úterý 7. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Americké volby z hlediska britského tisku:
 • Noční můra na Pennsylvania Avenue (Observer)
 • Většina světových politiků by dala přednost Gorovi, ale nikdo to neřekne nahlas (Daily Telegraph)
 • Americká politika je něco úplně jiného (The Times) České a americké volby:
 • Kampaně (Ivan Hoffman) Ohlasy na česká média:
 • Díky Bohu za Kajínka (Pavel Jonák)
 • O Pavlu Vernerovi v Právu: Chodí Pešek okolo (Miloš Štěpánek) Reakce:
 • O vlastenectví? - Nebo o metodologii veřejného diskurzu? (Miloš Štěpánek) Lidové noviny a zákon o státní správě:
 • Úředník ve službě veřejnosti (Miloš Štěpánek) Oznámení:
 • Čeští občané, kteří v roce 1997 emigrovali do Kanady, zakládají Act 2000  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čeští občané, kteří v roce 1997 emigrovali do Kanady, zakládají Act 2000

  Act 2000 je veřejné místo k veřejné diskusi o právech občana

  Motto: Kapka nehloubí kámen silou, nýbrž tím, že na něj často dopadá ( římské přísloví)

  Eduard Valášek

  Nenávist člověka k člověku, mravní a duchovní úpadek, nevědomí občanské odpovědnosti a otázka svědomí jako kapka po kapce dopadá na český národ stále víc a více.

  Lidská práva, kterými je člověk od narození obdařený, nejsou přirozená. Člověk si je vytváří sám i po něžné sametové revoluci. Lidská práva mají napomáhat především morálnímu a duchovnímu rozvoji občanů. Stát ani vláda nejsou držitelem pravdy, k níž by měly povinné vést občany.

  Základem morálky, kultury a duchovní svobody nejsou instituce, prezident, vláda, parlament, senát, úřady, ale jednotlivci, individuální osoby vedené svým vlastním svědomím. Proto ani v ústavě a zakonodárství nemůže být obsažena vyšší míra mravních hodnot než jaká žije ve většině společnosti.

  Stát nesmí omezovat jedince a manipulovat s ním jinak, než že mu zakazuje škodit druhému. Na druhé straně nemůže zůstat lhostejným k prokazatelným problémům uvnitř společnosti.

  Lidská práva jsou otázkou svědomí, svědomí každého jedince, otázkou odpovědnosti ve vztahů k druhému. Svoboda svědomí, myšlení, projevu, svoboda slova nejsou v současné české rádoby občanské společnosti a demokracii na stejně úrovni a ve stejně linii s právy jednotlivce na hmotné zabezpečení, která musí být regulována státem.

  Co zůstane z duchovní svobody, která je potlačována hmotnou a ekonomickou liberalizací a přemrštěným nekontrolovatelným tržním mechanismem, když okruh jedinců by měl zaručit propuštění jen takové míry práva nabývání a soukromého užívání majetku, nakolik to občanská společnost uzná za vhodné? V současné české společnosti právo svobodného nabývání majetku není tvořeno v souladu s legislativou práva na sociální zajištění jednotlivcovo a skutečných sociálních práv.

  Základem duchovní svobody není neodpovědná svévole a zvůle jedinců, ale naopak stupňované vědomí odpovědnosti. V současné české společnosti bylo ustoupeno od zásady, že duchovní práva jsou sférou nepodléhající státní moci.To znamená jejich postupnou likvidaci.

  V české společnosti mizí zájem o otázky duchovní svobody a přestává se duchovně žít. Tento fakt je nejzávažnějším ohrožením práva duchovní svobody, neboť bez citlivé odezvy a reakce občanské společnosti a veřejného mínění má stát, vláda, prezident, parlament, senát, úřady,soudy i jednotlivci uplatňovat svoji všemohoucnost.

  Svoboda je pro český národ nelehkým darem. Náboženský myslitel a filozof Augustin se v jednom ze svých děl pozastavil nad divným Božím rozhodnutím, že dál lidské duši svobodu, ačkoliv věděl, že člověk skrze ní propadne hříchu.

  Boží rozhodnutí se Augustinovi sice zdálo tak nepochopitelné, ale nakonec se sám sklonil před tím, že Bůh dál přednost dát člověku svobodu. Svoboda a lidská práva jsou pramenem a zárukou nejvyšších hodnot společnosti, ale také nejnebezpečnějším svodem vedoucím k záhubě. Toto nebezpečí není důvodem, aby byla člověku svoboda vzata, ale aby začala svoboda skutečně žít v lidech.

