úterý 28. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument: Jak policie ČR vyřizuje stížnosti:
 • "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebyl poškozen kosterní skelet" (Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR)
 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti své osobě" Pár právních poznámek:
 • Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě (Jiří Kopal, OPH) Stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR:
 • Ústavní stížnost ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"
 • Ústavní stížnost profesora Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky Státní správa ČR:
 • Policie ČR dosud nevysvětlila, proč byli někteří novináři při zasedání MMF považování za "nežádoucí" (Štěpán Kotrba) Neviditelný pes o ekologických diverzantech:
 • Brouk Pytlík a klimatické změny (Ladislav Nedbal) Česká politika:
 • Podraz soudružky Rognerové (Petr Jánský) Postkomunismus:
 • Krize v NDR (Milan Krejčiřík) Reakce:
 • Smog v Praze způsobují především automobily a špatná městská politika (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti mé osobě

  Inspekce ministra vnitra ČR
  Střelničná 10
  182 00 Praha 8

  V Táboře dne 17.10.2000

  Věc: Stížnost na postup Policie ČR v Lumírově ulici dne 26.9.2000

  Na základě vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů podávám tuto stížnost na nezákonné jednání příslušníků policie při provádění služebních zákroků a úkonů vůči panu Vojtěchu Javorskému, bytem Tobrucká 714/27, Praha 6 - Vokovice.

  Odůvodnění:

  Ve dnech 25. - 2. září 2000 jsem se v Praze účastnil práce na projektu Občanské právní hlídky. Při této práci jsem získal informace, z nichž vyplývají velmi závažná porušení právních předpisů, jichž se měla dopustit Policie ČR v souvislosti s výkonem svých pravomocí vůči panu Vojtěchu Javorskému, nar. 1972, R.Č. 720506/3459, bytem Tobrucká 714/27, Praha 6 - Vokovice (dále jen "poškozený") při zásahu Policie ČR dne 26.10. 2000 v Lumírově ulici v Praze. Stížnost se zakládá na písemné výpovědi poškozeného, jejíž kopii přikládám.

  Poškozený byl dne 26.září tohoto roku v prostoru parku nad Lumírovou ulicí napaden několika policisty v okamžiku, kdy se snažil bez jakéhokoliv protiprávního jednání opustit prostor, který policie vyklízela. Policisté jej obklíčili, položili na zem a spoutali. Odvedli jej za policejní kordon, kde jej několikrát kopli do břicha a do hrudníku ("kanadou"). Dostal také několik ran pěstí a obuškem do obličeje. Bití policisté doprovázeli nadávkami "Ty hajzle" a nakonec i výhružkou "od této chvíle jsi mrtvý muž". Poškozený proti takovému zacházení protestoval, to však vyvolalo další nadávky a bití. Násilné chování policistů pokračovalo i při nastupování poškozeného do policejního vozu - srazili jej k zemi, poškodili mu oděv, uhodili jej do tváře.

  Následkem jednání policie poškozený krvácel z nosu a pociťoval bolest. Proto po příjezdu na místní oddělení Policie ČR v Praze 4, Podolí vyžadoval lékařské ošetření. Po delší době (3/4 hodiny) jej policisté odvezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vyšetření v této nemocnici žádné závažnější poranění nezjistilo. Poškozený se však po propuštění nechal dne 5.10.2000 vyšetřit znovu u jiného lékaře, konkrétně v Nemocnici v Semilech. Zde se ukázalo, že má nalomenou hrudní kost.

  Z výše uvedeného vyplývá podezření z následujících porušení právních předpisů:

 • § 6 odst. 1 zák. č. 283/1991 Sb., o policii, podle nějž jsou policisté při provádění služebních úkonů povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma na právech,
 • § 38 odst. 3 zákona o policii, podle nějž je před použitím donucovacích prostředků policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání,
 • § 38 odst. 2 a 4 zákona o policii, podle nějž je možné použít donucovacích prostředků pouze v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku proti osobě, která je ohrožuje a to pouze k překonání odporu osoby, která se chová protiprávně
 • § 38 odst. 5 zákona o policii, podle nějž je policista povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání

  Na základě informací uvedených shora mám za to, že došlo k porušení zákona o policii. Žádám Inspekci ministra vnitra ČR, aby jednání policie popsané v této stížnosti a v přílohách k ní prošetřila a o přijatých opatřeních mě informovala.

  Mgr. Vítězslav Dohnal

  U lázní 123, 390 01 Tábor

  R.Č. 730148/4861

  Přílohy:

  kopie písemné výpovědi poškozeného ze dne 9.10.2000

  kopie protokolu o podání vysvětlení ze dne 26.9.2000

  kopie záznamu o prohlídce předvedeného z Fakultní nemocnice Královské vinohrady ze dne 26.9.2000

  kopie ambulantní karty z Nemocnice v Semilech ze dne 5.10.2000 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|