čtvrtek 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zpráva Českého helsinského výboru o chování české policie při antiglobalizačních demonstracích:
 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu Jaromíru Štětinovi a Petře Procházkové:
 • Smí nezávislý novinář přijmout státní vyznamenání? (Guardian) České panoptikum: Jak to bylo se správním řízením o majiteli TV Prima:
 • Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci (ze zápisu schůze mediální komise PSP ČR) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice (Tomáš Pecina) Jak vládne pan Miroslav Jandora na jižní Moravě:
 • Ochranou památek k podnikatelským ziskům? (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Totalitní prvky v dnešní české politice (Martin Stín) Školy:
 • Jak a kde vychovávat nadané děti (Eva Vondráková) Bydlení:
 • Vládní řešení pro sanaci paneláků je nedostatečné (František Roček) Výzva:
 • Hlasujme ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat (Občanské sdružení Region 2000)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak vládne pan Miroslav Jandora na  jižní Moravě

  Jak je to se slavkovským bojištěm?

  Není možno postavit malou větrnou elektrárnu, která by ušetřila 200 tun hnědého uhlí

  Oldřich Maděra

  Zaujal mě v Britských listech článek redaktorů (nyní již bývalých) brněnského studia ČT, kde se zmiňují o slavkovském bojišti, o panu Miroslavu Jandorovi, o firmě Davay. Dále je zajímavá i odpověď pana Jandory.

  Podotýkám, že jsem příznivcem historie a všech rozumných nemegalomanských akcí vztahujících se k napoleonským válkám a konkrétně k bitvě u Slavkova. Souhlasím s rozumnou ochranou několika málo významných bodů slavkovského bojiště (Mohyla míru, Santon, Žuráň, Stará pošta atd. o výměře max. několika málo hektarů)

  K problematice slavkovského bojiště jsem se dostal náhodou jako stavebník žádající na uvedeném území o ekologickou stavbu malé větrné elektrárny o výkonu 4,9kW a výšce stožáru 10 m. Elektrárnu vyvíjí již několik let moje firma. Cca před rokem jsme si našli pozemek - pole nad obcí Holubice, který patří místnímu majiteli. Majitel nám poskytl možnost postavit na svém pozemku první prototyp větrné elektrárny. Naše dohoda zněla, že si vyřídíme stavební povolení a vše s tím spojené.

  Ještě před revolucí byla napříč pozemkem postavena železniční vlečka s nadjezdem nad celou obcí. Na poli je umístěno několik stožárů vn vedení o výšce cca 9m. Cca 300m vzdušnou čarou od pozemku vede dálnice. Cca 200 m na druhou stranu je na vrcholku kopce nad pozemkem umístěna dřevozpracující firma s dvoupatrovými budovami se sedlovou střechou. V okolí jsou 6-8 m vysoké stromy. Před dvěma měsíci jsme zahájili územní řízení na stavebním úřadu ve Slavkově u Brna. Při té příležitosti nám bylo sděleno, že stavební úřad sloučí územní řízení se stavebním. Vyžádal si stanoviska asi 20 institucí - všech sousedů, obce, ČD, IBP, hygieny, hasičů, statika, autorizovaného elektro a stavebního inženýra, prohlášení o shodě, vyjádření různých referátů okresního úřadu apod. Dnes máme již tato všechna kladná vyjádření připravena, přesto jsme ještě nebyli schopni podat žádost o stavební povolení. Celé toto dobrodružství nás doposud přišlo na bratru 50 tisíc Kč a to nás ještě čeká cca 2-8 tisíc za výkop a hydrologický průzkum a cca 7 tisíc za stavební povolení.

  Narazili jsme pouze v jediném případě. Jedná se o referát kultury Okresního úřadu Vyškov. Zde nám bylo sděleno jeho vedoucím PhDr. Klenkem, že obec Holubice leží v památkové zóně bojiště bitvy u Slavkova a že zde budou "problémy". Jak se později ukázalo, byly.

  Památková zóna byla zřízena až v roce 1992 na základě vyhlášky ministerstva kultury ze dne 10.září 1992. Její plné znění je v příloze. Zóna je na území obcí: Tvarožná, Podolí, Holubice, Bedřichovice, Šlapanice, Jiříkovice, Blažovice, Slavkov, Křenovice, Prace, Kobylnice, Sokolnice, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov, Újezd u Brna, Žatčany a Telnice.

  Na základě této jednostránkové vyhlášky je území 17 obcí o rozloze desítek čtverečních kilometrů vystaveno zvláštnímu režimu povolování staveb. Účastníkem stavebního řízení je zmíněný referát kultury Okresního úřadu Vyškov nebo Brno-venkov, které si v jednotlivých případech žádají o vyjádření Památkový ústav Brno. Slavkovské bojiště v okrese Vyškov "obhospodařuje" jediná pracovnice - Ing.Arch. Firbasová.

