středa 22. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká inteligence:
 • I učitelé na českých vysokých školách mají malé platy Exklusivní a minoritní podnik vyvolenců-mudrlantů:
 • Je libo špetku Senátu? (Václav Pinkava) Jak Británie deportuje školní děti:
 • Tři britské školy se rozhodly tomu zabránit -jak to proměnilo situaci Zdravotnictví:
 • Zahajme racionální diskusi o zdravotnictví ujasněním základních fakt, pojmů a statistik (Zdeněk Vaněk)
 • Ožehavé téma zdravotnictví (Dalibor Matušínský) Reakce:
 • Co asi znamenal dočasný výpadek Temelína (Aleš Kastner) Recenze:
 • Vyšla kniha o parapsychologii (Tereza Beníšková) Nedostatky intelektuálů, sdělovacích prostředků a Britských listů:
 • Miroslav Mareš, intelektuálové a úroveň veřejného diskurzu (Miloš Štěpánek)
 • Tomáši Pecinovi o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)
 • Ještě jednou o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Marečku (T. P.), podejte mi pero!

  (aneb o klamavých titulcích)

  Miloš Štěpánek

  Nepotěšil jste mne (svým dovětkem k mému upozornění na průnik politováníhodných neprofesionalit do Britských listů v poznámkách k "Linii listů "), ani já Vás nepotěším. V relevantním příkladu mi přece šlo o demonstraci (na tématu o policejním násilí) profesionálního prohřešku, který lze nazvat "klamavé titulky". Proč se tedy dovětek z pera T.P. ohrazuje proti něčemu jinému?

  Cituji TP a glosuji: Nejsem původcem ani prvního, ani druhého exemplifikovaného prohřešku (distanci TP od původního textu akceptuji), nicméně podotýkám, že v druhém případě jde o pláč na nesprávném hrobě (myslím, že ne, viz níže): obě navzájem si protiřečící formulace (já mezi nimi nevidím rozpor - natož protiklad, ale stanoviska ke dvěma předmětům) zprostředkovala ČTK, a domnívám se, že bylo správné agenturní zprávu převzít v této podobě, protože jen tak získá čtenář úplnou informaci. Média mají samozřejmě svobodu převzít či nepřevzít jakoukoliv zprávu ze zdroje podle vlastní volby z jakéhokoliv zdroje (nepamatuji se, zda ČTK byla jako zdroj původně uvedena). Při kvalitě našich pramenů - které si BL často berou právem na mušku - asi nelze být skálopevně přesvědčen, že sebeúplnější citací jen tak získá čtenář úplnou informaci.

  Na žádný zdroj však nelze svádět způsob presentace, kvalitu komentáře - v tomto případě zejména titulek. Titulek je vlastně reklama, lákající k dalšímu čtení. A text pod nudným nadpisem má ovšem malou šanci upoutat čtenářovu pozornost. Všechno však má své meze, které byly v tomto případě (podle mého názoru) neprofesionálně překročeny.

  Ve srovnání s poměry na naší mediální scéně jde nejspíše o maličkost. Zahájit "vytýkací řízení" o každém takovém prohřešku je nemožné. Ale zametat se má začít před vlastním prahem. Činit sobě, co činíme jiným. V  sousedství mých poznámek o Linii listuv polemice kolem ČT kritizují BL "divergentní a místy značně simplistický styl" (Vágnerovy analýzy programu Naostro)a vzápětí je položena otázka: Měla by se Česká televize skutečně zaštiťovat argumentací takovéhle kvality? (JČ).

  Co dodat? Měly by se BL snižovat k takovýmto metodám?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|