středa 15. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Ladronka: Váš dotaz je zvláštní aneb O panenském právním (ne)vědomí radního Dvořáka
 • Radní za ODS jednali na vlastní pěst, bez pověření rady (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba)
 • Jak to bylo s nelegálností Ladronky (Tomáš Pecina)
 • Městská policie v Praze sama přiznává, že není od toho, aby zasahovala při demonstracích (Pavel Mašín) Tiskové zprávy Občanských právních hlídek
 • OPH podávají dalších 10 trestních oznámení na nezákonný postup policistů
 • Ministr vnitra Stanislav Gross uvedl v rozhlase nepravdivou informaci o OPH Politici a sdělovací prostředky:
 • Jak Petra Buzková ze slušnosti pomáhá při práci redaktorům České televize (a vůbec nic za to nechce) Osobní svědectví:
 • Někdo s hlasem podobným Aleši Hušákovi mi vyhrožoval: proto chci svědčit o celém zázemí podniku Sazka (Miroslav Svoboda) Volby:
 • Proč byla nízká účast v senátních a krajských volbách (Pavel Polák)
 • Mnozí lékaři a pacienti v nemocnicích nemohli volit (Josef Gut)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Váš dotaz je zvláštní aneb O panenském právním (ne)vědomí radního Dvořáka

  Radní za ODS jednali na vlastní pěst, bez pověření rady

  Z tiskové konference po zasedání rady zastupitelstva hlavního města Prahy, 14. 11. 2000:

  Jan Kasl Osoby:
  Jan Kasl (ODS), primátor
  Filip Dvořák (ODS), radní
  neidentifikovaná tisková "mluvčí"
  Štěpán Kotrba, Britské listy
  Tomáš Pecina, Britské listy

  ...

  Š. Kotrba: Zabývali jste se zákonností zásahu na Ladronce?

  J. Kasl: Ne, tento bod nebyl na programu rady, vůbec.

  Š. Kotrba: Nebojíte se, že tam dojde k trestnímu oznámení na vás, popř. na pana radního Blažka... (nesrozumitelné) za kvalitu toho zásahu?

  J. Kasl: Tady pan radní měl režii, prosím, když tak, k tomu...

  F. Dvořák: Já si myslím, že pokud si pamatuji ústavní pořádek České republiky, tak do působnosti obcí nespadá zabývat se trestními věcmi.

  J. Kasl: Nebylo to na programu rady, zkrátka.

  Š. Kotrba: Spadá tam zabývat se pochybeními vámi zřizované městské policie?

  F. Dvořák: A kdo to tvrdí, že zásah byl nezákonný?

  Š. Kotrba: No, pokud vím, tak to konstatovali ti, kteří byli tou policií zmláceni a podávají trestní oznámení.

  F. Dvořák: (pobaveně) Myslíte ty, co tam kradli elektriku?

  Š. Kotrba: Myslíte, že za krádež elektriky může být někdo brutálně zmlácen?

  F. Dvořák: (s údivem) Kdo byl zmlácen?

  Tisková mluvčí: Já bych vás přerušila: to je tisková konference, která se týká zasedání rady!

  J. Kasl: Když tak na konci, tyhle věci...

  ...

  Filip Dvořák T. Pecina: Já bych se ještě chtěl vrátit k té Ladronce. Snažil jsem se najít na Internetu usnesení, které rozhodlo o vyklizení. To se mi nepovedlo. To bylo nějaké kuloárové usnesení?

  F. Dvořák: Jaké usnesení myslíte?

  T. Pecina: Myslím usnesení, kterým město rozhodlo o vyklizení objektu Ladronka.

  F. Dvořák: Takové usnesení ani nemůže existovat. To je normální běžná povinnost, stejně jako neexistuje usnesení k odklizení černé skládky a dalším věcem. O takových věcech se běžně rozhoduje v pracovním pořádku města.

  T. Pecina: Takže se o tomto rozhodnutí nehlasovalo, je to podle vás v pracovním pořádku města...?

  F. Dvořák: Samozřejmě.

  T. Pecina: A druhá záležitost: Z jakého důvodu podalo město společně se společností Trade Centre Praha 30. března 1999 žalobu na vyklizení objektu, když mohlo - podle této interpretace - vyklizení provést samo? Jak to, že jste se obraceli na soud, když jste rozsudek vůbec nepotřebovali?

  F. Dvořák: Tady nejde o ten rozsudek, ten rozsudek se samozřejmě týká jednání při smlouvě o zaměřování toho objektu a dalších věcí, která vůbec není v souvislosti s tím vyklizením, tak jak je to nazýváno. To vyklízení víceméně nastalo až poté, co my jste v tom objektu byli a našli jsme tam nějaké věci, které tam rozhodně neměly být.