  Při osobním jednání na Památkovém ústavu v Brně mi paní Ing.Arch. Firbasová řekla, že nemá ráda větrné elektrárny a že to nebudu mít s ní jednoduché. Je příznačné, že jediné vyjádření, ať kladné nebo záporné po cca dvou měsících se nám nepodařilo od těchto dvou institucí získat.

  Poučení která z tohoto případu plynou:

 • Na základě jediné jednostránkové nic neříkající vyhlášky ministerstva kultury je možné, aby pár úředníků státní správy, pan Jandora a ČT Brno ovládali území sedmnácti obcí s cca 30 tisíci obyvateli a určovali kdo si vymění okno nebo ne, kdo si opraví střechu nebo ne apod.

 • Na základě této vyhlášky lze bez problému smést ekologický projekt malé větrné elektrárny o ceně do 50 tisíc Kč, která má návratnost 1,8 roku a ušetří za svou životnost cca 200 tun hnědého uhlí, dá se pod ní pěstovat obilí a zabere plochu 0,2 čtverečního metru a má všechna ostatní potřebná "požehnání", včetně kladného stanoviska krajinářů.

 • Na druhé straně je možné podle stejné vyhlášky postavit uprostřed chráněné zóny nový hypermarket, pokud jsou firmy "dostatečně spřízněné" a svěří se do péče pana Jandory, ČT Brno, referátu kultury OÚ Vyškov a popř. Památkového ústavu v Brně. Dále je možné podle stejné vyhlášky uspořádat za přispění uvedených institucí i středně velké vojenské cvičení.

 • Byrokratů je hodně. Mají dost času a razítek. Z cizího krev neteče. Kdo maže, ten jede. Všichni jsme si rovni před vyhláškou, někteří jsme si však rovnější.

 • Nic proti historii, ale jistě Vás napadá, jaký prostor korupci se zde odkrývá, jak mohou v takovém území působit různé "spřízněné" firmy a jak mohou lehce ničit svou konkurenci na základě jediné stránky papíru podepsané bývalým ministrem kultury.

 • Nejlepším dokladem mých tvrzení je firma Davay pana Jandory, která organizuje (nebo i vlastní?) webovou stránku propagující slavkovské bojiště a oba výše citované články. Z výše uvedené stránky a jeho článku mi připadá, jako by celé území řídil pan Jandora. Pan Jandora nejen doporučuje stavbu Hypermarketu, ale již plánuje na rok 2005 cca 8000 pěšáků, kteří bez problémů pošlapou ta pole, kde my nemůžeme postavit malou větrnou elektrárnu, protože to nedovoluje historie. Pan Jandora plánuje v památkové zóně vojenské cvičení s rozpočtem 14 milionů korun, které má již dopředu bezpochyby schváleno památkovým ústavem a referátem kultury. V roce 2025 zde bude možná i cvičení NATO, později přibude možná i zoologická zahrada uprostřed s novou budovou ČT Brno. To vše za podmínek přísné památkové ochrany, kdy bude zváženo, jestli okna na chlívku mají být v odstínu RAL 7032 nebo 7035.

 • Pan Jandora jako fyzická osoba již dnes nepochybně profituje na celospolečenském vlastnictví - na vlastnictví kulturní památky slavkovské bojiště, což je dle mého názoru minimálně nečestné. Propojení Davay, ČT Brno, uvedené vyhlášky a aktivit kolem slavkovského bojiště je více než zřejmé. V civilizovaných zemích je toto asi nepřípustné.

 • Můžeme si dovolit na základě přání pana Jandory, několika dalších jednotlivců a historie staré dvě stě let zabrzdit rozvoj území o ploše desítek čtverečních kilometrů s třiceti tisíci obyvateli? Nebude lepší ušetřit několik úředníků a patřičně změnit jednu vyhlášku?

 • Ptal se vůbec někdo těch třiceti tisíc lidí, jestli souhlasí s tou vyhláškou, kterou asi inicioval v roce 1990 pan Jandora? Co na to poslanci a senátoři za zmíněný okres a kraj? Je před volbami!

  Oldřich Maděra

  Brno


  VYHLÁŠKA

  ministerstva kultury České republiky

  ze dne 10. září 1992

  o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova na památkovou zónu

  Ministerstvo kutury České republiky stanoví podle § 6 zákona České národní rady č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)

  1) Bod 4 přílohy II.

  §1

  Území bojiště bitvy u Slavkova se prohlašuje za památkovou zónu (dále jen "zóna").

  §2

  Hranice území zóny je vymezena v příloze této vyhlášky a je vyznačena v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu v Brně, u Okresního úřadu Brno-venkov, u Okresního úřadu Vyškov a u obecních úřadů příslušných podle územního vymezení zóny.

  §3

  Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území, se stanoví tyto podmínky:

  a) programy rozvoje obcí a programy obnovy vesnice se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů,

  b) při přípravě programů rozvoje obcí, programů obnovy vesnice a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny,

  c) využití jednotlivých objektů, prostorů i území musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,

  d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu,

  e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova

  §4

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  Ministr:

  PhDr. Kabát v.r. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|