stížností na generálního ředitele České televize ve věci zveřejnění tiskové zprávy v hlavní zpravodajské relaci Události.

  Rada České televize se touto stížností zabývala na svém zasedání dne 20. 6. 2000 a přijala stanovisko, které je obsaženo v bodě 4 Zápisu z jednání Rady České televize ze dne 20. 6. 2000:

  "Rada se zabývala "Stížností na postup ředitele zpravodajství Jiřího Hodače ve věci zveřejnění Tiskové zprávy v hlavní zpravodajské relaci Události" V této souvislosti Rada konstatovala, že stížnost podaná na ředitele zpravodajství Jiřího Hodače nespadá do působnosti a pravomoci Rady ČT. Jak vyplývá z § 8 odst. 1 písm. e) Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi v platném zněni, je Rada ČT oprávněna rozhodovat pouze o stížnostech týkajících se ředitele, přičemž ředitelem se podle § 8 odst. 1 písm. a) téhož zákona rozumí generální ředitel České televize, Rada proto v dané věci nemůže přijmout žádné rozhodnuti.

  Dále se Rada zabývala stížností na generálního ředitele ČT ve stejné věci, která byla podána Tomášem Pecinou. Rada přijala následující stanovisko:

  a) způsob mediální prezentace posledních události v redakci zpravodajství ČJ: zvláště v denících Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, byl jednostranný, neodpovídal skutečnému stavu věcí a silně poškozoval mediální obraz České televize. Po prošetření celé záležitosti Rada konstatovala, že odvolání Romana Proroka bylo ovlivněno profesními důvody a v žádném případě ne politickými důvody.

  b) ve věci "Tiskové zprávy z 15. 6. 2000" vyjadřující stanovisko ČT Rada proto konstatuje, že v kontextu celé situace a mediálního zkreslování skutečného stavu věci bylo zveřejnění této zprávy (anebo alespoň jejich podstatných částí) v souladu s § 2 Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, protože bylo vedeno snahou poskytnout veřejnosti objektivní informace v situaci, kdy jiné vlivné médium informovalo o případu jednostranně.

  c) Rada konstatovala, že personální otázky, které se v souvislosti s danou věcí objevily a které vznikaly už v minulosti, jsou v kompetenci generálního ředitele ČT v rámci pracovně-právních vztahů.

  d) Rada na základě výše uvedených skutečnosti rozhodla, že stížnost Tomáše Peciny je neodůvodněná.

  Člen Rady M. Rejchrt na základě § 3 odst. 3 Jednacího řádu Rady ČT zahrnuje do zápisu odlišné stanovisko od konečného rozhodnuti Rady v bodu 4: Rada ČT měla vyslechnout signatáře stížnosti na ŘZ J. Hodače a pak teprve zaujmout stanovisko."

  Vážený pane Pecino, děkujeme Vám ještě jednou za dopis, který jste nám zaslal a zároveň se omlouváme za zpoždění naší odpovědi.

  S pozdravem

  Miroslav Mareš, předseda Rady České televize  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|