čtvrtek 21. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Domácí zpravodajství ČT:
 • Jak se nedělají zprávy (Jaroslav Plesl) Majetkové vztahy v českých televizích:
 • Bílí koně bez otěží aneb Přijde Domeana o televizi Prima? (Milan Šmíd) MMF v Praze:
 • Bublina praskla (Andreas Beckmann) Jak se píše v Británii o střední Evropě:dnes
 • Rakousko: Evropská unie kapitulovala (Oliver Craske) Úroveň debaty na internetu:
 • Syndrom Toma a Jerryho: řítíme se do analfabetické kultury obrázků? (Ivan Sosna) Kniha Jerryho Mandera:
 • Jaké jsou tedy čtyři důvody pro zrušení televize? (Marek Houša) Oznámení:
 • Bobošíková šéfredaktorkou (Donath-Burson-Marsteller) Oznámení:
 • Výzva spalovně: zastavte provoz (Děti Země -. Lidi pro Liberec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země - Lidi pro Liberec:

  Výzva spalovně: zastavte provoz!

  Děti Země - Liberec, Bažantí 3/376, 460 01 Liberec,

  tel.: 0602/137820 (Simona Jašová) e-mail: dz.liberec@ecn.cz

  Lidi pro Liberec - Mgr. Zuzana Chalupná, 0602649879, tel.+fax: 048/5109204

  Občanská sdružení Děti Země a Lidi pro Liberec dnes zaslala vedení spalovny v Liberci dopis, kterým vyzývají spalovnu k okamžitému zastavení jejího provozu.

  "Chceme od vedení spalovny, aby co nejrychleji přešlo od slov k činům. Takovýmto činem by podle nás mělo jednoznačně být okamžité odstavení spalovny z provozu do doby, než budou realizována taková opatření, která sníží množství dioxinů vypouštěných spalovnou do ovzduší Liberce "uvedl jeden z mluvčích sdružení Lidi pro Liberec, ing. Oto Pokorný.

  Text dopisu:

  František Nyč - ředitel Termizo a.s.
  tř. Dr. Milady Horákové - areál TVO
  460 07

  V Liberci dne 20.9. 2000

  Věc: Výzva k zastavení provozu spalovny

  Vážený pane řediteli,

  na základě dvou posledních měření dioxinů ve spalovně, provozované Vaší společností, Vás jménem občanů Liberce žádáme o odstavení spalovny z provozu. Dle našeho názoru by spalovna měla být odtavena minimálně do doby, kdy bude vyměněn spalinový ventilátor a bude provedeno nové měření dioxinů. Nesouhlasíme s Vaším přístupem, kdy i poté, co jste byli seznámeni s výsledky měření dioxinů, pokračujete v pálení odpadu, bez ohledu na zdraví obyvatel Liberce.

  Zároveň Vás žádáme o vysvětlení Vašeho postupu ve věci výměny spalinového ventilátoru. S nutností výměny této části technologie spalovny jste seznámeni již od prosince loňského roku. kdy jste přejímali spalovnu od zhotovitele. Proč jste v této věci nezjednali nápravu okamžitě, tak, jak jste tuto věc prezentovali v tisku?

  Na níže uvedené adrese očekáváme Vaši reakci na naši výzvu.

  Adresa:

  Oto Pokorný

  Majakovského 327

  Liberec 6 46006v

  S pozdravem

  Za občanské sdružení Lidi pro Liberec - Ing. Oto Pokorný, MUDr. Andrea Šlechtová,

  MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Chalupná

  Za Děti Země Liberec - Simona Jašová


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|