čtvrtek 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zpráva Českého helsinského výboru o chování české policie při antiglobalizačních demonstracích:
 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu Jaromíru Štětinovi a Petře Procházkové:
 • Smí nezávislý novinář přijmout státní vyznamenání? (Guardian) České panoptikum: Jak to bylo se správním řízením o majiteli TV Prima:
 • Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci (ze zápisu schůze mediální komise PSP ČR) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice (Tomáš Pecina) Jak vládne pan Miroslav Jandora na jižní Moravě:
 • Ochranou památek k podnikatelským ziskům? (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Totalitní prvky v dnešní české politice (Martin Stín) Školy:
 • Jak a kde vychovávat nadané děti (Eva Vondráková) Bydlení:
 • Vládní řešení pro sanaci paneláků je nedostatečné (František Roček) Výzva:
 • Hlasujme ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat (Občanské sdružení Region 2000)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu

  Průběžná zpráva Českého helsinského výboru o policejní brutalitě během antiglobalizačních demonstrací

  Jana Chržová

  Český helsinský výbor (ČHV) pozorně sleduje vývoj událostí kolem protestních akcí proti MMF / SB ve dnech 23. - 29. září (se zvláštním zřetelem k vývoji od 26. září). V posledních týdnech jsme se především zaměřili na sběr informací, jejich ověřování a vyhodnocování. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní záležitost, kterou zřejmě ještě nějakou dobu nebudeme schopni zcela uzavřít, rozhodli jsme se vzhledem k závažnosti celého problému vydat tuto průběžnou zprávu, ve které jsme shrnuli naše dosavadní poznatky.

  S ohledem na výše uvedené, si tato průběžná zpráva zatím neklade za cíl komplexní zhodnocení. Má poskytnout jednak výsledky (byť dílčí) našeho dosavadního šetření, které se týkalo obvinění vznesených vůči policii ze strany zadržených a jednak chronologický přehled dosavadních aktivit pracovníků ČHV v této záležitosti. Z dosud zjištěných skutečností však je naprosto zřejmé, že otázkou v tuto chvíli již není, zda opravdu docházelo k protiprávnímu jednání ze strany policie vůči zadrženým, ale otázka spíše zní v jakém rozsahu k takovému jednání docházelo.

  1) Monitoring průběhu protestů (26. - 29. září)

  Od úterka 26. do pátku 29. září jsme denně monitorovali průběh jednotlivých protestních akcí přímo v ulicích. V omezeném počtu lidí jsme sice nemohli být schopni pokrýt všechna místa protestů a střetů, nicméně i to, čeho jsme byli svědky, nám dovolilo udělat si přiměřeně realistický obrázek o průběhu protestů a adekvátnosti či neadekvátnosti případných zásahů ze strany policie.

  Pokud bychom měli zhodnotit celkový dojem - zůstáváme při původním vyjádření, že realizovaná policejní opatření (v ulicích) považujeme za v zásadě přiměřená, profesionální a korektní, přičemž ale z postupně získávaných svědectví vyplývá, že k jednotlivým neadekvátnostem místně docházelo, někde patrně i ve větším rozsahu (zejm. večerní zásah kolem Václavského náměstí v úterý 26. 9.).

  Pro ilustraci zde uvádíme několik postřehů přímo z ulice:

  26. září

  Blokáda ulice Petra Rezka / Žateckých (Praha 4)

  a) V průběhu odpoledne zde probíhala "sedací" demonstrace, kterou se policisté snažili občas rozrazit (v jednom momentě i nájezdem mezi sedící demonstranty na motorkách). Při těchto jednotlivých nárazových akcích byli někteří z demonstrantů policisty zadrženi a odvlečeni. Účel těchto akcí nám unikal - ulice tak jako tak byla permanentně uzavřena kordony policistů, takže sedící demonstranti v tomto konkrétním případě a na tomto konkrétním místě nikoho a nic neblokovali.

