úterý 12. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument:
 • Jak Josef Zieleniec žádá americké Čechy o peníze Češi v Americe:
 • Josefe Zielenci, teď chcete po nás peníze, ale když jste byl ministrem, pro Čechy v Americe jste léta nehnul ani prstem (Jiřina Fuchsová) Odpověď Rady ČT na tři stížnosti Britských listů:
 • Vůbec nevadí, že je organizace Člověk v tísni aktivistickou institucí v nezávislé České televizi. Je to organizace prestižní a není financována jen státem (Rada ČT) Kauzy "Člověk v tísni" a Přemysl Čech:
 • Rada České televize odpověděla neuspokojivě (Tomáš Pecina) Provolání:
 • Přímá demokracie v České republice (Evropská sít´ iniciativ pro přímou demokracii ) Lež v české politice:
 • Křivá zrcadla (Petr Jánský) Svět:
 • Tento způsob globalizace a jeho nová ideologie - globalismus - zdá se mi býti nevhodný, jářku (Petr Bradáč) Rasismus:
 • Zanedlouho "bude bělošské obyvatelstvo v Británii v menšině". Mají se toho Britové hrozit? Vzpomínka:
 • Jak jsem zbaběle utekl ... (ale zachránil hokejku) (Ross Hedvíček) Televize Nova:
 • CME Media Enterprises B.V. nemohla vstoupit do ČNTS: BL pátrají špatným směrem (Iva Peringerová)
 • Otázku vstupu CME do ČNTS musí zodpovědět právníci (Václav Špaňhel)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak Josef Zieleniec žádá americké Čechy o peníze

  V Praze 30. 8. 2000

  Vážení.

  Jako bývalý ministr zahraničních věcí České republiky v letech 1992-1997 bych chtěl obrátit Vaši pozornost na politické dění v naší zemi. Od roku 1989, kdy jsme znovu získali svobodu, uplynulo už deset let. Těchto deset let demokratického vývoje přineslo naší zemi hodně a můžeme být hrdi na mnohé, čeho jsme dosáhli. Mimo nepochybné úspěchy mnozí ale cítí, že v posledních letech došlo k vývoji, který vyžaduje rozhodnou reakci všech, kdo chtějí, abychom se brzy stali samozřejmou a hrdou součástí západního světa. Zejména prohlubující se chorobné propojování světa peněz a světa politiky hrozí postupným odsouváním naší země na okraj evropského vývoje.

  Já sám jsem v roce 1997 odstoupil z vlády na protest proti neochotě vedení ODS - strany, jíž jsem byl v té době členem - řešit nekalosti ve financování této strany. Problémy se od té doby bohužel ještě více prohloubily a česká politika se stává čím dál tím více pouhou dělbou moci, pozic či peněz, místo aby byla službou veřejnosti. Na druhé straně čím dál víc našich občanů si uvědomuje, že jde o hodně a že je třeba konat.

  V letošním roce proběhnou volby do Senátu České republiky. Rozhodl jsem se, právě z důvodů, které jsem zmínil v úvodu tohoto dopisu, kandidovat jako nezávislý s podporou Unie svobody, KDU-ČSL, ODA a DEU, tj. skupiny stran, které se podobně jako já staví proti zmíněným negativním jevům v naší politice. Podrobnosti o mém politickém profilu a volebních cílech najdete na webové stránce www.zieleniec.cz.

  Jedním z klíčových faktorů, který neblaze ovlivnil dnešní politickou situaci, je způsob financování politiky v naší zemi. Velké, mnohamilionové částky, které firmy a jednotlivci dávali politickým stranám, byly spíše živnou půdou pro korupci než podporou politického směru, který daná strana reprezentovala. Jak jsem již zmínil, na protest proti takovým jevům jsem odešel z vlády a budu-li zvolen senátorem, udělám vše, co bude v mých silách, aby politická korupce zmizela z naší země.

  Rozhodl jsem se svým příkladem dokázat, že je možné politiku financovat jinak. Ve své senátní kampani jsem přijal následující pravidla:

 • maximální výše příspěvku, který budu přijímat, je 200 000 Kč

 • u příspěvků nad 100 000 Kč zveřejním jména dárců.

  Tato pravidla způsobují, že pro získání potřebné částky se musím obrátit na více potenciálních dárců. Domnívám se, že je správné kromě oslovení našich občanů doma požádat také ty naše krajany v zahraničí, kteří se zajímají o dění doma a jimž osud naší země není lhostejný. Byl bych Vám vděčný, kdybyste se rozhodli finančně podpořit moji volební kampaň do Senátu České republiky.

  Rozhodnete-li se tak, pošlete, prosím, svůj šek na adresu: Občanské sdružení "Josef Zieleniec senátorem", pokladník Michal Frankl, Na Břehu 200/1, 190 00 Praha 9, nebo zašlete peníze přímo bankovním převodem. V případě, že poukazujete české koruny, je číslo účtu 4001-0300883423/0300, v případě jiných měn je číslo účtu 01-88342001/0300, Československá obchodní banka, a.s., Na Poříčí 24, 115 20, SWIFT CODE:CEKO CZ.PP.PRA.

  Srdečně vám děkuji za pozornost a za případný volební příspěvek.

  Josef Zieleniec

  Poznámka TP: Zeptal jsem se pana Michala Frankla, podle jakých kritérií byli adresáti těchto pozoruhodných dopisů vybíráni, zda jde pouze Američany s dvojím občanstvím, nebo i o ty, kteří o české občanství řadu let marně usilují. Výběr prý uskutečnily krajanské organizace a takové kritérium při něm nehrálo roli. --- Pak je otázkou, zda by nebylo vhodné přibalit k dopisu fólii s uklidňující pilulkou, protože žádá-li o finanční podporu těchto diskriminovaných Čechů ministr, jehož vláda (a politická strana) diskriminaci zavedla, je pravděpodobné, že přečtení dopisu u slabších jedinců způsobí zdravotní komplikace. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|