pondělí 20. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Případ Ondřej Giňa:
 • Dušan Chmelíček: Giňa nebyl převeden na jinou práci - zůstal moderátorem; jen na obrazovce nevystupuje Právní zázemí policejních zásahů:
 • Pochod k Ladronce, 17. 11. 2000 (s fotografiemi, Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Česká politika:
 • Globalizace, intelektuálové a levicový extremismus (Miroslav Mareš, předseda Rady České televize) Nedokonalé administrativní zázemí senátních a krajských voleb:
 • Proč bylo při těchto volbách znehodnoceno tak velké množství volebních lístků (Jaromír Suchý) Podnebné změny:
 • Evropská unie a Spojené státy se připravují na bitvu v Haagu (Guardian) Stát a společnost versus jednotlivec:
 • Smíte vrátit výrobek či jídlo, které vás subjektivně neuspokojují? (úvod JČ k dalším příspěvkům v tomto bloku)
 • Podivné argumenty Britských listů II. (Dalibor Matušínský)
 • Přiměřenost ve všem (Václav Pinkava)
 • O střetnutí dvou kultur: Závěrečná poznámka Jana Čulíka Neinformovanost Britských listů:
 • Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je podpořením svobody na informace podle směrnic Evropské unie (Artuš Rejent, MKČR)
 • Zprostředkování událostí značného společenského významu je veřejnou službou (Petr Bradáč)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada České televize odpovídá na stížnost Britských listů

  Miloš Rejchrt: Pana Giňu na obrazovce postrádám

  ČESKÁ TELEVIZE
  RADA ČESKÉ TELEVIZE

  Vážený pan
  Tomáš Pecina

  V Praze dne 13. listopadu 2000

  Vážený pane Pecino,

  k Vaší stížnosti z 18. 10. 2000 obdržela Rada ČT od generálního ředitele ČT vyjádření, které Vám příloze zasíláme. Dovoluji si Vám sdělit své stanovisko, že právní argumentace GŘ ČT je nevyvratitelná a ČT neporušila ani § 37, odst. 2, písm. b), zákoníku práce ani žádné jiné zákonné ustanovení. Pan Giňa nebyl převeden na jinou práci ve smyslu zákona.

  Nicméně já osobně pana Giňu na obrazovce ČT postrádám a domnívám se, že je ve veřejném zájmu, aby se na ní zase objevil. Toto své přání také vyjadřuji a budu vyjadřovat i veřejnějším způsobem, než jen touto odpovědí na Vaši stížnost.

  S pozdravem
  Miloš Rejchrt
  člen Rady ČT

  Příloha: vyjádření GŘ


  Dušan Chmelíček: Giňa nebyl převeden na jinou práci - zůstal moderátorem

  ČESKÁ TELEVIZE
  Dušan Chmelíček
  generální ředitel

  V Praze dne 3. listopadu 2000

  Vážený pane předsedo,

  obdržel jsem od Rady České televize k vyjádření stížnost pana Tomáše Peciny z Britských listů (č. j. gř 1647/00) ze dne 18. 10. t. r. Pan Pecina uvádí, že "rozhodnutí převést pana Giňu na jinou práci bylo v rozporu s požadavky zákoníku práce". Na základě stanovisek vedení Ředitelství zpravodajství, ale také odborných útvarů ČT - Právního útvaru a Personálního útvaru, tento názor pana Peciny odmítám.

  Není pravdou jeho tvrzení, že z rozhodnutí vedení ČT byl od září t. r. (v souvislosti s policejním vyšetřováním pro podezření z trestného činu podvodu) převeden Ondřej Giňa na jinou práci v Redakci zpravodajství ČT. Ondřej Giňa v průběhu vyšetřování výše uvedeného trestného činu vykonával a i nyní po podmíněném zastavení trestního stíhání vykonává práci odpovídající jeho pracovní smlouvě (uzavřené dne 1. 3. 1999, v platném znění), tj. od 1. 4. 1999 funkci moderátora. U funkce moderátor je interním předpisem České televize (RGŘ č. 912000 v příloze č. 7 - Katalog prací), vymezen okruh činností, které vykonává zaměstnanec zastávající tuto funkci.

