pondělí 20. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Případ Ondřej Giňa:
 • Dušan Chmelíček: Giňa nebyl převeden na jinou práci - zůstal moderátorem; jen na obrazovce nevystupuje Právní zázemí policejních zásahů:
 • Pochod k Ladronce, 17. 11. 2000 (s fotografiemi, Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Česká politika:
 • Globalizace, intelektuálové a levicový extremismus (Miroslav Mareš, předseda Rady České televize) Nedokonalé administrativní zázemí senátních a krajských voleb:
 • Proč bylo při těchto volbách znehodnoceno tak velké množství volebních lístků (Jaromír Suchý) Podnebné změny:
 • Evropská unie a Spojené státy se připravují na bitvu v Haagu (Guardian) Stát a společnost versus jednotlivec:
 • Smíte vrátit výrobek či jídlo, které vás subjektivně neuspokojují? (úvod JČ k dalším příspěvkům v tomto bloku)
 • Podivné argumenty Britských listů II. (Dalibor Matušínský)
 • Přiměřenost ve všem (Václav Pinkava)
 • O střetnutí dvou kultur: Závěrečná poznámka Jana Čulíka Neinformovanost Britských listů:
 • Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je podpořením svobody na informace podle směrnic Evropské unie (Artuš Rejent, MKČR)
 • Zprostředkování událostí značného společenského významu je veřejnou službou (Petr Bradáč)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neinformovanost Britských listů:

  Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je podpořením svobody na informace podle směrnic Evropské unie

  Artuš Rejent

  Vážený pane Čulíku, Chtěl bych zareagovat na znění článečku z úvodní stánky včerejších BL. Odstavec " V české demokracii přituhuje?...."

  V tom, že v české demokracii přituhuje, s vámi souhlasím. Ale jedním z důvodů proč se tak děje, není to o čem píšete v tomto odstavci.

  Vláda včera schválila novelu z č. 468/1991 Sb.,o rtv, která má za cíl splnit harmonizační požadavky EU ( Tento nedostatek jak víte, byl opět kritizován v hodnotící zprávě EK o připravenosti kandidátských zemí).

  § 9h "Vysílání událostí značného společenského významu" je implementovaný článek 3a směrnice televize bez hranic ( 89/552EHS, 97/36ES).

  Jde o to, že každý členský stát může učinit opatření v souladu s právem Společenství, aby zajistil, že vysílací subjekty pod jeho pravomocí nebudou vysílat na exkluzivní bázi události, které pokládá za důležité pro společnost takovým způsobem, že by to zbavovalo podstatnou část veřejnosti v tomto členském státě možnosti sledovat takové události přímým přenosem nebo odloženým zpravodajstvím ve svobodné televizi. Učiní li tak, příslušný členský stát sestaví seznam označených událostí, národních nebo jiných, které pokládá za velmi důležité pro společnost.

  Nejedná se tedy o omezování svobody projevu, či rozhodování vlády o tom co a jak o činnosti vlády publikovat, co budou sdělovací prostředky zveřejňovat! Je to naopak posílení práva na informace!

  Co Vám řekl pan ministr nevím, co řekl někdo jiný, taky ne, ale toto co jste uvedli není ve schváleném návrhu novely zákona o rtv. To co se stane s novelou zákona dál, je na poslancích...

  Pro vaši informaci/srovnání Vám zasílám celé znění § 9h novely 468/1991, relevantní část důvodové zprávy a článek 3a směrnice.

  Hodně vám fandím, díky za to co děláte.


  § 9h

  Vysílání událostí značného společenského významu

  (1) Provozovatel televizního vysílání nesmí využívat výhradní práva k vysílání události značného společenského významu způsobem, který by podstatnou část veřejnosti v České republice zbavoval možnosti sledovat tuto událost v přímém přenosu nebo ze záznamu na celoplošném televizním programu v nezakódované podobě a bez zvláštního poplatku.

  (2) Je-li událost značného společenského významu vysílána při dodržení podmínek podle odstavce 1 ze záznamu, musí být toto vysílání uskutečňováno v reálném čase jejího konání, nejdéle se zpožděním několika sekund. Vysílání události značného společenského významu ze záznamu lze odložit jen tehdy, je-li v přímém přenosu vysílána jiná událost značného společenského významu, která se koná současně s událostí, jejíž vysílání ze záznamu muselo být proto odloženo.

  (3) Za událost značného společenského významu se považuje událost uvedená v  Seznamu událostí značného společenského významu, který po projednání s Radou stanoví ministerstvo vyhláškou.

