středa 20. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Velká Británie: (Podobnost s českou politikou je jen čistě náhodná?)
 • Průzkumy veřejného mínění napovídají: věk žvanění musí skončit (Guardian) Věda:
 • Původní obyvatelé severní Ameriky byli kanibalové (Juliana) České školství:
 • Kvůli státní maturitě se reforma školství odkládá? (Radek Sárközi) Česká politika a ekologie:
 • Životní úroveň v ČR roste (Ivan Hoffman) Avízo zajímavé knihy:
 • Čtyři důvody pro zrušení televize (Marek Houša) Reakce: Článek o nebezpečí jaderné havárie v Rusku byl neinformovaný:
 • Všichni k čerpadlům, loď se potápí! (Milan Cihlář) Politika:
 • Čím se liší EU a protiglobalizační aktivisté? (Dalibor Matušinský) Kritika na adresu časopisu Respekt:
 • Měla by být investigativní žurnalistika pravdivá ? Několik poznámek k "pravdám" redaktora Jindřicha Šídla (J.B. Akláb) Oznámení: Ross Hedvíček Helsinskému výboru amerického Kongresu:
 • Protestuji proti pronásledování Petra Cibulky za to, že zveřejnil estébácké seznamy  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Původní obyvatelé severní Ameriky byli kanibalové

  Juliana

  Vážený pane Čulíku,

  v časopise Nature ze 7. září (Nature 407:75, 2000) je zajímavý článek o  kanibalismu původních obyvatel Severní Ameriky. I když toto téma může vypadat morbidně, myslím, že je zajímavé jak z hlediska filosofického (zda existoval nějaký "ušlechtilý divoch", co je pro člověka "přirozené"), tak kvůli použitému přístupu. Američtí archeologové zde prokazují prehistorický kanibalismus pomocí biochemických metod.

  Indikace, že kanibalismus byl u předkolumbovských obyvatel Ameriky poměrně běžný, byly nalézány i v minulosti. (Nepietně poházené, opálené kosti, nesoucí stopy po ohryzání, chybění páteře, zničené při získávání morku.) Tyto nálezy byly částí vědců bagatelizovány jako druhotné poškození pohřebišť zvířaty.

  Nyní přichází biochemický důkaz. Archeologové zkoumali zbytky tábora kmene Anasazi ve státě Colorado, který pocházel z doby kolem roku 1150 n.l.. Našli pozůstatky kostí sedmi mužů, žen a adolescentů, které byly opracovány (rozsekány a opáleny) stejně jako kosti zvířat. Nedaleko ohniště byly nalezeny i zbytky prehistorických lidských výkalů. Vědci v nich pomocí specifických protilátek prokázali stopy lidské bílkoviny myoglobinu, která je přítomna ve svalech, ale nikoliv ve střevě. Stopy lidského myoglobinu byly nalezeny i na zbytcích hrnců, užívaných k vaření. Znamená to, že se Indiáni kmene Anasazi živili lidským masem.

  Ani tyto výsledky však nejsou přijímány jednoznačně všemi vědci. Debata je dost emocionální. Není příjemné, když se ušlechtilý divoch mění v  lidožrouta, který pohazuje kosti snědených nepřátel po podlaze, defekuje do ohniště a pak rozbije hrnce, z nichž jedl.

  V komentáři k těmto výzkumům se zabývá Jared M. Diamond důvody, které vedou jak k nedostatečné písemné dokumentaci kanibalismu, tak k jeho silnému odmítání:

  1) Protože se západní společnost těchto praktik hrozí, nemohou mnozí její členové uvěřit, že je jiné společnosti praktikovaly (anebo ještě stále praktikují). Některým jiným společnostem naopak mohou připadat mnohé západní zvyky hrozné.

  2) Kvůli odporu ke kanibalismu se západní misionáři a státní úředníci ihned snažili tyto zvyky vymýtit. Proto začaly být prováděny skrytě.

  3) Příslušníci západní civilizace, popisující kanibalské zvyky u minulých i  současných přírodních národů bývají nařčeni z pomluv jak druhými antropology, tak potomky přírodních národů, kteří už přijali západní normy chování.

  4) Kanibalismus bývá praktikován mezi příslušníky vlastní skupiny, proto ho mohou západní antropologové jen těžko přímo pozorovat.

  Mně ty biochemické důkazy připadají dost přesvědčivé. Možná, že mnozí lidé odmítají vědecká fakta o kanibalismu původních obyvatel Ameriky i proto, že nejdříve byl propagován názor, že bílý muž musel přinést divochům civilizaci. Pak v rámci emancipačních snah původního obyvatelstva začali být Indiáni nekriticky idealizováni. Nyní by snad mohlo dojít k nějaké syntéze: původní obyvatelstvo ideální nebylo (viz výše), ale to nikomu nedalo právo vyhubit ho a ukrást mu půdu.

  Myslím, že metafora o dědičném hříchu je moudrá. Místo snění o ušlechtilých divoších je asi lepší si uvědomit, že člověk má v sobě i temnější stránky, které drží pod kontrolou nepříliš tlustá slupka civilizace.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|