  Mezi vyjmenovanými činnostmi je rovněž, ale nikoliv pouze, moderování určeného pořadu. V rámci takto vyjmenované náplně má zaměstnavatel právo určit zaměstnanci plnění konkrétních úkolů. V tomto rámci je také zcela legitimní prostor pro dohodu mezi zaměstnancem Ondřejem Giňou a jeho nadřízeným zaměstnancem šéfredaktorem Redakce zpravodajství Bohumilem Klepetkem, že Ondřej Giňa nebude po určitou dobu vystupovat na obrazovce České televize.

  Je zřejmé, že pan Pecina není dostatečně přesně informován o krocích, které Česká televize učinila vůči svému zaměstnanci Ondřeji Giňovi, a že v jeho případě nešlo o převedení na jinou práci ve smyslu § 37 odst. 2 písm. b) zákoníku práce. Ostatně nepřesné je i konstatování o "rozhodnutí vedení České televize" - pravomoc společně s odpovědností za rozhodnutí v pracovněprávních záležitostech týkajících se zaměstnanců České televize je přenesena na vedoucího personálního útvaru ČT.

  Moderátor hlavní zpravodajské relace České televize je výjimečná, prestižní a náročná funkce. Novinář, který tuto funkci zastává, nevykonává pouze svou profesi, ale zároveň ztělesňuje a symbolizuje důvěryhodnost České televize jako instituce veřejné služby. Proto je vyloučené, aby existovala jakákoliv pochybnost o důvěryhodnosti osobnosti moderátora. Ta však v souvislosti s Ondřejem Giňou vznikla, a sice kvůli neoprávněně pobírané sociální podpoře, což potvrdil průběh vyšetřování i verdikt soudu o podmíněném zastavení procesu. Proto se vedení Redakce zpravodajství rozhodlo pověřit pana Giňu dalšími úkoly přesně v souladu s popisem jeho pracovní činnosti. Redakce zpravodajství by nepochybně postupovala stejným způsobem v případě jakéhokoliv jiného moderátora.

  Jedním z úkolů novinářů je poukazovat na krizové jevy ve společnosti, upozorňovat na problémy, odhalovat konflikty zájmů v institucích, podnicích i u jednotlivců. Aby tento úkol mohlo zpravodajství České televize plnit, musí jeho členové splňovat kritéria důvěryhodnosti a osobní integrity, která nemohou být zpochybňována ani diváky, ani institucemi či osobami, o kterých zpravodajství České televize informuje. Nároky na tato kritéria rostou úměrně zodpovědnosti vyplývající ze zastávané funkce. Zároveň ale byl brán v úvahu otevřený postoj Ondřeje Gini a jeho snaha rychle, korektně a iniciativně chybu napravit. Proto zůstává pracovat v Redakci zpravodajství s jasnou perspektivou profesního růstu.

  Přestože se Česká televize nedopustila žádného protiprávního jednání, uvádím, že pan Pecina se dotýká oblasti pracovněprávních vztahů, kde hodnocení protiprávnosti jednání řeší na návrh případně poškozeného zaměstnance pouze soud.

  S pozdravem,
  Dušan Chmelíček

  Vážený pan
  Miroslav Mareš
  předseda Rady České televize
  zde  Poznámka TP: Nekonstruktivně se stále domnívám, že Ondřej Giňa na jinou práci přeřazen byl a že Rada ČT má dostatečnou pravomoc, aby k jeho případu vydala minimálně autoritativní stanovisko. Jakkoli uznávám některé z argumentů, které uvádí ředitel Chmelíček, mám za to, že zákaz vystupovat na obrazovce v tomto případě nebyl na místě.

  Srovnejme si Giňův prohřešek s případem autonehody Jana Kasala: v obou případech šlo o evidentní pochybení (u J. Kasala dokonce s vážnými zdravotními následky u postiženého), v obou soud rozhodl o podmínečném zastavení řízení, ale zatímco Giňa byl v zaměstnání tvrdě disciplinárně potrestán, Jan Kasal zůstává předsedou strany a nevzdal se poslaneckého mandátu. Vnucuje se otázka, zda by ČT byla takto "papežštější než papež" i tehdy, kdyby se případ týkal někoho hájeného mediální lobby - řekněme Daniely Drtinové, Marka Vítka nebo Bohumila Klepetka.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|