  (Pozn. Někteří ze zadržených, kteří podali svědectví Občanským právním hlídkám / OPH, byli zadrženi právě v průběhu této sedací demonstrace. Další informace: http://www.oph.cz ; e-mail: Jiří Kopal eps.brno@ecn.cz

  b) Kolem 19.00 došlo ke zvýšené aktivitě některých z přítomných demonstrujících : několik skupinek začalo vytrhávat dlažební kostky a zábradlí podél silnice / Táborské ulice. Zároveň někteří začali blokovat projíždějící auta, a to bez varování, takže docházelo k značně nebezpečným situacím ohrožujícím jak řidiče, tak kolem stojící publikum (zdokumentováno na fotografiích). Pokud jsme si stačili všimnout, několik aut nakonec odjelo s rozbitým předním sklem. Ačkoliv by v těchto případech byl zásah policie zcela namístě, prošly tyto incidenty naprosto bez povšimnutí.

  Tato "činnost" byla přerušena větší skupinou demonstrantů, která scházela z Táborské dolů k našemu místu - k té se postupně skupiny demonstrantů z naší lokality přidaly a společně pokračovaly směrem k Bělehradské ulici a pak k Muzeu. V době, kdy jsme k Muzeu dorazili my, řada výloh byla už cestou rozbita (IPB, McDonalds, KFC)

  2) Václavské náměstí / Muzeum. Kolem 20.00 byly v horní části Václavského náměstí volně roztroušené skupiny demonstrujících, novinářů a přihlížejících. Dá se předpokládat, že ti, co se podíleli na rozbíjení výloh byli alespoň z větší části už dávno pryč. Policie dorazila na místo s více než půlhodinovým zpožděním - je otázkou, zda zásah v takovém rozsahu, jaký byl ve předveden na Václavském náměstí ve večerních hodinách, byl opravdu zapotřebí. Pohybovala jsem se zhruba v polovině náměstí pod Štěpánskou, odkud bylo možno pozorovat rozsáhlé policejní manévry. Svědectví shromážděná OPH mluví o zablokování ústupových míst kordony hlavně ve Štěpánské a pak kolem Muzea, o použití hrubého násilí při zadržování jednotlivců (včetně bití). Jedno svědectví také mluví o několik stovkách přítomných (policejních) provokatérů (o čemž lze pochybovat s ohledem na celkové množství přítomných), jiná svědectví mluví o přítomnosti policistů v civilu a jednotlivých provokatérech - tyto údaje vypadají již pravděpodobněji a budou muset být důkladně prošetřeny.

  27. září

  Náměstí Míru, Praha 2.

  Pokud jsme mohli sledovat, dokud se demonstrující drželi místa ohlášené demonstrace, policie nezasahovala. Ke změně došlo až se demonstrující vydali na pochod směrem k Anglické ulici. V tom momentě došlo k postupnému zablokování výstupů z náměstí a demonstranti sami byli ještě uvnitř Anglické zablokováni dvěma kordony navíc. Tato patová situace trvala několik hodin. Zajímavé na tom bylo to, že nikdo nemohl dané teritorium opustit, byť by i chtěl. Jaký byl účel této akce není tedy zcela jasné - leda měla sloužit k zadržení všech přítomných (včetně novinářů, uvízlých jednotlivců a dobrovolně přihlížejících - pak ještě zbývala možnost se odpařit, ale touto schopností nikdo z přítomných nedisponoval, alespoň pokud jsme si mohli všimnout). Byli jsme svědky několika zadržení. Kordony byly po několika hodinách odvolány, zřejmě v důsledku vyjednávání a následné přítomnosti ministra vnitra a policejního prezidenta. Demonstrující se pak vrátili do středu náměstí, aby se ve skupinkách pomalu vydali po trase Staroměstské nám. - Karlův most - Staroměstské nám. K dalším incidentům ten den nejspíš nedošlo.

  28. a 29. září

  Menší demonstrace na podporu zadržených se obešly bez větších konfliktů - několik lidí nicméně bylo zadrženo ke konci demonstrace u budovy Ministerstva vnitra ve čtvrtek 28. září.

