úterý 31. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Demografická krize:
 • Buď Evropa otevře brány přistěhovalcům, anebo bude muset podstatně zvýšit věk odchodu do důchodu Sdělovací prostředky:
 • Čtyři glosy k víkendovým pořadům ČT (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Je rozumné zakazovat Vlasteneckou frontu? (Tomáš Pecina) Byty:
 • Panel story a přetrvávající dluhy (škody) minulosti (František Roček) Blízký východ:
 • Od počátku byli Izraelci a Palestinci jen objekty politické hry (František Roček) Prohlášení:
 • Podporuji Miroslava Jandoru a jeho akce na slavkovském bojišti (František Kopecký, starosta, Tvarožná) Bezostyšná PR v deníku Právo:
 • Miloš Zeman jako evropský politický gigant (Josef Petrů) Státní správa:
 • Jak bojovat proti korupci v městských zastupitelstvích Postskript:
 • Absurdity (Ivan Hoffman) Kájínek:
 • Útěky z vězení (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak bojovat proti korupci v městských zastupitelstvích

  Na pozvání občanského sdružení Oživení - Bohemian Greenways a pražského zastupitele Martina Bursíka pobýval v České republice v týdnu od 22. - 28. 10. americký odborník na korupci Howard Lindsey Parris. Lindsey Parris je spoluautorem knihy Corrupt Cities a zaměřuje se především na korupci velkých měst a samosprávných celků. Korupci definuje jako součet monopolní moci a volné ruky při jejím vykonávání (možno definovat také jako možné míře neprůhlednosti či utajení) zmenšený o přímou odpovědnost: C = M + D - A (corruption = monopoly + discretion - accountability) neboli K = M + V - O (korupce = monopol moci + volnosti při rozhodování - přímá odpovědnost).

  Parris upozornil, že při snaze vymýtit korupci je potřeba se zamyslet především nad systémovými změnami, které mohou vést k jejímu předcházení a odstranění. Důležitou zásadou je zavést přímou odpovědnost co největšího počtu úředníků a zastupitelů (například přímo volený primátor má vůči občanům větší odpovědnost než primátor volený zastupitelstvem, nebo primátorem jmenovaný úředník schválený zastupitelstvem má přímější odpovědnost než úředník navržený nepřímo volenou radou či jmenovaný tajemníkem). Obrovským nebezpečím pro společnost jsou nedostatečně placení úředníci státní správy a samosprávy, kteří si tak snadno zdůvodní vedlejší příjmy. Řešením je srovnat platy se soukromou sférou a přizpůsobit odměnu výkonu. Zároveň je třeba zamezit vedlejšímu podnikání (Ve spojených státech svěřují politici své akcie a část majetku nepotřebného pro běžné živobytí do tzv. slepého trustu - blind trust.).

  Jako vynikající nástroj předcházení korupci doporučil Parris každým úředníkem a politikem podepisovaný etický kodex (code of conduct). Doporučil co nejjasnější a nejjednodušší formu, která vedle konkrétních zákazů zdůrazní i morální aspekty výkonu veřejné funkce. Parris zdůraznil, že pro úspěch jakéhokoli tažení proti korupci je dotažení několika exemplárních případů - chycení velkých ryb (fry a big fish). Celá kampaň musí být nicméně systémově zaměřena a neměla by se zvrtnout v moralizující tažení či hon na čarodějnice.

  Korupce je totiž zločinem z vypočítavosti nikoli z vášně, a musí proti ní tudíž stát chladná kalkulace a pečlivě připravená strategie spíše než rozhořčení a touha po pomstě. Posledními pilíři boje proti korupci jsou vedoucí osobnost a zapojení veřejnosti. Občané musí mít možnost účastnit se veškerých rozhodovacích procesů a proces vyřizování žádostí musí být co nejjednodušší a nejprůhlednější. V ideálním případě podává občan či firma žádost v podatelně a žádost si nadále posílají úředníci mezi sebou s tím, že u každého rozhodování může být přítomna veřejnost. Pro účast ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky se osvědčil systém předběžných podmínek, které veřejně odhalují zadlužení, platební (ne)schopnost firmy nebo její základní majetek. V takovém systému se spousta špatných firem vůbec nepřihlásí a ostatní jsou vyřazeny ještě před vypsáním vlastního řízení.

  Na příkladu bolivijského hlavního města La Pazu Parris ukázal, že s korupcí je možno se utkat za téměř jakékoli výchozí situace. La Pazský primátor Abaroa dokázal během šesti let vybudovat z města v platební neschopnosti s průměrným platem úředníků ve výši 40 dolarů měsíčně prosperující metropoli, kde město vykonával hlavně samosprávní funkce, veškeré údržby města byly prováděny na základě průhledných výběrových řízení, tok investic do La Pazu se zvýšil desetkrát a platy v samosprávě se srovnaly se soukromou sférou.

  Linsey Parris svou cestu uskutečnil bez nároku na honorář díky podpoře Nadace VIA. Bližší inofrmace podá Jan Bouchal nebo Petr Štěpánek v Oživení - Bohemian Greenways na telefonu 2251 2956. Tamtéž je možno sjednat e-mailová elektronická interview s Lindsey Parrisem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|