čtvrtek 2. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká společnost a česká televize:
 • Nerozhodná a slabá Rada České televize (Tomáš Pecina) Nový generální ředitel BBC po dvanácti měsících:
 • První rok Grega Dyka v BBC. Co dokázal? (Financial Times) Americké prezidentské volby:
 • V Bushově Texasu kvete průmysl, ale žije tam spousta chudých lidí bez pomoci. Rozšíří tentýž model Bush na celé Spojené státy? (Guardian) České soudnictví:
 • Potrestání soudce Horkého není pozitivní zpráva (Karel Mašita) Ochranou památek k podnikatelským úspěchům?
 • Odpověď starostovi obce Tvarožná: Potvrdil jste všechna mnou uvedená fakta (Oldřich Maděra) Srbsko:
 • Lidové povstání, nebo dobře zosnované spiknutí? Miloševičův pád (Le Monde) Reakce:
 • Ten americký článek o českých vlacích byl neférový! (Tomáš Sedláček) Reakce:
 • Poslední Naostro bylo dobré (Miloš Štěpánek) Výzva:
 • Výpočetní technikou ke zpomalení výplaty penzí (Miloš Štěpánek) ČR a Rakousko:
 • Jednání o Temelínu v Židlochovicích (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, čtvrtek 2. listopadu 14.30:

 • Milan Šmíd odřekl účast na debatě s Janou Dědečkovou v pořadu Radiožurnál dnes v 17.10. Namísto něho se diskuse mají účastnit Jiří Vondráček z ČT a Karel Hvížďala. (Proč Hvížďala, on snad systematicky analyzuje vývoj v České televizi?) - Tomáš Pecina o plánované diskusi v pořadu Radiožurnál napsal včera v Britských listech:

  Poznámka TP: Bylo by jistě záslužné, kdyby Milan Šmíd využíval své erudice k objektivnímu hodnocení českých médií, ale obávám se, že to není realistické očekávání: na to Šmíd je příliš těsně svázán s různými místními zájmovými skupinami. Zítra v 17.10 bude M. Šmíd debatovat na Radiofóru (ČRo 1-Radiožurnál) s členkou Rady ČT Janou Dědečkovou o současné kontroverzní situaci v České televizi a velmi bych se divil, kdyby se tam vehementně a nekriticky nezastával vedení ČT, podobně jako na jaře v pořadu Sněží. Jak málo objektivním soudcem bývá Šmíd v kauzách, kde má osobní zájmy, svědčí jeho texty o ČT publikované v Louči.

  Zdá se, že namísto toho, aby Milan Šmíd zaujal v pořadu vůči situaci v České televizi autoritativní, profesionální a kriticko-analytické stanovisko, raději se debatě vyhnul. (JČ)

 • Slavomír TesárekRozsudek v kauze squatu Milada. Obvodní soud pro Prahu 8 včera znovu projednával případ dvou obviněných, Slavomíra Tesárka (foto) a Jakuba Nobilise (foto), v souvislosti s neoprávněným užíváním vily Milada v pražské Troji, který městský soud v Praze vrátil k doplnění důkazů.

  Spor mezi squattery a správcem objektu, Ústavem pro informace ve vzdělávání, vyvrcholil před dvěma lety. Squatteři tehdy obsadili střechu vily a správce po nělikadenní blokádě od úmyslu vystěhovat je upustil. Squat Milada slouží jako středisko alternativní kultury dodnes.

  Při včerejším přelíčení bylo prokázano, že správce se o objekt poslední dva roky nezajímal a vzhledem k nedořešenému restitučnímu sporu by nemovitost stejně nemohl využívat.

  V závěrečné řeči obviněný Tesárek, který stejně jako Nobilis vystupoval bez obhájce, poukázal na nízkou míru společenské nebezpečnosti squattingu; státní zástupkyně (foto) naopak argumentovala, že neoprávněné obývání objektu způsobilo správci nezanedbatelné materiální škody v souvislosti s instalací mříží do oken a s angažováním soukromé bezpečnostní agentury.

  Soudkyně Vladana Woratschová (foto) pak rozhodla, že byl spáchán trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 249a trestního zákona). Obviněného Slavomíra Tesárka zprostila obvinění, protože nebylo prokázáno, že Tesárek squat skutečně obýval, kdežto v případě Jakuba Nobilise soudkyně potvrdila původní rozsudek 100 hodin veřejně prospěšných prací. Protože státní zástupkyně se na místě odvolala, případ se znovu vrací k městskému soudu. Lhůtu na odvolání si vzal i odsouzený Nobilis.

