úterý 12. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká státní správa:
 • Další dějství policejní frašky: svědectví o policejní brutalitě nebyla vyšetřena (Jiří Kopal, OPH) Evropská unie a její rozšiřování:
 • Co bylo dohodnuto v Nice Svoboda projevu:
 • Schwein Kampf (Václav Pinkava) České školství:
 • Má se platit na vysokých školách školné? (Vladimíra Al Malikiová, MŠMT)
 • Platí si za školu, ale na přednáškách stejně spí (Pavel Trtík) Ještě naposledy ke kontroverzi o televizní konferenci:
 • Lhala či nelhala Jana Dědečková v článku pro MFD? (Petr Schwarz)
 • Děsivé názory Jany Dědečkové (Martin Štumpf) Podnebí:
 • Globální oteplování sice nebylo prokázáno, ale stoupla koncentrace CO2 (Ladislav Nedbal) Reakce:
 • Proč zrovna já? (Jan Kameníček) Reakce:
 • O podílu médií na politické situaci aneb kolik je Štěpánů Kotrbů? (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Lhala či nelhala Jana Dědečková v článku pro MFD?

  Na televizní konferenci jsem byl za Syndikát novinářů a na dotaz ohledně akreditace kolegů z komerční TV jsem nedostal odpověď

  Petr Schwarz

  Vážený pane Čulíku,

  rád bych už ukončil mediální ping-pong s mou účastí na konferenci "Česká televize - věc veřejná". K účasti na konferenci jsem byl vyzván Syndikátem novinářů ČR jako spolupořadatelem konference, konkrétně paní syndičkou Irenou Válovou. Vzhledem k tomu, že jsem na konferenci obdržel visačku "Petr Schwarz - Syndikát novinářů ČR" se domnívám, že jsem zastupoval tuto organizaci, nikoli komerční vysílatele. Tak jsem ostatně i vystupoval.

  Na svůj písemný dotaz panu Savickému ohledně akreditace pro mé kolegy, kteří měli velký profesionální zájem se konference alespoň jako posluchači účastnit, jsem nedostal žádnou odpověď.

  Koneckonců, nevšiml jsem si, že by představitelé České televize oficiálně tvrdili, že výslovně zvali zástupce komerčních vysílatelů. Na druhou stranu samozřejmě věděli, že v komerční televizi pracuji, a přesto mne pozvali. Tolik na vysvětlenou.

  S úctou

  Petr Schwarz

  člen Etické komise SNČR

  šéfredaktor zpravodajství TV Prima

  Poznámka JČ: Může se zdát pošetilé, handrkovat se tak dlouho, kdo a jak a v jaké funkci byl či nebyl pozván na konferenci Česká televize: věc veřejná. Je však legitimní snažit se zjistit, zda je Jana Dědečková kritizována právem (viz texty Ireny VálovéNikolaje Savického), že ve svém článku, zveřejněném po konferenci v MFD, uvedla "lživé informace". Tedy ještě jednou: zdá se, že tu skutečnost, že na konferenci nebyli pozváni Tomáš Pecina z Britských listů a Jan Potůček ze Světa namodro (nebo snad byli pozváni, ale tuto informaci se včas nedověděli; naopak - snad v důsledku interní televizní chyby - bylo Tomáši Pecinovi sděleno, že si ČT sama vybírá, koho pozve), reflektovala Jana Dědečková ve svém článku v MFD přesně. Podobně se ve světle výše uvedeného prohlášení nezdá být nepřesné ani konstatování JD, že na konferenci "nebyli pozváni zástupci komerční sféry" (JD nenapsala "žádní zástupci komerční sféry") - a přítomnost toho, který tam zřejmě byl za Syndikát novinářů, se asi nedá interpretovat jako "alibi" pro ČT. Je možné, že ČT to, za co ji JD kritizovala v MFD, neudělala ze zlé vůle a - jak už jsme několikrát napsali - za přehmat se ČT Tomáši Pecinovi omluvila, ale myslím si, že je stejně neférové napadat článek Jany Dědečkové v MFD jako "lživý" - mj. i proto, že zjevně ani Jana Dědečková nenapsala svůj článek pro MFD ze zlé vůle a  je záhodno se nad jeho argumenty zamýšlet. - Tímto toto téma už uzavírám.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|