  Nedávná doznívání novodobé emigrace občanů České republiky do Kanady a Velké Británie jsou výsledkem tohoto dlouhodobého mravního úpadku a duchovní krize české společnosti.

  Poslední události v České republice a další a další oběti rasových útoků, občanské nepokoje, korupce, komunističtí prominenti na koní, svévole a zkorumpovanost úředníků, nejasné případy privatizace, výhody politiků daleko vyšší než za komunistického režimu, zvýhodnění státního sektoru, diskriminace ze strany zaměstnavatelů, pomalá justice, nedořešená restituce, omezený výkon občanských práv, právní šero, skrytá stínová ekonomika, občanská nespokojenost, porušování práv občanů tělesně i duševně postižených, důchodců, nezaměstnaných, žen, děti, homosexuálů, jsou dokladem této bohužel hluboké krize.

  Zda se být neuvěřitelné, že počet obětí rasových útoků v ČR od listopadu 1989 se vyrovnává počtu obětí okupace sovětskými vojsky v Československu v roce 1968.

  Česká republika v současnosti může marně přijímat sebelepší zákony a opatření k potírání rasismu, korupce, podvodů, aby ukázala světu, že danou problematiku řeší. ČR může být členem NATO a postupně i EU, tím však nezakryje svoji pravou tvář. Největší nebezpečí pro český národ není zvenčí, ale v něm samém. Český národ má právo na to, aby sám rozhodoval o svém osudu.

  Jednou z možnosti řešení je vytvoření České komise pro lidská práva a Soudního tribunálu pro lidská práva, které budou zcela nezávislá na vládě, parlamentu, politických kruzích hájit a vyjadřovat skutečné zájmy občanů, které budou důsledně dbát na dodržování lidských práv, důsledně postupovat podle Listiny lidských práv a svobod a mezinárodních dokumentů o lidských právech, které budou pravomocny potrestat viníky, vynést rozsudky, žádat řešení a finanční odškodnění obětí.

  Domníváme se, že Úřad ombudsmana bude jen jednou z manévrovacích složek vlády zakrývat skutečnou podstatu problémů, oddalovat řešení do ztracena, a poškozenému občanů zůstane právo se jen na ombudsmana obrátit. Ombudsman však nic nevyřeší, občan bude trpět dále, viník nebude potrestán.

  Jsme přesvědčeni, že v ČR má větší právo a výhody zločinec než oběť, dlužník než věřitel, politik než poctivě pracující člověk. Občan má svobodu se jen vyjádřit, že jsou porušována jeho lidská práva. Jak se však ve svobodě občan dovolá svobody? Za povšimnutí stojí, kolik toho bylo naplněno z Prohlášení Charty 77, z Dvou tisíc slov, z Několika vět.. atd.

  Aby žila svoboda v zákonech, musí žít v lidech. A v současné české společnosti lásku člověka k člověku nenařídíš a soudním rozhodnutím nevymůžeš.

  Cestou z neutěšeného stavu je hledat v sobě lásku k bližnímu svému a odpovědnost jeden k druhému. První cestou k nápravě je ustanovení České komise pro lidská práva a Soudního tribunálu pro lidská práva v České republice, což je i nedílnou součástí Actu 2000.

  Act 2000 je neregistrované veřejné místo k veřejné diskusi o právech občana dovolat se spravedlnosti a lidských práv, kterými je již od narození obdařeny.

  Vážení občané, pokud se domníváte, že jsou porušována Vaše lidská práva a je pácháno na Vás bezpráví, nebo nesouhlasíte se současnou společenskou a politickou situaci v ČR, obraťte se o mezinárodní pomoc prostřednictvím Actu 2000 a staňte se jeho veřejnou součástí, přispějte k ustanovení České komise a Soudního tribunálu lidských práv.

  Jaké je to neštěstí, kam Havel, Klaus, Zeman a spol. přivedli tak krásnou zemi, naši vlast, Českou republiku ,s vlající vlajkou na Hradě Pravda vítězí.

  Pravda musí konečně zvítězit nad lži a nenávisti.

  S úctou

  Eduard Valášek

  Eva Taragosová

  Alena Gasparová

  První signatáři Actu 2000

  V Kanadě, Calgary dne 18.10.2000

  Poznámka: Autoři také poslali dopis Václavu Havlovi, aby se k jejich iniciativě připojil.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|