pondělí 25. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Kdo v ČR vlastní komerční televize, Radu pro vysílání nezajímá?
 • Rada promluvila, neřekla nic (Tomáš Pecina) Dokument: Dopis od RRTV:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odpovídá Britským listům: Zveřejnili jste nepravdivá fakta Zasedání MMF a Světové banky:
 • Antikapitalistické protesty zastaveny na hranicích (Observer) Prohlášení Ya Basta!
 • Bílé kombinézy přijíždějí do Prahy ozbrojeny! Věda a zdraví:
 • Zázračný lék - aspirin: Bylo objeveno, že aspirin může být lékem i pro rakovinu prostaty Psychologie a školství:
 • Úspěch v dospělosti silně závisí na množství sebevědomí v dětství Dokument:
 • Záznam z jednání o tom, jak byl Petr Cibulka povolán na Úřad Oznámení:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září (CEE Bankwatch Network, Milostivé léto a Přátelé Země) Tisková konference v pondělí v 11 hodin:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo v ČR vlastní komerční televize, Radu pro vysílání nezajímá?

  Rada promluvila, neřekla nic

  Tomáš Pecina

  S informacemi, které poskytla Britským listům na jejich žádost mediální rada nemůžeme být v žádném případě spokojeni. Dr. Havlíková sice správně uvádí, že Rada nemá přímou oporu v zákoně, aby se zabývala vlastnickou strukturou držitelů licence, avšak v současné době probíhající správní řízení s provozovatelem TV Prima dokládá, že v praxi si počíná jinak.

  Rada, která by se zřekla pojmu "konečný vlastník", by ostatně vůbec nebyla schopna plnit své zákonné poslání: Představme si, že držitelem vysílací licence bude společnost První andělská, plně vlastněná společností Druhá andělská, kterou koupí Kačer Duffy, Čečenská vyděračská, Společnost přátel Adolfa Hitlera nebo kterýkoli jiný podezřelý subjekt, jenž tím získá plnou kontrolu nad vysíláním stanice. V interpretaci dr. Havlíkové by vše bylo v pořádku, protože regulační pravomoc takto definované Rady sahá pouze po držitele licence a jeho vlastníka, tedy po První a Druhou andělskou.

  Proč tedy Úřad Rady odmítl Britským listům na jejich legitimní otázku odpovědět? Může to být motivováno v České republice běžnou úřednickou arogancí, "jinými prioritami", pohodlností nebo prostě neochotou přiznat, že Rada některé konečné vlastníky nezná.

  Jednu zajímavou informaci však zpráva přesto poskytla, totiž obchodní podíly (a tedy i hlasovací práva) společníků CET 21. Tento údaj není součástí výpisu z obchodního rejstříku (tam se eviduje pouze výše vkladů), avšak provozovatelé jsou povinni o výši obchodních podílů a jejích změnách Radu průběžně informovat.

  Jsou-li informace poskytnuté dr. Havlíkovou přesné a aktuální, potvrzuje to předpoklad, že Vladimír Železný lže, když prohlašuje, jak malý je jeho vliv na společnost CET 21: navýšení základního jmění, které údajně proběhlo v prosinci 1999, není dosud zapsáno do obchodního rejstříku, a v kombinaci s informací RRTV to znamená, že z hlediska třetích osob Železný stále drží v CET 21 majoritní obchodní podíl.

  Proč nebyl zápis ani po deseti měsících proveden, není ovšem jasné; jako nejpravděpodobnější možnost se v tuto chvíli jeví, že si MEF Holding a Edikon nechávají otevřená zadní dvířka pro případ katastrofálního výsledku amsterdamské arbitráže: bude-li nejhůř, konání valné hromady popřou a jejich protivníci se budou muset platnosti jejího usnesení domáhat u soudu. Rozhodně tím však jednatelé CETu porušují ustanovení § 28, odst. 5, obchodního zákoníku, které ukládá provést zápis o změnách bez zbytečného odkladu, a riskují tak ve sporu s ČNTS nepříjemné právní důsledky.

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|