čtvrtek 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zpráva Českého helsinského výboru o chování české policie při antiglobalizačních demonstracích:
 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu Jaromíru Štětinovi a Petře Procházkové:
 • Smí nezávislý novinář přijmout státní vyznamenání? (Guardian) České panoptikum: Jak to bylo se správním řízením o majiteli TV Prima:
 • Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci (ze zápisu schůze mediální komise PSP ČR) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice (Tomáš Pecina) Jak vládne pan Miroslav Jandora na jižní Moravě:
 • Ochranou památek k podnikatelským ziskům? (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Totalitní prvky v dnešní české politice (Martin Stín) Školy:
 • Jak a kde vychovávat nadané děti (Eva Vondráková) Bydlení:
 • Vládní řešení pro sanaci paneláků je nedostatečné (František Roček) Výzva:
 • Hlasujme ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat (Občanské sdružení Region 2000)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vysílací radě: Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice. Utajování těchto informací je porušením zákona i  bezprecedentním poškozováním veřejného zájmu

  Tomáš Pecina

  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
  Krátká 10
  100 00 Praha 10

  V Praze dne 25. října 2000

  Re: Odvolání proti rozhodnutí čj. Ri/1/00/2667

  Vážení,

  obdržel jsem Vaše rozhodnutí ze dne 19. října t. r., jímž nevyhovujete mé žádosti o informace týkající se vlastnické struktury provozovatelů komerčních televizních stanic TV Nova, TV Prima a TV3 z 24. září t. r.

  V odůvodnění se uvádí, že tyto informace nelze poskytnout s ohledem na ustanovení § 11, odst. 2, písm. a), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože byly předány osobou, jíž tuto povinnost neukládá zákon. Subsidiárně rozhodnutí rovněž cituje zákon č. 71/1967 Sb. (správní řád) a tvrdí, že informace nelze poskytnout, neboť se vztahují k právě probíhajícímu správnímu řízení.

  Tento výklad považuji za nesprávný, a to z následujících důvodů:

  1. Skutečnost, že určitá informace byla zjištěna nebo je zjišťována ve správním řízení, nezakládá právo povinného subjektu takovou informaci utajit. Předmětem žádosti nebyly informace o průběhu správního řízení, nýbrž o stavu vlastnických vztahů, a žadateli je přirozeně lhostejné, jakým způsobem tyto informace Rada získala nebo získá.

  2. I kdyby bylo možno odepřít poskytnutí informací v případě provozovatele stanice TV Prima, nelze z toho vyvodit, že tyto informace lze neposkytnout i u dalších dvou subjektů, které byly předmětem žádosti.

  3. Informace o vlastnické struktuře nemohly být Radě v žádném případě předány nad rámec zákona, protože v takovém případě by Rada neměla právo vést o ně s provozovatelem stanice TV Prima správní řízení. Jde tu evidentně o dvojí výklad zákona: jeden je uplatňován vůči účastníkovi správního řízení, druhý vůči žadateli o informace. Jako orgán vykonávající státní správu je Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání povinna interpretovat zákon jednotným způsobem, nikoli ad hoc podle toho, jak momentálně uzná za vhodné.

  Souhlasím naopak s tvrzením, že Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání je pomocným orgánem Rady a nemůže tedy interpretovat zákon vlastním, od interpretace Rady odchylným způsobem. Kdyby Rada věnovala studiu mé žádosti z 24. 9. t. r. více pozornosti, neušlo by jí, že přesně to v ní, v jiné formulaci, stojí rovněž: rozhodování Rady je pro Úřad směrodatné a to, že Rada zahájila s provozovatelem stanice TV Prima správní řízení, dostatečně dokládá, jaká Rada vykládá zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.

  Tímto podávám

  odvolání

  proti Vašemu rozhodnutí podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a upozorňuji Vás, že v případě neúspěchu tohoto odvolání se obrátím na soud.

  Zároveň zdůrazňuji totéž, co ve své předchozí žádosti v této věci z 15. srpna t. r.: veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice a skutečnost, že Rada RTV tyto informace utajuje, je nejen porušením zákona o svobodném přístupu k informacím, ale bezprecedentním poškozováním veřejného zájmu.

  Proto budu usilovat o co nejširší publicitu případu a kromě vymáhání informací soudní cestou požádám o iniciativu v této věci rovněž individuálně členy zákonodárného sboru.

  S úctou

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|