  2) Svědectví, postup zjišťování faktů (v chronologickém sledu)

  V průběhu protestů prosakovala na veřejnost svědectví o údajně brutálním zacházení se zadrženými na policejních stanicích - svědectví nicméně postrádala jakoukoli konkrétnost. Konkrétnější údaje se začaly spojovat až s policejními stanicemi v Ocelářské ulici (v tomto případě podaly OPH první trestní oznámení) a v Lupáčově ulici. OPH sebraly postupně několik desítek svědectví různé vypovídající hodnoty, z nichž některé z nich nám byla zpřístupněna. V mezičase jsme také hovořili s paní P. Burčíkovou z Úřadu vládního zmocněnce pro lidská práva, která měla možnost hovořit s některými ze zadržených v Balkové u Plzně koncem onoho týdne. Svědectví, která vyslechla, se v mnoha bodech shodovala se svědectvími nasbíranými OPH : některá vypovídala o masivním použití síly, v některých případech o bití (některé ženy ale prý vypovídaly o velmi slušném zacházení ze strany policie !), všechna se nicméně shodují v tom, že zadrženým byla odepřena právní pomoc, možnost zatelefonovat a uvědomit své blízké či velvyslanectví, v případě cizinců všichni shodně vypovídali o nepřítomnosti tlumočníka v první fázi výslechů.

  6. října jsme měli možnost mluvit s jedním ze zadržených, řádně akreditovaných novinářů. Podle jeho vlastních slov přesto, že byl řádně označen, měl průkaz totožnosti, byl po předvedení podroben osobní prohlídce, byly mu sejmuty otisky prstů a byl vyfotografován. Vzhledem k tomu, že tato praxe je zmiňovaná ve všech svědectvích bez rozdílu, jednalo se patrně o plošné opatření. Bití zažil v umírněné podobě ("šťouchance" apod.), ale viděl u druhých. Byl propuštěn po několika hodinách bez udání důvodu. Stížnost zvažuje (možná už podal).

  9. října jsme uskutečnili návštěvu u dr. Mikuláše Tomina, ředitele Inspekce ministra vnitra, abychom jej seznámili jednak s jednotlivými svědectvími, která se do té doby objevila, a jednak se dotázali na další postup Inspekce. Dr. Tomin nám sdělil, že do té doby obdržel pouze jedno trestní oznámení, které již prošetřuje, a že Inspekce začíná dále prověřovat alespoň to, co se objevuje v tisku. V té době se na něj zástupci OPH ještě neobrátili. V odpolední schůzce se zástupcem OPH jsme upozornili na akutní nutnost začít sebraná a konkrétní svědectví podávat jako stížnosti / trestní oznámení - v opačném případě jednak dochází k nebezpečí z prodlení a dále pak hrozilo nebezpečí, že všechna obvinění, která kolovala hlavně zahraničními médii, budou prohlášena za nepodložená. Zástupcem OPH nám bylo sděleno, že OPH u většiny výpovědí nemá OPH svolení k jejich dalšímu použití.

  V týdnu od 9. do 13. října jsme našim zahraničním partnerům a dalším organizacím rozeslali žádost o zveřejnění výzvy, která jednak měla OPH pomoci při získávání souhlasu k podání stížností / trestních oznámení, a jednak žádala případné postižené, aby se OPH sami přihlásili s konkrétními svědectvími - pokud tak ještě neučinili, případně aby se obrátili na naše zastupitelské úřady v jejich zemích. Mezitím se nám začaly ozývat některé národní helsinské výbory s tím, že se na ně svědci zásahů v Praze sami obrátili s žádostí o pomoc. Postupně se takto začaly scházet jak souhlasy k podání stížností, tak další svědectví.

  10. října jsme navštívili osm z šestnácti vazebně stíhaných ve VV Pankrác. Jednalo se o jednoho Čecha, státní příslušníky Dánska (2), Polska (2), Španělska (2) a Rakouska (1). U ostatních vazebně stíhaných (7 Maďarů a 1 Němec) jsme s ohledem na typ vazby (B) žádali o povolení návštěvy státní zástupkyni - mezitím ale byli propuštěni.

