středa 22. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká inteligence:
 • I učitelé na českých vysokých školách mají malé platy Exklusivní a minoritní podnik vyvolenců-mudrlantů:
 • Je libo špetku Senátu? (Václav Pinkava) Jak Británie deportuje školní děti:
 • Tři britské školy se rozhodly tomu zabránit -jak to proměnilo situaci Zdravotnictví:
 • Zahajme racionální diskusi o zdravotnictví ujasněním základních fakt, pojmů a statistik (Zdeněk Vaněk)
 • Ožehavé téma zdravotnictví (Dalibor Matušínský) Reakce:
 • Co asi znamenal dočasný výpadek Temelína (Aleš Kastner) Recenze:
 • Vyšla kniha o parapsychologii (Tereza Beníšková) Nedostatky intelektuálů, sdělovacích prostředků a Britských listů:
 • Miroslav Mareš, intelektuálové a úroveň veřejného diskurzu (Miloš Štěpánek)
 • Tomáši Pecinovi o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)
 • Ještě jednou o klamavých titulcích (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vyšla kniha o parapsychologii

  Tereza Beníšková

  (Břetislav Kafka. Nové základy experimentální psychologie. Editor Jaroslav Hofman. Poznání, Olomouc 1999. 449 stran. Cena neuvedena.)

  V současné době se na pultech knihkupectví objevuje mnoho publikací, které se zabývají parapsychologií. Často je obtížné se v nich orientovat, odlišit seriózní dílo od nadšeného, leč málo důkazy podloženého spisku. Kniha Břetislava Kafky se právem řadí k seriózním vědeckým dílům. Kafka dodržoval při provádění pokusů přísné podmínky, dbal na možnost ověření svých poznatků, pracoval za přítomnosti svědků, jejichž jména jsou v knize uvedena. Jedná se o již 16. vydání, avšak toto vydání je první úplné, obsahující mnoho autorových oprav a dodatků (autor na knize pracoval až do konce života). Břetislav Kafka (1891-1967), původním povoláním řezbář a sochař, v sobě ve svých 19 letech objevil mimořádné hypnotické schopnosti. Jejich postupným rozvíjením a tréninkem se stal světově proslulým badatelem v oboru parapsychologie. První vydání této knihy ještě s názvem Svítání v duši vyšlo v roce 1925. Ve svých duševědných výzkumech pokračoval až do své smrti. Protože druhá světová válka a období nesvobody po roce 1948 neumožnily vydání Nových základů experimentální psychologie včetně autorových dodatků a změn, kompletní dílo spatřuje světlo světa teprve nyní jako poselství lidem třetího tisíciletí.

  Kafkova kniha je fenoménem v oblasti výzkumu všech úrovní lidského podvědomí a vědomí a jejich možností. Zabývá se poznáním duše, její dokonalosti a vloh, zdravím a způsobem jeho zachování, prodloužením lidského života. Dále se věnuje tělesnému magnetismu, jeho prospěšným i škodlivým účinkům. Popisuje práci jasnovidce, význam varovných snů při předpovídání budoucnosti a možnosti obrany proti nepřátelskému působení. Neponechává stranou ani smrt a to, co se při umírání děje s duší i s tělem. Pro potvrzení svých teorií a pro povzbuzení čtenáře uvádí Břetislav Kafka i své vlastní nemoci (bylo jich mnoho včetně velmi závažných) a vysvětluje, jak se jich dokázal zbavit nebo alespoň zmírnit jejich projevy.

  Autor dokládá své poznatky výsledky mnoha provedených experimentů. Všechny pokusy probíhaly za přísných podmínek, s pomocí několika medií, která pracovala v hypnotickém spánku. Břetislav Kafka se snažil dokonce výpovědi jednotlivých médií kontrolovat jiným médiem. Vše se odehrávalo, až na výjimky, za přítomnosti řady svědků. Jak se autor sám vyvíjel a dospíval k novým poznatkům, upravoval jednotlivé komentáře ke zjištěným skutečnostem.

  Kniha je členěna do 80 krátkých kapitol, někdy se jedná i jen o jednu stránku. Názvy kapitol jsou spíše orientační, většina témat je probírána ve více kapitolách z různých pohledů. Dílo dále obsahuje autorův slovníček odborných termínů, předmluvy ke všem za jeho života publikovaným vydáním, abecední seznam pokusů a příkladů a odborný posudek filozofa PhDr. Miroslava Skácela.

  Jazyk knihy působí dnes místy již mile archaicky, a proto jej lze chápat mimo jiné jako dokument doby, v níž autor žil. Čtenáře může např. překvapit termín "oduší" (v dnešní době je užíván termín "aura"), místo "magnetismu" se dnes hovoří o "energii", "citlivec" je nahrazen "senzibilem". Pro porozumění knize však nejsou tato nezvyklá slova překážkou.

  Všem, kteří se zajímají o parapsychologii, tato kniha mnohé vysvětlí a přiblíží. Za povšimnutí stojí také druhá kniha Břetislava Kafky Kultura rozumu a vůle s podtitulem Člověk zítřka. Zde podává autor návod k duchovnímu rozvoji lidstva pro třetí tisíciletí a k probuzení zdrojů sil lidského ducha.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|