středa 18. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká společnost - článek pro polský list Gazeta Wyborcza:
 • Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii. Ohlédnutí za událostmi při zasedání světových finančníků v Praze (Tomáš Pecina) Další výpovědi o policejním násilí:
 • Výpověď o týrání a násilí ze strany policie (svědectví Jeana Philippa Josepha) Spor o Temelín:
 • Je rozumné bojkotovat rakouské společnosti? (Štěpán Kotrba) Reakce:
 • Myslíte si snad, že mají demonstranti právo vraždit? (Dalibor Matušínský) Premiér a sdělovací prostředky:
 • Rovnoprávnost pro Miloše Zemana! (Pavel Jonák) O nedůvěryhodnosti KSČM:
 • Pro dobrotu na žebrotu... Zeman a Grebeníček v televizi (Martin Stín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O nedůvěryhodnosti KSČM

  Pro dobrotu na žebrotu...

  Martin Stín

  Novácký pořad Sedmička dne 15.10.2000 byl zážitkem pro milovníky černého humoru. Pod taktovkou moderátorky

  Jitky Obzinové v něm velmi inteligentně a korektně diskutoval předseda vlády s komunistickým vůdcem Grebeníčkem. Jedna z pasáží jejich duelu překonala svou groteskností snad vše, co kocourkovského se dalo dosud v pořadech podobného druhu slyšet.

  Z výroků pana Grebeníčka stojí za zaznamenání, že jeho strana se hlásí k  odkazu TGM a ctí také Dr. Edvarda Beneše, pro kterého se mimo jiné neúspěšně snažila získat vysoké státní vyznamenání in memoriam. Stejně tak se strana hlásí k odkazu Husa a  Palackého. Dále nelze přehlédnout, že přes značné úsilí jak premiéra, tak moderátorky, se nepodařilo přimět voždě komunistů, aby se jednoznačně distancoval od nositelky okupačního režimu, Komunistické trany Československa. Nelze než souhlasit s ním v tom, že účastníci protirežimních manifestací v r.1989 netušili, čím vším zaplatíme za rozpad sovětského imperia a jím vyvolaný konec vlády komunistické strany. Jde jen o to, zda to premiérovi připomněl ten správný člověk a zda byl Miloš Zeman tím správným adresátem kritiky za činnost politické garnitury, které tak dlouho "šel po krku", až úspěšně "vešel do Strakovky hlavním vchodem". Přímo fackou Miloši Zemanovi jak za korektní chování při debatě, tak i obecně za pohodové soužití strany růže s bývalými komunistickými aparátčíky byla Grebeníčkova výtka, že v ČSSD aktivně působí dokonce i lidé, kteří byli příslušníky aparátu KSČ v padesátých letech, tedy v době nejtvrdšího totalitarismu. Inu, Miloši Zemanovi se za dobrotu dostalo zasloužené odměny...

  Vztah komunistů k Masarykovi je dobře známý. V době předválečné byli jeho rozhodnými odpůrci a pomluvači. Svůj vztah k němu na krátkou dobu konjunkturálně změnili v průběhu druhé světové války. K volbám v r.1946 vydali dokonce leták, v němž se deklarativně hlásili nejen k Masarykovi a Benešovi, ale i sociálním prvkům v učení Ježíše Krista. V té době tvrdil soudruh Nejedlý, že komunisté jsou jedinými oprávněnými dědici všech pokrokových tradic českého národa stejně, jako se dnes pan Grebeníček hlásí k "Husovi, Palackému a Masarykovi".

  Ještě počátkem r.1950 připravovali komunisté mohutné oslavy 100. výročí TGM, nad kterými převzal osobní záštitu Klement Gottwald. Zápal pro Masaryka je však v  tichosti rychle opustil a v následujícím období překonali svou záští k Masarykovi i nacisty. Například krásný Masarykův pomník na hodonínském náměstí přežil nacistickou okupaci na svém místě pod bedněním s říšskými orlicemi, ale komunisté jej zlikvidovali beze stopy. Stejně se vedlo i celé řadě dalších památek na Masaryka, které byly sice na přání nacistů uklizeny, nikoli však zničeny, aby se pak dočkaly definitivního zániku za vlády "dědiců nejlepších tradic národa".

  Nyní se doba změnila a Grebeníčkovi komunisté by si opět rádi zvýšili popularitu s pomocí Masarykova jména.

  Takové názorové veletoče jsou systémovým prvkem komunistické politiky. Marx-leninská teorie strategie a taktiky poskytuje velmi spolehlivý pseudovědecký podklad pro jednání, které posvěcuje nejen libovolné účelové změny postojů, ale i infiltraci oficielních struktur režimu, jenž má být zničen . Pan Grebeníček prokázal, že on i jeho strana si tuto část marx-leninismu dokonale osvojili a stali se tak důstojnými pokračovateli oné quislingovské organizace, které se v pořadu za žádnou cenu nechtěl zříci.

  Poznámka JČ: Je bezpochyby, že KSČM odmítáním odsoudit bezpráví komunistického režimu poškozuje svou integritu. Jenže je také nasnadě, že rituální útoky na představitele KSČM v tomto smyslu jsou už po jedenácti letech pádu komunismu dosti nudné a banální - je to nepříliš imaginativní kopání do mrtvoly. Jisté také je, že KSČM spoléhá na voličskou podporu i určité vrstvy obyvatelstva, která zaujímá k nynějšímu režimu v ČR záporný postoj - KSČM by bezpochyby tuto podporu ztratila, kdyby bezpráví komunistického režimu odsoudila. To je asi jako Václav Klaus nikdy nepřijme princip keynesiánského hospodářství anebo Miloš Zeman trh bez přívlastků a je asi zbytečné a banální je k tomu v televizi nutit. Jiná věc je také, zda je možné uplatňovat na komunistickou stranu jako takovou princip kolektivní viny. Důležitá věc je také, jakou vůbec historickou souvislost má nynější KSČM s někdejší vládnoucí Komunistickou stranou Československa - mocenským nástrojem ruského zotročení Čechů a Slováků. Argumentuji, že po pádu Sovětského svazu už není komunismus tím, co býval, a zášť a strach před ním je v nové situaci dost anachronistický. Teď existují jiné strašáky. Asi je to tak, jako když po roce 1918 měli Češi pořád strašný strach z Habsburků a česká rozvědka pořád sledovala různé pletky rakouských hraběnek, až jim ušlo, že se v Německu dostal k moci Hitler. Asi by bylo rozumnější začlenit KSČM řádně do praktické politiky v ČR, tito "komunisté" by museli opustit své hloupé kecy a museli by začít něco pořádného dělat, jinak by ztratili podporu voličů.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|