  Svědectví oněch 8 vazebně stíhaných lze shrnout takto:

  Všichni shodně vypovídali o nedostupnosti právní pomoci v průběhu výslechů na policii, nemožnosti si zatelefonovat, o nepřítomnosti tlumočníka v případě cizinců - a to až do jejich vzetí do vazby, dále někteří hovořili o osobních prohlídkách, snímání otisků prstů a fotografování. Co se týká zacházení na policejních stanicích, všichni vypovídali o hrubším zacházení, čtyři vypovídali explicitně o bití a ponižujícím zacházení, dva z nich vypovídali, že sami sice biti nebyli, ale byli svědky takového zacházení u jiných zadržených (zejména se svědectví týkalo údajně velmi brutálně zbitých Maďarů), dva dále vypovídali o tom, že se zadrženými z východních zemí bylo zacházeno daleko hůře než s ostatními a že těmto také bylo nadáváno (např. do polských sviní). Co se týká okolností jejich zadržení - většinou se naskýtá otázka, proč ze všech cca 860 zadržených právě na tyto byla uvalena vazba.

  Příjem ve vazební věznici na Pankráci.

  Obecně lze říci, že zadržení byli většinou dezorientováni co do přesné lokalizace místa, kde se zrovna nacházeli. Takto si v případě VV nějakou dobu mysleli, že jsou opět někde na policejní stanici.

  Z osmi zadržených čtyři hovořili o bití, kopání, ponižujícím zacházení ze strany přijímacího personálu. Z těchto čtyř tři mluvili o přítomnosti maskovaných mužů v černém (domnívali se, že šlo o policisty). Když se v rámci příjmu měli jít vysprchovat, pět z osmi uvedlo, že byli "sprchováni" z hadice (zřejmě požární) ledovou vodou (někteří mluvili o "vodním dělu"), a to po několik minut. Jeden vypověděl, že byl do sprchy vláčen za vlasy, nicméně se sprchoval v normální sprše, akorát že tekla pouze ledová voda.

  Následující dny však na vězeňský personál neměli již žádné stížnosti.

  O těchto skutečnostech jsme ten samý den ústně informovali generální ředitelku Vězeňské služby.

  Pozdější zjištění ohledně některých z těchto osmi vazebně stíhaných (výběrově):

  V případě nezletilého Rakušana - a podle svědectví jeho advokátky - došlo k řadě pochybení: např. při jeho výslechu nebyl přítomen právní zástupce (došlo dokonce ke zdvojení - právní zástupce byl určen rodiči, leč následně byl přidělen advokát ex offo) a nebyl určen opatrovník (ten byl údajně určen až kolem 5. října). Ačkoliv byla rodinou nabízena kauce a škody jím způsobené jsou v těchto dnech již (pravděpodobně) zcela uhrazeny, tento nezletilý je stále ve vazbě. Aktuálně: propuštěn na základě prezidentské milosti.

  Rodina alespoň jednoho ze zadržených byla pozdě vyrozuměna - ačkoliv oznámení o vzetí do vazby bylo sepsáno 27.9., k odeslání doporučenou poštou došlo až 11. 10.

  Podle informací advokátky jednoho z Dánů, došlo v posledních dnech k rozšíření obvinění / obžaloby o písmeno s horní sazbou do deseti let (Obvinění z napadení veřejného činitele, prý bez dalších svědků a bez větší újmy na zdraví napadeného). Aktuálně : Má být podána žádost o milost.

  Postupně jsme od OPH obdrželi k nahlédnutí několik ze zpracovaných výpovědí, které patrně budou zároveň sloužit i pro účely stížností / trestních oznámení. Podle informace z tisku k 18. říjnu podaly OPH čtyři trestní oznámení s tím, že by jich celkem mělo být přes dvacet. Podle OPH, a jak již prošlo tiskem, v 50 případech překročila policie své pravomoci, v mnoha z těchto případů svědectví vypovídají o brutálním zacházení ze strany policie, bití, kopání, degradujícím zacházení. Policie také podle těchto svědectví porušila práva zadržených odepřením právní pomoci, znemožněním vyrozumět příbuzné / konzuláty, atd.

