čtvrtek 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Stížnost na ředitele České televize:
 • Česká televize odstranila protiprávně Ondřeje Giňu z obrazovky (Tomáš Pecina) Sueddeutsche Zeitung: Ostrá kritika české policie
 • Výprask v Praze (článek z 18. 10. 2000) Prague Post:
 • Videozáznam ze zatýkání Machové dokazuje policejní brutalitu Další dokumentace k brutalitě české policie:
 • Trestní oznámení ve věci policejní brutality, spáchané na jihokorejském ekonomovi
 • Řekl jsem vyšetřovateli, že chci vypovídat, že jsem byl zmlácen. Odpověděl, že je na to alergický (Vojtěch Javorský, výtvarník)
 • Byl jsem bezdůvodně zmlácen (Tim Edwards, britský občan) Názory prostých občanů:
 • Nejen v ČR, ale i ve Francii si lidé přejí, aby policie zadržené mučila (Le Monde) Pohledice z Austrálie:
 • Dopis z Alice Springs č.6: Malby do písku (Jaroslav Kovaříček) Romové, Češi a stát:
 • První výročí plotozdi aneb ohlédnutí za rozdanými deseti miliony (František Roček) Temelín:
 • Evropská unie se postavila na stranu ČR (Ivan Hoffman) Evropská unie:
 • Jak to bude s rozšiřováním EU? (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Trestní oznámení

  Podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a tr. zák.

  Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6
  I.P.Čkalova 18
  160 00 Praha 6

  V Táboře dne 17.10.2000

  Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a tr. zák.

  Podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "tr. řád") podávám trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a tr. zák.. Trestní oznámení podávám na neznámého pachatele. Ke spáchání trestných činů došlo bitím, odepíráním stravy, odepíráním právní pomoci, odepíráním kontaktu se zastupitelským úřadem, zastrašováním a nezákonným zadržováním pana Byeongju Jeonga, občana Jihokorejské republiky. K páchání trestných činů došlo zejména na místním oddělení Policie ČR na Praze 6, Arabská 681a (dále jen "MO PČR") dne 27.září 2000. ) Žádám, abych byl podle ustanovení § 158 odst. 1 tr. řádu v zákonné lhůtě vyrozuměn o učiněných opatřeních.

  Odůvodnění:

  Ve dnech 25. - 2. září 2000 jsem se v Praze účastnil práce na projektu Občanské právní hlídky. Při této práci jsem získal informace, z nichž vyplývají velmi závažná porušení právních předpisů, jichž se měla dopustit Policie ČR v souvislosti s výkonem svých pravomocí vůči panu Byeongju Jeongovi, občanu Jihokorejské republiky, asistentovi Karlovy Univerzity, Politických vězňů 7, Praha. Podezření se zakládá zejména na písemné výpovědi pana Jeonga, jejíž kopii přikládám.

  Pan Jeong byl zajištěn Policií ČR ve Štěpánské ulici v Praze dne 26. září večer. Neúčastnil se žádných demonstrací, celý den strávil v práci. Byl převezen na místní oddělení PČR v Holešovicích. Zde strávil podle svého odhadu (na počátku mu odebrali hodinky, takže přesné časové údaje není schopen uvést) více než 10 hodin s dalšími cca 30 lidmi v cele o velikosti 6 x 5 m. Žádnému ze zajištěných nebylo umožněno telefonicky kontaktovat rodinu nebo jiné blízké osoby.

  Poté byl pan Jeong spolu s dalšími převezen na místní oddělení PČR v Praze 6. Šlo zřejmě o místní oddělení na Arabské 681a. Vyplývá to z informací, které poskytl panu Jeongovi další ze zajištěných, který byl přiveden do cely později, a který byl policií legitimován v prodejně Delvita na Evropské ulici. Ze stejné prodejny je i účtenka za jídlo, které jeden z policistů panu Jeongovi koupil.

