úterý 28. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument: Jak policie ČR vyřizuje stížnosti:
 • "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebyl poškozen kosterní skelet" (Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR)
 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti své osobě" Pár právních poznámek:
 • Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě (Jiří Kopal, OPH) Stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR:
 • Ústavní stížnost ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"
 • Ústavní stížnost profesora Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky Státní správa ČR:
 • Policie ČR dosud nevysvětlila, proč byli někteří novináři při zasedání MMF považování za "nežádoucí" (Štěpán Kotrba) Neviditelný pes o ekologických diverzantech:
 • Brouk Pytlík a klimatické změny (Ladislav Nedbal) Česká politika:
 • Podraz soudružky Rognerové (Petr Jánský) Postkomunismus:
 • Krize v NDR (Milan Krejčiřík) Reakce:
 • Smog v Praze způsobují především automobily a špatná městská politika (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Policie ČR: "K žádné policejní brutalitě nedošlo, neboť obvinění policisté to popřeli. A  vůbec, kdo demonstruje, musí počítat s tím, že ho policie má právo přizabít." To je v kostce smysl odpovědi z Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR na stížnost Vojtěcha Javorského, který byl v Praze dne 26. září policií zmlácen a předložil o tom i lékařská vysvědčení. Takto to dopadá, když policie vyšetřuje sama sebe. Jak uvidíte z Javorského stížnosti, kterou dnes také zveřejňujeme v BL, Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR se stížností řádně vůbec nezabývalo, nevyšetřovalo několikerá podezření na spáchané trestné činy a stížnost odmítlo ji pozoruhodně všeobecným dopisem, který zveřejňujeme jako první text dnešních Britských listů. V něm mj., jak se zdá, Policie ČR argumentuje, že někoho, kdo spáchá trestný čin nebo je snad z něho podezřelý, mají policisté právo mlátit, jak je libo, a vůbec se při tom nedopouštějí trestného činu. (O zásadě, že musí mít policie povinnost při vynucování zákona a pořádku užít přiměřeného násilí, se majoru Stupkovi, který pozoruhodný dopis podepsal, zřejmě nikdy ani nesnilo.) Major Stupka argumentuje:

  Jak je z lékařské zprávy FN Královské Vinohrady, kterou jste stížnost doložil, zřejmé, odborný lékař na podkladě rentgenologického vyšetření, mimo jiné, nekonstatoval dne 26. 9. 2000 u něho [tj. Vojtěcha Javorského, pozn JČ.] jako osoby předvedené policisty k prohlídce, poškození kosterního skeletu.

  V této souvislosti je však na místě podotknout, že i kdyby k takovému poškození došlo, což je na podkladě lékařské zprávy nepravděpodobné, je známou skutečností, vážený pane magistře, že každý služební zákrok příslušníků PČR, který je vykonán proti osobám páchajícím protiprávní či dokonce nezákonné jednání, má charakter buď psychického nebo fyzického násilí, obzvláště tehdy, dojde-li k použití některého z donucovacích prostředků tak, jak má na mysli zákonodárci projevené ustanovení par. 38 Zák. ČNR č. 208/1991 Sb. OPČR ve znění pozdějších změn a doplňků.

  Proto každá osoba by si měla uvědomit dříve, než se takového jednání dopustí, že při použití donucovacích prostředků může jí být způsobena škoda na majetku i na zdraví, neboť při jejich použití řada z nich může takový stav vyvolat. Neznamená to však, že se příslušníci PČR dopouštějí trestného činu.

  Všechno je tedy také, jak se zdá, v pořádku, protože i když snad policisté Vojtěcha Javorského ("podle zákona"?) zmlátili, nedošlo přitom "k poškození kosterního skeletu". Moje matka, lékařka v penzi, poznamenává, že v době, kdy ještě pracovala (za komunistů) ve zdravotnictví, byla trestným činem ublížení na těle už pohmožděnina. Že bychom byli v demokratické společnosti dnes už dál a dokud někdo někomu nezlomí ruku nebo neprorazí lebku, jako ublížení na těle se to nekvalifikuje? Vojtěchu Javorskému bylo naštípnuto žebro: potvrzení o této skutečnosti dopis majora Stupky ignoroval. - Policie přece nesmí pracovat podle zásady, že je-li někdo podezřelý z trestného činu, může ho beztrestně podrobovat psychickému či fyzickému násilí. Pokud víme, Vojtěch Javorský nebyl za žádný trestný čin odsouzen, ani žádný jeho trestný čin neposuzoval soud. V době, kdy ho policie zatýkala, nemohla vědět, zda soud případně rozhodne, že je vinen nějakým trestným činem. Argument, že podezřelý smí být podroben od policie bezdůvodnému psychickému či fyzickému násilí v libovolné míře, porušuje presumpci neviny a dává policii právo být iracionálním, mimosoudním vykonavatelem pochybných trestů. Prvotním úkolem demokratického státu je právě zakázat takovéto násilné excesy. Nechtěl bych žít ve státě, kde pracují v oddělení stížností takoví právní "odborníci" jako major Stupek. Možnost, že může být lidem, jako je on a jeho kolegové, vydán na pospas v České republice beztrestně každý občan by měla být obrovským zdrojem znepokojení.

  Jestli bude takovýmto způsobem vyšetřovat Police ČR všech 330 stížností na policejní brutalitu, které obdržela, nesvědčí to o příliš pevném právním státě. Doporučujeme, aby se v zájmu nastolení zákonnosti v ČR postižení se svými stížnostmi obrátili k příslušným mezinárodním institucím. Nehorázný argument, který jsem včera v Praze znovu slyšel, že totiž "policie bije nevinné lidi všude", a tak není třeba se vzrušovat, neobstojí. - A ještě jedna věc: není pravda, že nelze vyšetřit případy, kdy není určité svědectví potvrzeno dalšími nezávislými svědky (to by například nebylo možno v mezinárodním kontextu nikdy vyšetřit ani soudit případy znásilnění, k nimž přirozeně dochází v soukromí). Systémem podrobných křížových výslechů všech zúčastněných lze totiž ve většině případů na podrobnostech zjistit, kdo lže a kdo mluví pravdu. To by však musela existovat vůle tyto případy vyšetřit a potřebná profesionalita. (JČ)

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|