  Jednotlivá svědectví hovoří např. o:

 • těžších zraněních u některých zadržených, včetně zlomenin;

 • osobních prohlídkách, snímání otisků prstů a fotografování u všech - tedy i u těch, kteří jinak mohli prokázat svou totožnost a byli předvedeni např. jen k podání vysvětlení;

 • zadržení nebyli seznámeni se svými právy;

 • přeplněných celách (některá hovoří o zimě, absenci pokrývek, přenocování jen ve spodním prádle, přenocování venku na dvoře);

 • omezeném přístupu na toalety (v jednom případě až po 6 hodinách po té, co o to dotyčná osoba požádala);

 • případech opožděného přístupu k lékařskému ošetření (v některých případech muselo být zaplaceno s tím, že byla pokaždé žádaná jiná částka);

 • případech zničení jejich majetku (konkrétně fotoaparát, filmy);

 • případech, kdy bylo podáno jídlo až po 24 hodinách od zadržení, obecně stížnosti na podávání jídla (většinou chleba, sušenky, salám) až po mnoha hodinách, omezený přístup byl také k pití;

 • případech, kdy policie vyrozuměla dané velvyslanectví až s velkým zpožděním, nebo vůbec ne;

 • případech, kdy museli podepsat dokumenty, kterým nerozuměli.

  Další kroky ČHV pro nejbližší období

  V současnosti se snažíme prověřovat informace o údajně postrádaných osobách. Ačkoliv oficiálně byl počet vazebně stíhaných 16, v pátek 20. října jsme se dozvěděli o dalším vazebně stíhaném, občanovi Velké Británie (Aktuálně: tohoto občana jsme navštívili dne 24. 10. ve vazební věznici Horní Slavkov - o hrubém zacházení se nezmiňoval a na zacházení ve věznici si také výslovně nestěžoval - údajně byl zadržen při odjezdu z republiky 30. 9. a na nic se moc nepamatuje, protože byl prý opilý… V těchto dnech je propouštěn - další informace budou následovat). Je otázkou, zda další ze zadržených nejsou stále ještě drženi v zařízení MV v Balkové u Plzně. Toto snad prověří pracovníci Úřadu vládního zmocněnce pro LP - pozoruhodné je, že podle jejich informací i oni musejí žádat a dlouho také čekat na povolení návštěvy tohoto zařízení (Aktuálně : mělo by se prý uskutečnit 26.10.)

  Pokračujeme v pomoci při shromažďování svědectví (hlavní tíha ovšem i tak spočívá na OPH). V tomto směru spolupracujeme s dalšími mezinárodními organizacemi (např. Amnesty International, Mezinárodní helsinskou federací ad.).

  Budeme nadále komunikovat s relevantními orgány státní správy a sledovat průběh vyšetřování již podaných stížností či trestních oznámení.

  Samozřejmě budeme sledovat všechny případně navrhované legislativní změny: zásadně nelze souhlasit s navrženými změnami typu zavedení používání gumových projektilů, byť v tzv. výjimečných situacích (naproti tomu jsme jednoznačně pro to, aby policie byla pro podobné případy vybavena kvalitní výstrojí, aby nedocházelo tak snadno k ohrožení zdraví či života policistů, jako jsme mohli být svědky v některých lokalitách největších střetů s demonstranty).

  Do konce roku zpracujeme shromážděné materiály tak, abychom je mohli zapracovat jednak do naší výroční Zprávy o stavu lidských práv v ČR za rok 2000, dále pak do výroční zprávy Mezinárodní helsinské federace a jejich průběžných zpráv k OBSE. Dílčí předběžnou zprávu jsme již poskytli Human Rights Watch s tím, že po celkovém zhodnocení obdrží i její aktualizaci.

  Sepsáno 23. 10. 00

  Aktuality doplněny 25. 10. 00

  Jana Chržová


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|