  Na této služebně neměl žádný z policistů, které pan Jeong viděl identifikační čísla, někteří z nich neměli ani uniformu. Policisté se zde nechovali jen hrubě, ale mnozí z nich i brutálně. Při odvádění do cely pana Jeonga policista několikrát kopl. V cele o velikosti 1 x 2 m bylo drženo 6 osob, tři z nich musely celou dobu stát, ostatní mohli sedět. Policisté dlouhodobě odepírali zajištěným možnost jít na WC. Podle informací ostatních se někteří ze zajištěných pomočili v cele. Policisté nenechali zajištěné spát, a když začali v sedě podřimovat, probudili je a museli zbytek doby stát. Zajištění nedostali na této služebně jídlo, pouze jeden ze slušných policistů jim za peníze pana Jeonga koupil jídlo v prodejně Delvita na Evropské. Ani na této služebně nemohli zajištění telefonovat. Pan Jeong výslovně požádal o možnost kontaktovat zastupitelský úřad, což mu nebylo umožněno. Stejně tak mu policisté neumožnili kontaktovat právníka.

  Pana Jeonga drželi v cele, která sousedila s místností, kde policisté prováděli "výslechy", osobní prohlídky a další úkony. Proto mohl velmi dobře slyšet, co se při "vyšetřování" děje. Několikrát zřetelně slyšel, že zajištění byli s různou intenzitou biti. Šlo zřejmě o fackování, údery rukou, kopání. Jeden ze zajištěných, který byl přiveden později, byl zřejmě mlácen dřevěnými tyčeni více než půl hodiny. Při tom policisté zavřeli dveře do místnosti, aby se křik tolik nerozléhal. Šlo zřejmě o Čecha nebo Slováka, protože na počátku s policisty mluvil. Pan Jeong později viděl u policistů dřevěné tyče, které vypadali jako zbytky transparentů. U "výslechu" i jindy policisté na zajištěné křičeli.

  Kolem 22 hod zadržené vyvedli před budovu. Měli nastoupit do autobusu. Museli při tom ovšem projít uličkou policistů, kteří je mlátili a kopali. Pana Jeong mnohokrát uděřili pěstí, obuškem, zřejmě do něj i kopali. Několikrát upadl, v důsledku bití se pomočil.

  Poté byli převezeni na oddělení cizinecké policie v Olšanské ulici, do budovy A. To bylo27. září 2000 kolem 22.30. Před budovou byl pan Jeong ještě svědkem toho, jak policisté fackovali a pak několik minut kopali do ležícího polského občana, který se před tím pokusil otevřít svůj batoh.

  Z výše uvedeného vyplývá podezření z následujících porušení právních předpisů:

 • § 6 odst. 1 zák. č. 283/1991 Sb., o policii, podle nějž jsou policisté při provádění služebních úkonů povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma na právech

 • § 10 odst. 2 zákona o policii, podle nějž se policisté prokazují služebním stejnokrojem s identifikačním číslem

 • § 14 odst. 4 zákona o policii, podle nějž je policista povinen vyrozumět osoby blízké, případně jiné jím určené osoby

 • § 31 zákona o policii, podle nějž se strava poskytuje zpravidla jednou za 6 hodin

 • § 38 odst. 2 zákona o policii, podle nějž je možné použít donucovacích prostředků pouze v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku proti osobě, která je ohrožuje a to pouze k překonání odporu osoby, která se chová protiprávně

 • čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech, čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 1 a násl. Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle nichž nesmí být nikdo mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

 • čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo na právní pomoc v řízení před státními orgány, a to od počátku řízení (k tomu viz. nález Ústavního soudu č. II. ÚS 98/95)

  Na základě informací uvedených shora a podrobně rozvedených v příloze mám za to, že došlo k porušení práv zaručených ústavními předpisy, mezinárodními úmluvami i zákony. Tím došlo k naplnění skutkových podstat výše uvedených trestných činů.

  Mgr. Vítězslav Dohnal

  U lázní 123, 390 01 Tábor

  R.Č. 730148/4861 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|