  T. Pecina: Co bylo tedy důvodem toho vyklizení? Že jste tam nalezli věci, které tam neměly být?

  F. Dvořák: Jasně, ty věci, co se tam vůbec neměly nacházet.

  T. Pecina: Můžete být konkrétní?

  F. Dvořák: No, na příklad se tam nacházely nějaké bubny, zesilovače... Tato žaloba se týká žaloby o zaměřování a přípravy projektu, jestli dobře jste seznámen s tou materií. A samozřejmě, běžně, když chci zaměřovat nějaký objekt, tak si s sebou vezmu tužku, papír, pásmo, nanejvýš dálkový zaměřovač, laserový, ale nikoli postel, deku, skříň, kamínka... Dále, v tom objektu jsme nalezli, že byl poškozen majetek hlavního města Prahy, prokazatelně před rokem byly zazděny všechny kouřové cesty, které z hlediska bezpečnosti nevyhovovaly. Ti, kteří byli uvnitř, se nabourali do těchto kouřových cest a vlastně poškodili tím majetek hlavního města Prahy a ohrožovali bezpečnost tohoto majetku, takže to je další věc, která byla mezitím zjištěna, dále v mezidobí bylo zjištěno černé napojení na veřejnou vodovodní síť, už je to také nahlášeno, řekl bych, podle standardních principů. Já osobně si myslím, že těch pochybení proti zákonu tam bylo dostatek.

  T. Pecina: Takže domníváte se, že nebylo třeba vyčkat rozhodnutí soudu...?

  F. Dvořák: Já si myslím, že v této věci nikoliv.

  Nebyli tam Š. Kotrba: Domníváte se, že lze za přestupky, řekněme, proti občanskému soužití, zasahovat pomocí policie?

  F. Dvořák: Nerozumím.

  Š. Kotrba: No, jestliže tam došlo k nějakým pochybením, jak vy říkáte, byla to pochybení natolik vážná, že musela proti squatterům zasáhnout jednotka vybavená pancéřovými obleky a vybavená obušky, a zasahovat tam tím způsobem, jakým zasáhla?

  F. Dvořák: Abysme začali, vy jste kdo, prosím?

  Š. Kotrba: Štěpán Kotrba, Britské listy.

  F. Dvořák: Policie v pancéřových oblecích tam rozhodně nenastoupila.

  Š. Kotrba: Městská policie v pancéřových oblecích tam nastoupila. Vy jste u toho byl.

  F. Dvořák: Já odpovídám na pancéřové obleky....

  Š. Kotrba: Proč lžete?

  F. Dvořák: ...Já tvrdím, že městská policie v pancéřových oblecích nenastoupila.

  Tisková mluvčí: Kdybyste dovolil, já bych vás s dovolením přerušila...

  ...

  Š. Kotrba: Přečetli jste si zákon o městské policii, tzn. v jakých případech je oprávněna městská policie zasahovat a kdy musí volat na pomoc policii státní?

  T. Pecina: ...a jaké úkony může provést strážník městské policie...?

  F. Dvořák: Já myslím, že to je dobrý dotaz na tiskového mluvčího městské policie.

  ...

  F. Dvořák: Já jsem požádal předchozího dne o asistenci městské policie.

  Š. Kotrba: A můžu se zeptat, proč jste nepožádal o asistenci státní policie?

  F. Dvořák: Já myslím, že to je na rozhodnutí vlastníka, koho požádá o asistenci. Může se obracet, přesně tak jako vy, na jakoukoli složku.

  Š. Kotrba: Město nezvalo státní policii?

  F. Dvořák: Já myslím, že z hlediska rozsahu a rozsahu pověření v zákoně je vhodnější požádat městskou policii.

  Úsměv Š. Kotrba: To znamená, město nezvalo státní policii k tomuto zásahu...?

  F. Dvořák: Nikoliv, státní policie nebyla pozvána, až poté, co byly nalezeny na místě takové věci, které příslušely přímo ze zákona státní policii.

  T. Pecina: Domníváte se, že městská policie je příslušná za zákona k tomu, co tam realizovala?

  F. Dvořák: Z hlediska rozsahu zmocnění v zákoně ano. Já se domnívám.

  Š. Kotrba: A požádali jste právní oddělení o posouzení tohoto případu, ať před zásahem nebo po zásahu?

  F. Dvořák: Já myslím, že když vy jako občan se obracíte na policii, tak by mě zajímalo, jestli vy požádáte své právní oddělení, či nejdřív se obrátíte na advokáta, jestli můžete nebo nemůžete se obrátit na policii. Mně to připadá jako zvláštní, váš dotaz.  Filip Dvořák, radní za ODS: "Policie v pancéřových oblecích tam rozhodně nenastoupila."

  Ne, nebyli tam ani náhodou! (Zde je k tomu fotografie.)

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|