pondělí 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby OPH podaly tři stížnosti k Ústavnímu soudu:
 • Právní řád ČR neumožňuje občanům účinně se domoci práva v případech policejní svévole (OPH) Česká televize:
 • O budoucnosti České televize - navzdory sobotní konferenci (Tomáš Pecina)
 • Dokument: Jsme skvělí, a díky Konferenci budeme ještě lepší! aneb ČT sebekritická (přepis reportáže Událostí ČT)
 • Česká televize: nechceme rozumět kritice a hledáme potvrzení, že všechno děláme dobře (Jan Čulík) ČNB:
 • Komu překáží Tůma (Pavel Čurda) Podnikatelství v ČR:
 • Zákon trestá oběti (Martin Stín) Z konference CEFRES:
 • Česká policie a mýtus nebezpečí cizinců během antiglobalizačních demonstrací (z příspěvku Nicolase Maslowského) Z diskuse na konferenci CEFRES:
 • Koncept extremismu v České republice je nebezpečný (Laura Laubeová; a další příspěvky) Reakce:
 • Smog v Praze (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • O konferenci "Etnika v médiích a v reklamě"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jsme skvělí, a díky Konferenci budeme ještě lepší! aneb ČT sebekritická

  Události, sobota 25. 11. 2000:

  Studio, moderátorka Toušlová: "Česká televize: věc veřejná", tak se jmenuje konference, kterou v Kongresovém centru v Praze uspořádala právě Česká televize. Její účastníci spolu diskutovali o tom, jak by tato veřejnoprávní instituce měla co nejlépe plnit své poslání.

  Neidentifikovaný reportér, mužský hlas: Nejrušněji bylo v sekci "Televize pod veřejnou kontrolou". Debatovalo se tu o politických tlacích i o nezávislosti a vyváženosti zpravodajství.

  (Záběr na diskutující skupinku v sále. Poslanec Kučera něco vykládá, radní Miloš Rejchrt uznale přikyvuje.)

  Dušan Chmelíček, generální ředitel ČT: Já jsem přesvědčen o tom, když se takto ptáte, tak stručně: plní. Rozhodně plní! Samozřejmě, že jsme se bavili i s ředitelem zpravodajství panem Vondráčkem o tom, že je co zlepšovat, a o tom se bavíme i s panem Klepetkem. Ale jsem přesvědčen o tom, že plní. Rozhodně! Mužský hlas: V poslední době byla Česká televize kritizována i kvůli tomu, že se z Událostí a dalších relací vytrácí zahraniční zpravodajství.

  Roman Bradáč, zástupce šéfredaktora redakce zpravodajství ČT: Objevují se tam jakési ohlasy na to, že zprávy ze zahraničí by měly být podávány v jakémsi širším kontextu, tzn. důkladněji a z více možných pohledů.

  Mužský hlas: V této souvislosti připravuje redakce publicistiky a zpravodajství nový pořad, který by se na obrazovkách měl objevit v lednu.

  Bradáč: Bude to měsíčník, kam si autoři budou zvát zahraniční novináře akreditované v České republice, kteří budou spolu s politology jaksi diskutovat nad děním v České republice.

  Mužský hlas: Další výtky diskutujících se týkaly postavení menšin v České televizi. Mluvilo se o tom, že v pořadech není pamatováno např. na mladé, nebo že se dokonce objevuje diskriminace seniorů.

  Alena Müllerová, šéfproducentka dokumentaristiky a publicistiky ČT: Česká televize má nové programové schéma, novou koncepci, a tam se vlastně téhle oblasti chce hodně věnovat...

  Patrik Kaizr, před Kongresovým centrem: Vedení České televize zvažuje, že obdobná konference o postavení o službách České televize se uskuteční i příští rok. Závěry této konference pak projedná ještě kolegium generálního ředitele. Patrik Kaizr, Česká televize.

  (Délka: 1 minuta 55 sekund)

  Poznámka JČ: Je zajímavé, že Česká televize v tomto sebereklamním šotu, vydávaném za zpravodajství, nepřipustila před kameru nikoho, kdo by nebyl jejím zaměstnancem! Proč se třeba nemohli na obrazovce vyjádřit k této věci sami zástupci menšin, třeba Romů, anebo autor referátu v panelu "Televize menšinám" Pavel Tychtl, o jehož příspěvku se v programu konference praví: "Je patrný rozpor mezi snahou České televize poskytovat prostor menšinám, např. romské komunitě, a běžnou praxí např. ve zpravodajství, kde se občas objevují nereflektované případy šovinismu a xenofobie v souvislosti se zprávami o určitých nepopulárních menšinách. Často chybí dostatek odvahy a zkušeností přinést komplexnější pohled na problémy menšin." - Profesionální novinář si z tématu pro svou reportáž vybírá nejneotřelejší a nejkontroverznější názory, které mohou nejvíce stimulovat diskusi. Proč reportáž Událostí například tyto informace potlačila? - Všimněte si též markantního rozdílu mezi sebepochvalným zpravodajstvím v Událostech ČT z konference a kriticky otevřeným sborníkem a dalšími texty, které ČT publikovala při příležitosti konference.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|