čtvrtek 2. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká společnost a česká televize:
 • Nerozhodná a slabá Rada České televize (Tomáš Pecina) Nový generální ředitel BBC po dvanácti měsících:
 • První rok Grega Dyka v BBC. Co dokázal? (Financial Times) Americké prezidentské volby:
 • V Bushově Texasu kvete průmysl, ale žije tam spousta chudých lidí bez pomoci. Rozšíří tentýž model Bush na celé Spojené státy? (Guardian) České soudnictví:
 • Potrestání soudce Horkého není pozitivní zpráva (Karel Mašita) Ochranou památek k podnikatelským úspěchům?
 • Odpověď starostovi obce Tvarožná: Potvrdil jste všechna mnou uvedená fakta (Oldřich Maděra) Srbsko:
 • Lidové povstání, nebo dobře zosnované spiknutí? Miloševičův pád (Le Monde) Reakce:
 • Ten americký článek o českých vlacích byl neférový! (Tomáš Sedláček) Reakce:
 • Poslední Naostro bylo dobré (Miloš Štěpánek) Výzva:
 • Výpočetní technikou ke zpomalení výplaty penzí (Miloš Štěpánek) ČR a Rakousko:
 • Jednání o Temelínu v Židlochovicích (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výpočetní technikou ke zpomalení výplaty penzí

  Výzva k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), poslanci V. Mlynářovi a dalším politikům resp. příznivcům Internetu

  Miloš Štěpánek

  Je to nejspíše paradoxní náhoda, že krátce po schválení zákona o elektronickém podpisu a v době kolem světového finančního festivalu, kdy jsme ohromováni novinkami o bleskových operacích ve světovém bankovnictví, rozesílá Česká správa sociálního zabezpečení penzistům cirkulář (viz příloha), který nehorázným způsobem (ve zdánlivé maličkosti) jim komplikuje život. Prostě budou peníze na sporožirové účty u České spořitelny dostávat nejméně o jeden později a mají se podle toho zařídit.

  Významnější protest v médiích jsem zatím nezaznamenal. Obracím se na znalce výhod elektronických spojení a propagace jejích předností (skutečných, když jsou kvalifikovaně zvládnuty), aby posoudili, jak obří a nezbytně složité instituce, provádějící gigantické množství bankovních operací si mohou pro sebe život zjednodušit a zkomplikovat ho bezbranným statisícům.

  Když z kulantních aerodynamických formulací dopisu vyloupneme jejich jádro, zjistíme, že obsahují

  1. neutrální informaci, že do převodů penzí od ČSSZ na sporožirové účty penzistů u České spořitelny se proti současnosti zapojuje (jestli tomu dobře rozumím pravděpodobně navíc) zúčtovací centrum České národní banky (z důvodů ekonomických, provozních a z nezbytnosti vytvořit jednotný systém bezhotovostních výplat pro všechny banky - viz odstavec 1+3),
  2. "příznivou" zprávu, že se tato změna uskuteční viz odstavec 2 laskavě bez nutnosti jakýchkoliv (jak se vzápětí ukáže jen zdánlivě) opatření ze strany samotných příjemců důchodů
  3. apodiktickou jobovku, že platba bude na účtu k dispozici nejdříve jeden den po splatnosti důchodu; pokud bankovní převody budou přerušeny dnem pracovního volna však prý nejpozději druhý, ve výjimečných případech třetí pracovní den po datu splatnosti důchodu. (odst. 5). Pokud se do skrumáže dostane ještě státní svátek, může dojít k ještě většímu opoždění. Tučným písmem dopis dodává: K této skutečnosti je třeba od ledna roku 2001 přihlížet při dispozicích s Vaším účtem, zejména pokud se týká trvalých příkazů a výběrů z účtu (odst. 6).

  A je vymalováno. V úctyhodných ČSSZ, ČSp a ČNB vymysleli nový postup (z důvodů -jak říkají - ekonomických, provozních a z nezbytnosti vytvořit jednotný systém bezhotovostních výplat pro všechny banky). V důsledku toho penzista dostane své peníze později avšak o následky ať se postará sám. Nepochybuji o tom, že se najdou přehršle právnických a jiných kliček, že to jinak nejde. Férový však tento postup dotčených finančních institucí vůči penzistům není.

  Obyčejný občan přece musí počítat s pomalostí převodů (několikadenní i uvnitř jedné banky) a vydat bance příkaz k úhradě faktury s takovým předstihem, aby platba došla na konto příjemce v den splatnosti. Při "zdokonaleném řešení" výplaty penzí plátce (ČSSZ) ze sebe snímá důsledky prodloužení doby bankovních operací, které jeho přičiněním vzniklo.

  d) alibistické sdělení (odst. 4 dopisu ČSSZ), že ČNB v dnech pracovního volna nepracuje a rychlost jejího provozu nemůže ČSSZ ovlivnit nám penzistům naznačuje, že protestovat nemá smysl, protože příčina je "u kolegy".

  e) výzvu k pochopení pro toto řešení ( odst. 7).Což o to, pochopení je jedna věc, souhlas je však něco jiného.