  K posouzení kauzy v širším kontextu je třeba říci, že právní úprava a praxe v případě squattingu se v evropských zemích liší. Jedná se o poměrně složitý problém, který vyžaduje individuální přístup k jednotlivým případům. Na jedné straně stojí právo vlastníka neomezeně disponovat svým majetkem, na druhé zpravidla zanedbatelné materiální škody, které squatteři v chátrajících objektech způsobují (např. v případě vily Milada se zdá být prokazatelné, že neoprávněné užívání nevedlo ke zhoršení stavebního stavu nemovitosti). O dalším průběhu kauzy budeme čtenáře Britských listů informovat. (text TP, foto ŠOK)

  Poznámka TP: Pro ilustraci několik fotografií vily Milada z října 1998. Interiér: foto, foto, foto, foto, foto; exteriér: foto, foto. (foto TP)

 • Vzpoura deprivantů Radima Uzla. Nevím, jestli je to v listopadovém pražském ovzduší, anebo jestli se něco přidává v Praze do pitné vody, ale deník Právo tiskne skutečně výjimečné články. Opravdovou perlou je tato, vpravdě akademická argumentace sexuologa Radima Uzla (http://www.pravo.cz/p254a06c.html), který geniálním způsobem intepretoval nedávné antiglobalizační demonstrace (podle Uzla zřejmě páchaly v ulicích Prahy násilí desetitisíce cizinců) jako výraz sexuální deprivace. "Souvislosti mezi sexualitou a vandalismem jsou možná hlubší, než by se na první pohled zdálo. Vždyť i to stále pranýřované sprejerství je známkou sexuální frustrace. Právě mezi ubožáky, kteří jsou neúspěšní v navazování intimních partnerských kontaktů, se objevují ničitelé domovních fasád nahrazující si barevným výstřikem nedostatek vlastní ejakulace," píše zcela vážně Radim Uzel a dovozuje na základě "unikátní české studie", že kdokoliv protestuje proti establishmentu, je deprivant: "Většina těch mladých lidí protestujících proti měnovým fondům, vraždění tuleňů, kácení lesů, atomovým elektrárnám, dálničním obchvatům, pískacím hračkám, spalovnám odpadů, nebo za záchranu laboratorních zvířat či kožešinové zvěře je ve skutečnosti motivována především svým vlastním nespokojeným životem, nedostatkem rodinné lásky, absencí citové výchovy." Tak konečně může mít česká společnost klid. Děkujeme, pane Uzle, že jste nám to tak pěkně vysvětlil. Některé články z českého tisku skutečně stojí za to překládat do angličtiny, aby byly k dispozici širšímu světovému publiku, a článek pana Uzla mezi ně jistě patří. (JČ)

 • Svoboda slova v Kocourkově. Státní zástupkyně rozhodla, že vydavatel Michal Zítko stane před soudem, nikoli ovšem proto, že vydal Mein Kampf, ale že vydal Mein Kampf bez předmluvy. (TP)

 • Den bez aut se včera v Praze nekonal, neboť primátor Kasl ho nepovolil. (V Praze zřejmě vůbec nejsou žádné problémy s automobilovou dopravou:)

  Pražská radnice se nepřipojila k Evropskému ani k českému Dni bez aut, ale ani neschválila konání výstavy o negativních vlivech automobilismu na Staroměstském náměstí. Výstavu připravilo Centrum pro dopravu a energetiku a Dopravní podnik zapůjčil nízkopodlažní autobus, magistrát však výstavu nepovolil. Výstava měla pojednávat o negativních vlivech individuální automobilové dopravy na životní prostředí a kvalitu života ve městech a o možnostech, jak lze tyto problémy řešit. Výstavu připravilo občanské sdružení Centrum pro dopravu a energetiku u příležitosti DNE BEZ AUT, který vyhlásily Děti Země na pátek 3.11.

  V pátek 3.11. od 10 hodin na Staroměstském náměstí zahájí toto sdružení namísto výstavy protestní happening.

  Výstava "Ve městě s autem" včetně fotografií bude od 3.11. ke shlédnutí na Internetu: http://cde.ecn.cz/vystava

  Kontakt: Petr Kurfürst, CDE, tel. 781 65 71, email cde@ecn.cz

 • Vláda schválila návrh zákona o státní službě, který upravuje podmínky práce státních zaměstnanců, stanoví, která místa ve státní správě jsou politická a která odborná, a upravuje podrobnosti služebního postupu státních zaměstnanců. Neexistenci zákona České republice dlouho vytýká EU.

 • České věznice jsou přeplněny v průměru o 10,3 procenta. Ve 33 věznicích si k 1. listopadu odpykávalo trest či čekalo ve vazbě na rozsudek 22.264 lidí, což je o 2080 více, než činí kapacita všech věznic.

 • Vyšetřovatel tento týden podal okresnímu státnímu zástupci návrh na obžalobu dvou lékařů podezřelých, že kvůli jejich pochybení zemřela v únoru v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie těhotná dvacetiletá žena.

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

 • Jaroslav Hutka má stránky se svými texty a informacemi o CD se svými písněmi na této adrese.

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.


 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|