  (4) Za událost značného společenského významu se dále považuje událost, která byla za událost značného společenského významu prohlášena některým z členských států Evropských společenství a tato skutečnost byla oznámena v Úředním věstníku Evropských společenství. Provozovatel televizního vysílání nesmí využívat výhradní práva k vysílání události značného společenského významu oznámené v Úředním věstníku Evropských společenství způsobem, který by podstatnou část veřejnosti v členském státě Evropských společenství, jenž ji prohlásil za událost značného společenského významu, v rozporu s jeho právními předpisy zbavoval možnosti sledovat tuto událost v přímém přenosu nebo ze záznamu na volně dostupném televizním programu. Seznam událostí značného společenského významu oznámených v Úředním věstníku Evropských společenství je Rada povinna zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Za událost značného společenského významu se považuje rovněž událost, která byla za událost značného společenského významu prohlášena některým z členských států Rady Evropy a tato skutečnost byla podle mezinárodní smlouvy stanoveným způsobem zveřejněna příslušným orgánem Rady Evropy (dále jen "událost zveřejněná orgánem Rady Evropy"). Provozovatel televizního vysílání nesmí využívat výhradní práva k vysílání události zveřejněné orgánem Rady Evropy způsobem, který by podstatnou část veřejnosti v členském státě Rady Evropy, jenž ji prohlásil za událost značného společenského významu, v rozporu s jeho právními předpisy zbavoval možnosti sledovat tuto událost v přímém přenosu nebo ze záznamu na volně dostupném televizním programu. Seznam událostí zveřejněných orgánem Rady Evropy je Rada povinna zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

  Důvodová zpráva:

  Výhradní práva k televiznímu vysílání významných událostí, zejména sportovního charakteru, byla v posledních letech v Evropě vykupována televizními společnostmi, které takové události následně umožnily sledovat pouze divákům placené televize. Tím byla značná část veřejnosti zbavena možnosti události značného společenského významu sledovat, což je v rozporu s právem na informace. Směrnice se snaží této tendenci zamezit a zavazuje členské státy k tomu, aby zajistily pro širokou veřejnost přístupnost přenosu takové události na volně dosažitelném, tj. neplaceném, nekódovaném a celoplošném programu. Konkrétní seznam takových událostí bude formou vyhlášky Ministerstva kultury viz. příloha č. 1 publikován ve Sbírce zákonů. Tento seznam bude obsahovat především letní a zimní olympijské hry, mistrovství světa a Evropy ve fotbale a mistrovství světa v ledním hokeji a v lehké atletice. Sestavení seznamu takových událostí na mezinárodní úrovni podléhá určité proceduře předvídané Směrnicí. Po vstupu České republiky do Evropské unie budou muset provozovatelé, na které se vztahuje tento zákon, respektovat rovněž seznamy jiných členských zemí, pokud budou po příslušné proceduře zveřejněny v Úředním listu Evropských společenství.

  Article 3a

  1. Each Member State may take measures in accordance with Community law to ensure that broadcasters under its jurisdiction do not broadcast on an exclusive basis events which are regarded by that Member State as being of major importance for society in such a way as to deprive a substantial proportion of the public in that Member State of the possibility of following such events via live coverage or deferred coverage on free television. If it does so, the Member State concerned shall draw up a list of designated events, national or non-national, which it considers to be of major importance for society. It shall do so in a clear and transparent manner in due and effective time. In so doing the Member State concerned shall also determine whether these events should be available via whole or partial live coverage, or where necessary or appropriate for objective reasons in the public interest, whole or partial deferred coverage.

  2. Member States shall immediately notify to the Commission any measures taken or to be taken pursuant to paragraph 1. Within a period of three months from the notification, the Commission shall verify that such measures are compatible with Community law and communicate them to the other Member States. It shall seek the opinion of the Committee established pursuant to Article 23a. It shall forthwith publish the measures taken in the Official Journal of the European Communities and at least once a year the consolidated list of the measures taken by Member States.

  3. Member States shall ensure, by appropriate means, within the framework of their legislation that broadcasters under their jurisdiction do not exercise the exclusive rights purchased by those broadcasters following the date of publication of this Directive in such a way that a substantial proportion of the public in another Member State is deprived of the possibility of following events which are designated by that other Member State in accordance with the preceding paragraphs via whole or partial live coverage or, where necessary or appropriate for objective reasons in the public interest, whole or partial deferred coverage on free television as determined by that other Member State in accordance with paragraph 1.

  Poznámka JČ: Direktiva Evropské unie "Televize bez hranic" (v angličtině) je zde. - K tomuto tématu viz též příspěvek Petra Bradáče, viz níže.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|