čtvrtek 23. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Poslanci Evropského parlamentu píší Václavu Havlovi:
 • Postižení českou policejní brutalitou musejí dostat odškodnění Dopis řediteli Městské policie, Praha:
 • Zásah na Ladronce: vysvětlete osm případů, kdy Městská policie porušila zákon (Tomáš Pecina) Česká republika: antikomunismus a emocionální manipulace:
 • Jak získávají politické strany v českém prostředí od pádu komunismu volební legitimitu? (Jan Čulík pro pražskou konferenci CEFRES) Zdravotnictví:
 • Platy lékařů pracujících v nemocnicích (Milan Kubek, předseda LOK) Přistěhovalectví:
 • Evropská komise připravuje plán pro příjem přistěhovalců do Evropy) Desáté výročí pádu Margaret Thatcherové:
 • Geffrey Howe: Způsobil jsem pád Margaret Thatcherové, ale zachránil jsem tím thatcherismus Oznámení:
 • Kdo jsou noví vedoucí činitelé RRTV
 • České centrum v Londýně otevírá nově renovované prostory výstavou díla Františka Skály  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis řediteli Městské policie, Praha

  Zásah na Ladronce: vysvětlete osm případů, kdy Městská policie porušila zákon

  Vážený pan
  ing. Radim Chyba
  ředitel Městské policie Praha

  Fax: 02-67313961

  V Praze dne 22. listopadu 2000

  Re: Vyklizení statku Ladronka

  Vážený pane řediteli,

  dne 9. listopadu t. r. jsem byl svědkem zásahu Městské policie v objektu Ladronka v obvodu Prahy 6, Tomanova 1. Podle toho, čemu jsem byl sám přítomen nebo co jsem se dozvěděl od důvěryhodných svědků, mj. kolegů-novinářů, průběh Vámi řízené akce vážně kolidoval s ustanoveními zákona o obecní policii (č. 553/1991 Sb.) a trestního zákona (č. 140/1961 Sb.). Mimo jiné šlo o tyto dílčí případy:

  1. Strážníci městské policie na pokyn zástupců rady zastupitelstva hlavního města Prahy násilně vnikli do objektu Ladronka, ačkoli zjevně nebyly naplněny podmínky § 16 zákona o obecní policii - porušování domovní svobody (§ 238 TZ), neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 249a TZ), poškozování cizí věci (§ 257 TZ), popř. i zneužívání pravomoci veřejného činitele (§ 158 TZ; tento trestný čin se potenciálně týká i dalších bodů soupisu).

  2. Strážníci v objektu zadrželi čtyři osoby a s odůvodněním, že jsou podezřelí z trestného činu, je dopravili na služebnu Policie ČR, přestože zákon o obecní policii takový postup nepřipouští; během dne zadrželi tímto způsobem další osobu - omezování osobní svobody (§ 231 TZ).

  3. Městská policie v rozporu s ustanovením § 15 zákona o obecní policii uzavřela prostor kolem statku Ladronka a nedovolila do něj kromě novinářů nikomu přístup; rovněž nedovolila předat oblečení a jídlo lidem, kteří se zdržovali na střeše objektu, ačkoli hrozilo v důsledku prokřehnutí nebezpečí úrazu pádem ze střechy - omezování osobní svobody (§ 231 TZ), popř. i vydírání (§ 235 TZ) a útisk (§ 237 TZ).

  4. Strážníci zajistili v rozporu s ustanovením § 17 zákona o obecní policii v objektu Ladronka řadu věcí, které patřily osobám, které tam předtím pobývaly, a umožnili soukromé firmě tyto věci z objektu odvézt - krádež (§ 247 TZ), popř. i poškozování cizích práv (§ 209 TZ).

  5. Speciální "zásahová jednotka" městské policie v rozporu s ustanovením § 18 zákona o obecní policii zasáhla pomocí donucovacích prostředků proti osobám, které se snažily zabránit v odjezdu nákladnímu autu stěhovací firmy - omezování osobní svobody (§ 231 TZ), popř. i ublížení na zdraví (§ 221 TZ).

  6. Ve večerních hodinách "zásahová jednotka" dvakrát po sobě napadla skupinu demonstrantů a "potrestala" je bitím obušky a kopáním za to, že se dopustili rozděláním ohně přestupku - ublížení na zdraví (§ 221 TZ).

  7. Ve druhém případě zmiňovaném v předchozím bodu byli dva náhodně vybraní demonstranti strážníky brutálním způsobem odvlečeni a zajištěni - omezování osobní svobody (§ 231 TZ), popř. i ublížení na zdraví (§ 221 TZ).

  8. Městská policie v současné době brání uživatelům, kteří se prokazují zřejmě dosud platnou smlouvou o užívání, ve vstupu do objektu - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 249a TZ).

  K některým uváděným skutečnostem je k dispozici i fotodokumentace. Podotýkám, že soupis popisuje pouze skutky, které patrně naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nikoli dílčí pochybení, jako např. přestupky.

  Vzhledem k tomu, že jde o závažný případ, žádám o Vaše promptní vyjádření k zákonnosti zákroku a postupu městské policie, který v našem deníku zveřejníme v plném znění. Ve své odpovědi laskavě konkrétně uveďte, o která ustanovení zákona o obecní policii se Váš právní názor opírá.

  Děkuji,

  s pozdravem

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|