pondělí 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby OPH podaly tři stížnosti k Ústavnímu soudu:
 • Právní řád ČR neumožňuje občanům účinně se domoci práva v případech policejní svévole (OPH) Česká televize:
 • O budoucnosti České televize - navzdory sobotní konferenci (Tomáš Pecina)
 • Dokument: Jsme skvělí, a díky Konferenci budeme ještě lepší! aneb ČT sebekritická (přepis reportáže Událostí ČT)
 • Česká televize: nechceme rozumět kritice a hledáme potvrzení, že všechno děláme dobře (Jan Čulík) ČNB:
 • Komu překáží Tůma (Pavel Čurda) Podnikatelství v ČR:
 • Zákon trestá oběti (Martin Stín) Z konference CEFRES:
 • Česká policie a mýtus nebezpečí cizinců během antiglobalizačních demonstrací (z příspěvku Nicolase Maslowského) Z diskuse na konferenci CEFRES:
 • Koncept extremismu v České republice je nebezpečný (Laura Laubeová; a další příspěvky) Reakce:
 • Smog v Praze (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • O konferenci "Etnika v médiích a v reklamě"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 26. listopadu 2000, 23:00 hod.

  V pátek podaly k Ústavnímu soudu ČR OPH tři ústavní stížnosti

  Právní řád ČR neumožňuje občanům účinně se domoci práva v případech policejní svévole

  Občanské právní hlídky

  Podáním ústavních stížností OPH usilují o odstranění naprosto neústavního a nezákonného postupu policie (republikové i městské), kterým zasahuje do nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí (čl. 7 Listiny základních práv a svobod) a do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o osobě (čl. 10 odst. 3 Listiny).

  Jedná se o případy uplatnění policejní svévole v průběhu zasedání MMF a SB proti českým, resp. v ČR žijícím občanům: doktorandovi VŠE - Ing. Ondřeji Čapkovi, doktorandovi FSV UK - jihokorejskému občanu Byeongju Jeongovi a členovi Občanských právních hlídek, studentovi PrF UK Tomáši Perglovi.

  U prvních dvou jde o tyto porušení Listiny základních prav a svobod: omezení osobní svobody, zásah do lidské důstojnosti a práva nebýt podroben ponižujícímu zacházení, práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů a práva na ochranu soukromého života. U pana Joenga pak navíc do práva na právní pomoc a práva nebýt mučen a podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

  V případě pana Pergla se jedná o nezákonné prokazováni totožnosti, kterého se policisté v CR dopouštějí často. Policie nemá, podle právního řádu ČR, právo perlustrovat na základě vymyšlených a neověřitelných důvodů a opisovat si libovolné údaje z občanských průkazů perlustrovaných osob.

  Postiženým občanům však právní řád ČR neumožňuje účinné domožení se práva v těchto případech policejní svévole. Podáním trestního oznámení se v  tuzemských podmínkách podle dosavadních zkušeností lze domoci práva jen zřídka. Policisty vyšetřuje Inspekce ministra vnitra, kterou je nutno, z hlediska právní úpravy její působnosti v policejním zákoně a její činnosti v trestním řízení proti policistům, považovat přes všechny její klamavé proklamace za čistě a jednoznačně policejní orgán.

  Podle předběžných signálů z  okruhu policejních orgánů - Odboru kontroly a stížností policejního prezídia a Inspekce ministra vnitra, lze stejně jako v minulých letech, při obdobných brutálních zásazích policie, předpokládat, že se tradičně nic vyšetřit nepodaří a všechny výpovědi budou označeny za vymyšlené, nepravdivé atd.... Přitom jenom OPH podaly v těchto věcech, na základě doposud zjištěných informací, již 24 trestních oznámení.

  V této souvislosti je nutné upozornit na jednoznačnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Ta hovoří jasně (např. rozsudky: Selmouni 1999, Velikova 2000): "V případě namítaného násilí vůči osobě držené na policii mají důkazní břemeno orgány státu, jejich povinností je vysvětlit všechny rozpory v důkazním materiálu. Jestliže tyto rozpory neobjasní, lze s  vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že k násilí vůči předvedené osobě došlo."

  Jakékoliv další informace a podrobnosti Vám rádi doplníme a přejeme Vám pěkný začátek týdne.

  Tiskové oddělení OPH

  Jiří Kopal

  tel.: 0608/719 535, 05/575229, 0604/ 110 253

  e-mail: tisk.oph@centrum.cz

  Poznámka: Plný text všech tří stížností přineseme v zítřejším vydání BL, stejně jako neuvěřitelnou odpověď na jednu stížnost od českých úřadů.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|