středa 29. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Britské listy na tiskové konferenci RRTV:
 • Napadl e-mail Petra Štěpánka zákeřný počítačový virus? (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Kvalita českého soudnictví:
 • Polští vyšetřovatelé chtějí z ČR více důkazů proti Olejnikovi (ČTK) Pár myšlenek nad Severním mořem:
 • Znovu o českém žurnalismu i České televizi (Jan Čulík) Bulvár kontra žurnalistika:
 • Jak píší o Rumunsku: Týden a Financial Times Kontroverze o akreditaci:
 • Nikolaj Savický: Tomáš Pecina je ambiciózní hlupák
 • Korespondence Tomáš Pecina - Dušan Chmelíček - Jiří Tráva: Proč nedostal Tomáš Pecina akreditaci na televizní konferenci? Centralismus vyvolává nacionalistické reakce:
 • My Slováci jsme chtěli zachovat Československo, ale získat nezávislost na Praze (Katarína Luciaková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Korespondence Tomáš Pecina - Dušan Chmelíček - Jiří Tráva

  Proč nedostal Tomáš Pecina akreditaci na televizní konferenci?

  1. Dušanu Chmelíčkovi

  Vážený pane,

  dozvěděl jsem se, že paní Sedláčková nebude delší dobu v práci, a proto postupuji dotaz Vám jako jejímu přímému nadřízenému: systém elektronické pošty, jak je v České televizi implementován, bohužel nedovoluje adresovat dopis funkci, nikoli osobě.

  Těším se na Vaši odpověď,

  s pozdravem,

  Tomáš Pecina, Britské listy

  ---------- Original Message ----------------------------------
  From: "Tomas Pecina"
  Date: Sat, 25 Nov 2000 21:36:00 +0100 Vážená paní,

  žádám o vysvětlení, proč byla Britským listům (podobně jako např. Světu Namodro) odmítnuta akreditace na konferenci "Česká televize: věc veřejná".

  Snažil jsem se telefonicky akreditovat ve středu 22. 11. a Vaše pracovnice pí. Machková mi řekla, že si televize vybírá, která periodika na konferenci pozve, a těmto vybraným již byly zaslány pozvánky. Možnost, aby se Britské listy konference zúčastnily, závisí prý na volné kapacitě; pí. Machková si proto vzala můj telefon a slíbila, že se ozve (což se nestalo).

  Čekám proto, že nám i našim čtenářům tento postup vysvětlíte. V opačném případě budu nucen obrátit se s oficiální stížností na generálního ředitele ČT a v případě neúspěchu i na Radu České televize.

  S úctou,

  Tomáš Pecina, Britské listy


  2. Odpověď Jiřího Trávy, mluvčího ČT

  From: Jiří Tráva
  Date: Tue, 28 Nov 2000 16:57:01 +0100

  Vážený pane Pecino,

  k Vaši stížnosti adresované GŘ ČT Dušanu Chmelíčkovi sděluji následující :

  na jednání konference Česká televize: věc veřejná byl od počátku připrav pozván pan Jan Čulík, vydavatel a šéfredaktor Britských listů. Vzhledem k omezené kapacitě jednacích místností a velkému počtu pozvaných byl původně snížen počet pozvaných novinářů z jednotlivých periodik vždy na jednoho zástupce každé redakce. Britské listy byly zastoupeny mezi pozvanými a nebyl tedy důvod poskytnout jim další akreditaci, neboť by k tomu muselo dojít na úkor jiného periodika.

  Ve chvíli, kdy to počet předem omluvených účastníků konference umožnil, tj. ve středu 22. listopadu kolem 17:00, byl tento limit zrušen. Od toho okamžiku byli akreditováni všichni přihlášení novináři včetně těch, které předtím sekretariát PR žádal o trpělivost a jimž situaci vysvětlil. Byl jste tedy automaticky akreditován rovněž, což lze doložit vytištěním Vašeho jména (byť bohužel zkomoleným na Petřina) na prezenční listině mezi paní Janou Perglerovou (Právo) a paní Vlastou Roškotovou (Media&Marketing). Nemůže dojít k omylu nebo záměně, neboť u jména Petřina je vytištěno Britské listy.

  Je rovněž vyloučeno, aby byl tento dokument upraven dodatečně, neboť obsahuje osmnáct vlastnoručních podpisů ostatních akreditovaných novinářů z nejrůznějších českých i zahraničních periodik. Česká televize tedy může písemně doložit, že Britským listům ani Vám osobně v žádném případě nebyla odepřena akreditace na konferenci Česká televize: věc veřejná. Vzhledem k tomu, že v průběhu posledního týdne příprav onemocněly dvě pracovnice sektretariátu PR a poté i vedoucí oddělení PR paní Jaroslava Sedláčková, nemohu vyloučit, že Vám skutečně nikdo netelefonoval. E-mailovým nebo telefonickým dotazem jste si však mohl kdykoli ověřit, že akreditován jste.

  Jiří Tráva

  Dodatek : Prohlášení pana N.Savického

  Na dokreslení celé záležitosti: pan Tomáš Pecina mne ve včerejších Britských listech jmenovitě obvinil, že jsem vydal příkaz mu akreditaci odmítnout. Na jeho článek jsem proto reagoval osobním e-mailem, v němž jsem včera ve 13:25 pana Tomáše Pecinu informoval o výše zmíněných skutečnostech. Jeho stížnost tedy musím pokládat za důsledek malé pozornosti, kterou věnuje doručené elektronické poště, nebo lehké formy stihomamu. Jiné rozumné vysvětlení jeho postupu nenalézám.

  S přátelským pozdravem

  Nikolaj Savický


  3. Tomáš Pecina: Je mi málo platné, byl-li jsem akreditován, pokud mi to nikdo nesdělil

  Vážený pane,

  děkuji za Vaši odpověď, i když se obávám, že ji nemohu akceptovat jako dostatečnou: o akreditaci jsem explicitně žádal a paní N. Machkovou mi byla explicitně odmítnuta; byl-li jsem podle Vašeho názoru akreditován objektivně (tj. moje jméno, byť zkomolené, bylo na seznamu akreditovaných), neznamená to ještě akreditaci subjektivní (tj. aby novinář byl o této skutečnosti informován) a ta je pro předmětnou záležitost rozhodná.

  Snad mohu apelovat na Váš smysl pro logiku a jako analogii uvést, že mi bude málo platné, že mi na dnešní večer vyhradí Státní opera čestnou loži, pokud mi to nesdělí.

  Jestliže je toto konečné stanovisko pana ředitele Chmelíčka a vedení ČT neshledalo na postupu oddělení PR and Promotion žádnou závadu, budu nucen obrátit se formou stížnosti na Radu ČT.

  S pozdravem,

  T.P.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|