  Dosti pochopitelná není ani formulace, kdy by se měla která platba na sporožirové konto připsat. Zatím bylo celkem přehledné, že penze splatná v sobotu se vyplatí předcházející pátek, nedělní splatnost se realizuje v pondělí (případ přiléhajících svátku pro zjednodušení neřešme). Formulace pátého odstavce dopisu ČSSZ (viz bod c) je snad krkolomná úmyslně. Nejsem si jist, že správně rozumím sdělení o platbě nejdříve o jeden dne tak, že penze splatná v pátek bude připsána na účet následující pracovní den, v pondělí (tedy o tři dny později). Jestliže zúčtovací centrum zpracuje příkazy splatné v sobotu a v neděli až v pondělí, budou připsány na konto také až v úterý? Rozhodně jde o výhodu pro peněžní instituce a jednoznačně znevýhodnění penzistů, zvláště s podprůměrnými důchody, kteří žijí "z ruky do huby".

  Mimochodem, je to opravdu jen administrativní lapálie? Průměrná česká penze činí něco přes 6 000 Kč. Dostanou-li ji jednotlivci o den-dva-tři později, nepředstavuje pro ně únik úroků na sporožirovém účtu s 1% sazbou žádnou katastrofu. Protože se vyplácí penzí kolem 180 miliard Kč za rok (tedy zhruba půl miliardy denně), představuje takto ušetřený úrok pro zúčastněné instituce denně mizerných 5 milionů, což však představuje za rok přece jen asi 1,8 miliardy. To už za trochu právnického paragrafového mlžení stojí.

  .........................................................

  Příloha (inkriminovaný dopis)

  Česká správa sociálního zabezpečení

  Křížová 25, 225 08 Praha 5

   

  V Praze, dne 23.8.2000

  Vážená paní - Vážený pane

  1) Česká správa sociálního zabezpečení změní od ledna roku 2001 systém výplat důchodů převodem na sporožirové účty vedené u České spořitelny, a. s., který byl zaveden v roce 1986. Změna je nutná z důvodů ekonomických a provozních, ale především z nezbytnosti vytvořit jednotný systém bezhotovostních výplat důchodů platný bez rozdílu pro všechny banky v České republice.

  2) Česká správa sociálního zabezpečení ve spolupráci s Českou spořitelnou, a. s. s účinností o ledna roku 2001 převede do nového jednotného systému všechny výplaty důchodů, které budou v prosinci roku 2000 v České správě sociálního zabezpečení evidovány jako výplaty na sporožirové účty, bez nutnosti jakýchkoliv opatření ze strany samotných příjemců důchodů, tj. výplata důchodů z sporožirový účet bude od ledna roku 2001 pokračovat bez přerušení.

   

  3) Výplaty důchodů na sporožirové účty budou od ledna roku 2001 realizovány mezibankovním platebním stykem, tj. převodem příslušných finančních prostředků z účtu České správy sociálního zabezpečení, vedeného pro výplaty důchodů v České národní bance, na účet České spořitelny, a. s. prostřednictvím zúčtovacího centra České národní banky. Česká spořitelna, a. s. bude převáděné částky připisovat na jednotlivé sporožirové účty v souladu s vyhláškou č. 51/19992 Sb. (§18) o platebním styku a zúčtování mezi bankami.

  4) Zúčtovací centrum České národní banky zpracovává mezibankovní převody pouze v pracovních dnech. Pokud den splatnosti připadne na den pracovního volna, probíhají mezibankovní převody až následující pracovní den. Rychlost mezibankovních převodů z účtu České národní banky na účty jednotlivých peněžních ústavů nemůže Česká správa sociálního zabezpečení nijak ovlivnit.

  5) Pro Vás jako příjemce důchodu, bude tato změna znamenat, že Vám bude důchod na účtu k disposici nejdříve den po splatnosti důchodu. V případě, že výše uvedené bankovní převody budou přerušeny dnem pracovního volna, bude Vám důchod připsán nejpozději druhý, ve výjimečných případech třetí, pracovní den po splatnosti důchodu. Za skutečně neprovedenou výplatu bude možné považovat jen tu, která by nebyla na Váš účet připsána ani čtvrtý den po datu splatnosti důchodu a tu můžete samozřejmě u České správy sociálního zabezpečení ihned reklamovat.

  6) K této skutečnosti je třeba od ledna roku 2001 přihlížet při dispozicích s Vaším účtem, zejména pokud se týká trvalých příkazů a výběrů z účtu. Česká správa sociální zabezpečení nemůže nést odpovědnost z případné nesrovnalosti Vašeho účtu ve smyslu neprovedených plateb způsobených nedostatečným krytím na účtu.

  7) Vážená paní - Vážený pane, věříme, že pochopíte nezbytnost shora uvedeného opatření, které kromě zlepšení finančního hospodaření s prostředky určenými na výplatu důchodů, sjednocuje i dosavadní dvojí rozdílný systém bezhotovostních výplat důchodů zařizovaných Českou správou sociální zabezpečení do cca 24 bank pro téměř 300 tisíc příjemců důchodů.

  Mgr. Zenka Hessová

  Ředitelka odboru výplat důchodů ČSSZ  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|