pátek 3. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká společnost a česká politika:
 • Český parlament nebezpečně ohrozil svobodu projevu (Vít Novotný) Britské školství: Ministři lhali půldruhého roku, než je novináři přistihli při činu:
 • Zoufalství v učebnách (Guardian) Internet v zaměstnání:
 • Velká Británie: zaměstnavatel vám smí číst elektronickou poštu Studie pro Komisi pro Evropu:
 • Globální oteplování: Evropa nemá jinou možnost než se horku přizpůsobit Dokument:
 • Dokument: Cenzura Internetu v Akademii věd? (Petr Nachtmann) Proč jsem včera nebyl v Radiožurnálu:
 • Nedělám formální a obsahovou analýzu pořadů (Milan Šmíd) Česká společnost:
 • Jak je to s českým vlastenectvím? (Miloš Štěpánek) Štětina a Procházková:
 • Satisfakce a konec tahanic kolem aktivistických novinářů (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Velká Británie: zaměstnavatel vám smí číst elektronickou poštu

  Vždycky měli zaměstnavatelé možnost kontrolovat e-mail zaměstnanců. 24. října vešly v Británii v platnost předpisy, které dávají zaměstnavatelům právo číst e-mail zaměstnanců a monitorovat, jaké internetové stránky zaměstnanci navštěvují.

  Britské ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo předpisy pro regulaci komunikací,podle zákona o regulaci vyšetřovacích pravomocí (Regulation of Investigatory Powers Act). Znamená to, že zaměstnavatel nyní smí odposlouchávat a zaznamenávat telefonní hovory zaměstnance v práci kontrolovat, koho zaměstnanec volá mobilním telefonem a prohledávat hard disk zaměstnancova laptopu, pokud dostává zaměstnanec tato zařízení z práce. Zaměstnavatel to smí činit, aniž by o tom musel zaměstnance informovat, pokud se domnívá, že zaměstnavatel páchá trestný čin anebo dělá něco "nepovoleného", jako třeba organizuje si dovolenou v pracovní době.

  Odbory a organizace, zabývající se ochranou lidských práv jsou znepokojeny, že nejsou dostatečně ochraňována práva občanů na soukromí. Přitom se však uznává, že monitorování e-mailů a přístupu na internet je legitimní. Jestliže je zaměstnanec na dovolené, zdržel se ve vlaku, který má zpoždění, anebo je na konferenci, je důležité, aby bylo zajištěno, že někdo vyřizuje jeho e-maily. John Wadham, ředitel organizace Liberty, zabývající se ochranou lidských práv, požaduje, aby byl každý zaměstnanec jasně informován o tom, že jeho komunikace budou kontrolovány a za jakých okolností.

  Nové předpisy uvádějí jasně, že je možno monitorovat jen "komunikace, relevantní pro zaměstnavatelovu podnikatelskou činnost", jenže lidé odesílání i přijímají z práce i soukromé e-maily, Wadham se domnívá, že by měli k tomuto účelu dostat zvláštní soukromé e-mailové adresy, anebo posílat soukromou poštu z webových stránek.

  V nových předpisech není uvedeno, co smí zaměstnavatel dělat se získanými informacemi. Pokud zaměstnavatel čte osobní korespondenci, dotýká se to ustanovení britského zákona Data Protection Act. Podle ustanovení tohoto zákona smějí být soukromé informace získávány pouze legálním způsobem a férově - toto ustanovení chybí v zákonu RIP.

  Právě však vyšel výklad ustanovení zákona Data Protection Act, z něhož vyplývá, že "zaměstnavatelé musejí zajistit, aby se monitorování provádělo, aniž by bylo narušeno zaměstnancovo právo na soukromí či jeho autonomie". Phil Jones, náměstek komisaře z úřadu pro státní informační politiku varuje, že není vyloučeno, že by nemohl být stíhán zaměstnavatel, který získá monitorováním zaměstnance informace podle zákonu RIP.

  Článek 8 Evropské konvence o lidských právech, která se stala součástí britského práva 1. října 2000, zaručuje respekt pro soukromý život a článek 10 garantuje právo na svobodu vyjadřování. Soudci jsou nyní povinování zkoumat veškeré britské zákony v kontextu této konvence. To znamená, že rušivý, příliš silný či přehnaný monitoring komunikací zaměstnanců bude i nadále považován za porušení zákona, navzdory nynějším novým předpisům podle zákona RIP.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|