úterý 17. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká společnost:
 • Společenská objednávka na Stranu Pořádku (Karel Dolejší) Další výpovědi o policejním násilí:
 • Policie brutálně zmlátila na stanici v Lupáčově ulici izraelského zdravotníka (výpověď zaznamenal v Praze 30.9. Bertrand Schmitt)
 • Při bezdůvodném zadržování jsme byly bity (dvě zahraniční svědkyně, jména jsou OPH známa) O právním vědomí:
 • Státní úředník smí dělat jen to, co mu zákon povoluje, občan smí dělat, co mu zákon nezakazuje (Štěpán Kotrba) Soudnictví:
 • Má politováníhodná zkušenost od ostravských soudů (Miroslav Hruška) České školství: Odpověď Ondřeji Hausenblasovi:
 • Ideálem je řád a přehlednost v organizaci vzdělávacího procesu (Jiří Kostečka) Televize Nova:
 • Děkuji paní Jílkové, že špatně moderovala poslední pořad Kotel (Oldřich Maděra) Důchody:
 • Diskriminační valorizace dříve přiznaných důchodů (Karel Kleisner) Vojenská výzbroj a státní rozpočet:
 • Stíhačky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Giancarlo Spadanuda je ekologicky aktivista, a je nedůvěryhodný (Petr Paleta)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Diskriminační valorizace dříve přiznaných důchodů

  Karel Kleisner

  Diskriminační valorizací dříve vyměřených důchodů, kterou prováděly předchozí vlády,došlo nejen k poklesu reálné hodnoty průměrného důchodu, ale současně i k přerozdělení důchodů v rozporu se zásluhovostí zakotvenou jak v dřívějším, tak i v současném zákoně o důchodovém zabezpečení. Relativně výrazně vyšší zvýšení nízkých důchodů bylo provedeno na úkor vyšších důchodů, místo toho, aby bylo kryto z rozpočtových prostředků jako sociální dávka, obdobně jako je tomu u ostatních nízkých příjmů obyvatelstva.

  Reálná hodnota nejvyšších důchodů z roku 1989 se tak snížila na cca 70%, což představuje částku 3000,- Kč měsíčně. Přitom nejde jen o důchody bývalých politických a nomenklaturních pracovníků, ale i o důchody řadových občanů, kteří ve snaze zajistit se lépe pro pozdější stáří dále pracovali bez pobírání důchodu. Tuto možnost mají příští důchodci i nyní, a to na rozdíl od dřívější úpravy bez jakéhokoliv omezení.

  Mimo to příští důchodci mají možnost penzijního připojištění a stát jim na to finančně přispívá. Starodůchodcům, kteří si zvýšení důchodů zajišťovali sami tím, že dále pracovali a důchod nepobírali, je však jejich nárok na zvýšení důchodů upírán, takže o něj zcela, respektive z podstatné části přišli. Ježto současný ministr práce a sociálních věcí přes svůj slib, že sociálně-demokratická vláda obnoví kupní sílu důchodů z roku 1989, svůj slib nesplnil, a nelze očekávat, že by se tak do konce činnosti současné vlády stalo, bylo by žádoucí obrátit se na Evropskou komisi pro lidská práva ve Štrasburku s žádostí o posouzení, zda diskriminační valorizace důchodů, tak jak byla v České republice provedena, je v souladu s Listinou základních práv a svobod, respektive se Sociální chartou Evropské unie.

  Je politování hodné, že v době, kdy se napravují minulé křivdy, dochází k novým křivdám, a to ze strany demokratického státu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|