středa 22. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká inteligence:
 • I učitelé na českých vysokých školách mají malé platy Exklusivní a minoritní podnik vyvolenců-mudrlantů:
 • Je libo špetku Senátu? (Václav Pinkava) Jak Británie deportuje školní děti:
 • Tři britské školy se rozhodly tomu zabránit -jak to proměnilo situaci Zdravotnictví:
 • Zahajme racionální diskusi o zdravotnictví ujasněním základních fakt, pojmů a statistik (Zdeněk Vaněk)
 • Ožehavé téma zdravotnictví (Dalibor Matušínský) Reakce:
 • Co asi znamenal dočasný výpadek Temelína (Aleš Kastner) Recenze:
 • Vyšla kniha o parapsychologii (Tereza Beníšková) Nedostatky intelektuálů, sdělovacích prostředků a Britských listů:
 • Miroslav Mareš, intelektuálové a úroveň veřejného diskurzu (Miloš Štěpánek)
 • Tomáši Pecinovi o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)
 • Ještě jednou o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • I učitelé na českých vysokých školách mají malé platy

  Jméno a adresa autora jsou redakci známy.

  Vážený pane Čulíku,

  čeští lékaři jsou k svému štěstí hodně na očích a každý je někdy potřebuje. Mají i vlivné profesní organizace (je otázkou, zda v  určitých oblastech nejde spíš o zájmové či nátlakové spolky), kterým je pravidelně dáván prostor v médiích.

  O výši jejich platů nemá smyslu diskutovat, jsou RELATIVNĚ nízké.

  Ale co čeští vysokoškolští učitelé? Tvrdím, že TI JSOU NA TOM STEJNĚ, NE-LI HŮŘE (zde o nadstandartních službách učitelů, vyjma sprosté korupce, nemůže být ani slova). Přitom zásluhou platného znění Zákona o vysokých školách (proč k této úpravě došlo, je samostatná historie související asi s touhou jistě velmi úzké skupiny hodnostářů po moci) již VŠ zaměstnanci nejsou "státními" zaměstnanci, tarifní tabulky a pravidelná valorizace se na  ne na rozdíl od zaměstnanců základních a středních škol a většiny zdravotních zařízení nevztahují.

  Ba co víc, jednotlivé vysoké školy ze zákona nesmějí mít ani své Fondy kulturních a sociálních potřeb (FKSP). VŠ zaměstnanci jsou dokonce JEDINOU skupinou zaměstnanců v ČR, u které tomu tak je, takže by se mohlo rovnou hovořit o diskriminaci!

  Při přeměně "dřívějších" VŠ (rozuměj za platnosti starého znění Vš zákona) v "dnešní" došlo mnohde i k takovému jevu, že tehdejší zůstatky FKSP byly na některých fakultách (školách) ke dni nabytí platnosti nového znění VS zákona převáděny ve prospěch nově vznikajících rezervních fondů fakult (škol), tyto fondy však mají naprosto odlišný účel a peníze, které dříve "patřily" zaměstnancům, již nelze ve prospěch zaměstnanců užít.

  Valorizace platů VŠ učitelů na rozdíl od lékařů je v čase většinou náhodným dějem a neodvíjí se od výše inflace apod. Například na  ČVUT nyní došlo po cca třech letech zmrazení platů k jejich nárůstu (viz tabulka v příloze, vodorovné platové třídy, např. odborný asistent 9-11, docent 11-12, svisle uvedeny platové stupně, každý odpovídá zhruba třem letům praxe), praxe je však mnohdy taková, že aby bylo na základní mzdu, osobní hodnocení kleslo na nulu, tzn. součet osobní ohodnocení plus mzda je nyní zhruba 6-8% vyšší, než stejný součet před asi třemi roky, navýšení tedy ani neodpovídá výši inflace ve zmíněném období.

  Oponenti těchto nářků, neboť o nic jiného stejně jako v případě zdravotníků nejde, by mohli namítnout, že

 • průměrný plat VŠ učitelů uváděný statistiky je vyšší. S tím je možno souhlasit, ale nikomu z řadových zaměstnanců není jasná metodika výpočtu, především jaké vstupní hodnoty a odkud byly základem výpočtu

 • učitelé mají možnost si přivydělaávat či získávat peníze z  grantů. Tato možnost skutečně existuje, ale již se neříká, že z  grantů za řekněme 100 000 Kč lze na odměny pracovníků užít několik procent celkové částky (řeč je o tuzemských grantech, u grantů z  ciziny to může být jinak). Dalším řešením finanční spolupráce učitelů může být např. jiným subjektem placená spolupráce, nebo vlastní firma, ale o nich již nemá smysl psát (stejně jako nemá smysl srovnávat platy "státních" a "soukromých" lékařů).

  Jako další protiargument může být užito i budoucí "školné". Podle mého názoru nebude ve skutečnosti vybrána částka z  hlediska celkového objemu nutných finančních prostředků daně VŠ (mám na myslI bývalé "státní", nyní "veřejné" VŠ) nijak významná.

  Dalším protiargumentem, který byl dříve často uváděn, může být pochybná minulost (čti bývalá zaprodanost režimu) a kvalifikace VŠ učitelů, takže "za špatný charakter a  málo znalostí jim po zásluze dáme málo peněz". Tato námitka, pokud vůbec někdy byla opodstatněná, mohla mít snad smysl na VŠ humanitních oboru, ale v technických a  přírodovědeckých oborech to nikdy neplatilo (vyjma jednotlivců).

  Závěr: existují i další skupiny vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž odměna za práci je silně podhodnocena, ale o nichž se nehovoří a nepíše a kteří ani nemají možnost se bránit (toto je samozřejmě nadsazeno, mohou stávkovat, např. přestat zkoušet!!!, ale budou všem většinou jen pro smích, vždyť na některých VS nebyla či není i více jak rok podepsána ani kolektivní smlouva a nic se neděje). Je tedy třeba systémové změny a  tento příspěvek by mohl otevřít diskusi, neboť při zachování současného stavu čeká VŠ jen "cesta do pekel".

  Protože nechci v budoucnu vstupovat do diskuse, prosím, aby v  souvislosti s výše zmíněnou úvahou nebylo zveřejňováno mé jméno.

  Poznámka JČ: Je škoda, že se autor nechce k tomuto závažnému příspěvku přihlásit vlastním jménem i adresou.

  PS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
  1 4500 4500 4500 4970 5490 6070 6700 7410 8190 9160 10520 12290 14370
  2 4500 4500 4780 5280 5830 6440 7120 7870 8690 9730 11180 13050 15260
  3 4500 4720 5050 5580 6160 6810 7530 8320 9190 10280 11810 13800 16130
  4 4730 4960 5310 5870 6480 7160 7920 8750 9670 10820 12430 14510 16970
  5 4950 5200 5560 6140 6790 7500 8290 9160 10120 11330 13010 15200 17770
  6 5160 5420 5790 6400 7070 7820 8640 9540 10540 11800 13560 15830 18510
  7 5350 5620 6010 6640 7340 8110 8960 9900 10930 12240 14060 16420 19200
  8 5520 5800 6200 6850 7570 8360 9240 10210 11280 12630 14510 16950 19810 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|