pondělí 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby OPH podaly tři stížnosti k Ústavnímu soudu:
 • Právní řád ČR neumožňuje občanům účinně se domoci práva v případech policejní svévole (OPH) Česká televize:
 • O budoucnosti České televize - navzdory sobotní konferenci (Tomáš Pecina)
 • Dokument: Jsme skvělí, a díky Konferenci budeme ještě lepší! aneb ČT sebekritická (přepis reportáže Událostí ČT)
 • Česká televize: nechceme rozumět kritice a hledáme potvrzení, že všechno děláme dobře (Jan Čulík) ČNB:
 • Komu překáží Tůma (Pavel Čurda) Podnikatelství v ČR:
 • Zákon trestá oběti (Martin Stín) Z konference CEFRES:
 • Česká policie a mýtus nebezpečí cizinců během antiglobalizačních demonstrací (z příspěvku Nicolase Maslowského) Z diskuse na konferenci CEFRES:
 • Koncept extremismu v České republice je nebezpečný (Laura Laubeová; a další příspěvky) Reakce:
 • Smog v Praze (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • O konferenci "Etnika v médiích a v reklamě"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková zpráva

  O konferenci "Etnika v médiích a v reklamě

  Veřejnou výzvu s návrhem konkrétních kroků, která má přispět ke zlepšení obrazu národnostních menšin v českých médií přijali na závěr mezinárodní konference "Etnika v médiích a reklamě" její účastníci. Jejím hlavním bodem je apel na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby si zřídila poradní sbor složený se zástupců menšin žijících v České republice. Ten by měl radě napomoci jak s návrhy legislativních pravidel týkajících se přístupu menšin do veřejnoprávních médií, tak v přesnější orientaci v problematice menšin žijících u nás. V diskusi nad zákony o rozhlasovém a televizním vysílání, o České televizi a o Českém rozhlase se účastníci konference shodli, že by měly být přesněji definovány podmínky a možnosti prezentace menšin v těchto médiích. Současnou legislativní úpravu považují účastníci konference za příliš obecnou a nekonkrétní. Součástí konference byla i formulace výzvy, kterou za organizátory přednesla poslankyně PSP ČR a předsedkyně správní rady o.p.s. Společnost tolerance Monika Horáková, aby se ve sčítání lidu, které proběhne v květnu 2001, občané hlásili ke svým národnostem. Počty menšin žijících v ČR totiž jsou velmi důležitým hlediskem při tvorbě programových skladeb veřejnoprávních médií.

  Součástí konference byl i specializovaný diskusní panel "Národnostní menšiny a nová média", který se věnoval vztahu menšin a jejich prezentace na internetu, stejně jako mapoval webové stránky extremistických organizací. (K tomu viz kritický příspěvek Laury Laubeové na jiném místě těchto Britských listů.) Této části konference se zúčastnili šéf Seznamu.cz Ivo Lukačovič, Petr Koubský, majitel Neviditelného psa Ondřej Neff, šéf Ligy etnických menšin Obonete S. Ubaum a analytik Miroslav Gregorovič.

  V oblasti reklamního průmyslu se účastníci konference shodli, že by měl být vytvořen Fond sociální reklamy, kam by výrazně přispíval stát a ze kterého by se financovaly veřejně prospěšné a osvětové reklamní kampaně. Zástupci reklamních agentur dále definovali nutnost zmapování menšin žijících u nás jakožto cílové spotřebitelské skupiny. To by napomohlo k tomu, aby se i v českých původních reklamách objevovali příslušníci jiných etnik.

  Mezinárodní konference "Etnika v médiích a reklamě", kterou zorganizovala o.p.s. Společnost tolerance, se uskutečnila ve čtvrtek a pátek 23. - 24. 11. 2000 v Praze. Měla dvě hlavní sekce, z nichž první se věnovala vztahu etnik a médií a druhá etnik a reklamě. Celkem se jí zúčastnilo 170 přednášejících a hostů, z toho 20 ze zahraničí. Ti reprezentovali zejména romská média ze střední a výhodní Evropy. Do konce roku 2000 bude vydán dvojjazyčný sborník, který shrne přednášky a diskusní příspěvky, které byly na konferenci prezentovány.

  Sponzory a partnery konference byly Nadace Open Society Fund Praha, Radiomobil, a.s., velvyslanectví Nizozemského království, Phillip Morris ČR, a.s.. Mediální partnery byly časopis Marketing & Média a společnost InnoVatio. Roli odborných garantů konference zastávala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Asociace reklamních agentur.

  Mediální části konference se zúčastnili například generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, programový ředitel České televize Václav Čapek, publicista Ivan Hoffman, Jan Jirák z Fakulty sociálních věd, sociolog Ivan Gabal, Ivan Veselý ze Sdružení Dženo, novinářka Jarmila Balážová, Markus Pape z Evropského informačního střediska pro práva Romů, Maximilián Estočák z maďarského Romského tiskového střediska, Zoran Dimov z romské makedonské televize BTR či Daniela Šilánová ze slovenského Sdružení Jekhetane - Spolu. V reklamní části konference pak se svými příspěvky vystoupili například Jiří Mikeš, ředitel Asociace reklamních agentur, Mathew Stern, ředitel agentury McCann Ericson, Dieter Schweickhardt z německé organizace Aktion Gemeinsinn, Juraj Podkonický z Rady pro reklamu, Jan Herzmann, ředitel agentury Sofres Factum a další odborníci.

  Za o.p.s. Společnost tolerance

  Martin Bartůněk, člen správní rady

  Jan Vávra, člen správní rady

  V případě zájmu o další informace se obracejte na tel.: 0602 / 321 882


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|