pondělí 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby OPH podaly tři stížnosti k Ústavnímu soudu:
 • Právní řád ČR neumožňuje občanům účinně se domoci práva v případech policejní svévole (OPH) Česká televize:
 • O budoucnosti České televize - navzdory sobotní konferenci (Tomáš Pecina)
 • Dokument: Jsme skvělí, a díky Konferenci budeme ještě lepší! aneb ČT sebekritická (přepis reportáže Událostí ČT)
 • Česká televize: nechceme rozumět kritice a hledáme potvrzení, že všechno děláme dobře (Jan Čulík) ČNB:
 • Komu překáží Tůma (Pavel Čurda) Podnikatelství v ČR:
 • Zákon trestá oběti (Martin Stín) Z konference CEFRES:
 • Česká policie a mýtus nebezpečí cizinců během antiglobalizačních demonstrací (z příspěvku Nicolase Maslowského) Z diskuse na konferenci CEFRES:
 • Koncept extremismu v České republice je nebezpečný (Laura Laubeová; a další příspěvky) Reakce:
 • Smog v Praze (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • O konferenci "Etnika v médiích a v reklamě"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zákon trestá oběti

  Martin Stín

  Výkon práva v České republice stojí na prosazování (skutečném nebo předstíraném) respektu k právním normám. Průchod přirozené spravedlnosti není z pohledu tohoto právního formalismu příliš důležitý. Dokladem tohoto stavu je následující "drobný příběh ze života".

  Několik podnikatelských subjektů z Českých Budějovic, navzájem na sobě nezávislých, koupilo v prosinci 1995 různé nemovitosti od firmy Thorn Plzeň spol. s r.o., později přejmenované na EMDE spol s r.o. V r. 1997 jim Finanční úřad v Českých Budějovicích prozradil sladké tajemství, že se jim obchod prodraží o více než 1,2 milionu Kč. Nabyvatelé nemovitostí jsou totiž ručiteli ze zákona a nezaplatí-li prodávající daň z převodu nemovitostí, přechází tato nemilá povinnost na ně. A právě tento zákonný postih dopadl na hlavy nic netušících kupců. V této situaci měli samozřejmě právo vymáhat právní cestou na původci svých potíží náhradu způsobené škody. To se však ukázalo jako neúčelné, protože prodávající firma mezitím změnila název, zbavila se majetku a přešla do vlastnictví nezvěstného Vietnamce. V případě soudního sporu by tak byla žaloba nedoručitelná a rozsudek nevymahatelný.

  Za tímto malým příběhem se však skrývá jiný, který je mnohem zajímavější. Vypráví o tom, kterak chudá firma Thorn Plzeň spol. s r.o. ke štěstí přišla a pomohla si k bohatství. Na základě rozhodnutí ministra Vladimíra Dlouhého koupila v r. 1995 od státu majetek bývalého státního podniku Mototechna, závodu 2 České Budějovice, včetně pohledávky Konsolidační banky ve výši 134 milionů Kč. Cena byla ministerským rozhodnutím stanovena na 60.866.000 Kč. Skutečná kupní cena podle smlouvy s Fondem národního majetku, uzavřené o tři dny později, však byla pouze 21.322.000 Kč. A pak již přišla ke slovu příslovečná "šikovnost" úspěšných privatizátorů. Ti rozprodali část nemovitého majetku dalším subjektům, přičemž výnos prodeje šel přímo na účet Fondu národního majetku a posloužil k úhradě kupní ceny. Nejhodnotnější část nemovitostí pak převedli na svou další firmu, Thorn Autotechnic spol.s r.o. Zaplacení daně z převodu nemovitostí velkoryse přenechali kupujícím. V každém případě vyšli ze situace "se štítem" , protože se vyrovnali s prvotními závazky z privatizační smlouvy a zabezpečili se tak před případným obtěžováním orgány činnými v trestním řízení. To, co zbylo ze šťastně zbohatnuvší firmy Thorn Plzeň spol. s r.o., tedy prázdnou slupku zatíženou dluhy vůči státu ve výši 140 milionů Kč, dvěma postupnými kroky převedli až do vlastnictví dříve zmíněného Vietnamce. Konsolidační banka a poškození nabyvatelé nemovitostí nemají nyní z hlediska obchodního práva vůbec naději, že by mohli uspokojit své pohledávky. Pokusy o trestněprávní postih zatím skončily v prázdnu, protože vyšetřovatel a státní zástupci na daném počínaní nic protiprávního neshledali. A původní "šikovní privatizátoři" v pohodě užívají svou kořist v rámci podnikatelské činnosti v rozvětvené síti dalších firem, které - jak jinak - již dávno převedli do rukou neprůhledného zahraničního majitele, který se styku s našimi úřady přímo štítí. Zůstávají pohodlně skryti za hradbou nedokonalého obchodního práva, neobávají se gumových zubů orgánů činných v trestním řízení a pevně věří, že na ně Spravedlnost nikdy nedosáhne. Budou mít pravdu ?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|