středa 27. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Kořeny krize v ČT (Jan Čulík)
 • Úvaha (těsně) předkatastrofická aneb Předběžný nekrolog: Kavčí hory nad propastí (Tomáš Pecina)
 • Co dál - pokus o stručné shrnutí (Tomáš Pecina, 26.12. 1.30 ráno)
 • Bylo zpravodajství Jany Bobošíkové v pondělí v 19.15 vyvážené? (Jan Čulík)
 • Na obranu Jany Bobošíkové: Jak se jediná v ČT postavila důrazně Václavu Klausovi (Andrew Stroehlein)
 • Nové vedení zvolilo cestu konfrontace? (Tomáš Pecina)
 • Dva velmi nevánoční scénáře pro Kavčí hory (Tomáš Pecina)
 • Někteří členové brněnské redakce protestují proti Hodačovi
 • Česká televize: hasební plán aneb Rado neodstupuj - ještě ne! (Nikolaj Savický, ČT)
 • Pane Čulíku, vaše výkřiky z tunelu, to je teorie. ČT je destabilizována (Robert Sedláček, režisér ČT)
 • Kdyby nebyla paní Bobošíková tak hanebná a pan Hodač tak služebný duch... (Ondřej Hausenblas)
 • Plán pro přežití Hodače a Bobo: Vydržet s nervy(Štěpán Kotrba)
 • Stav demokracie v zemích českých (Petr Jánský)
 • Vánoční nepřístojnosti (Martin Stín)
 • Vzbouřenci cítí za svou práci odpovědnost (Zdeněk Fekar)
 • CNN o rebelii v ČT
 • Výbor na obranu svobody slova by se neměl k situaci ČT vyjadřovat kvůli střetu zájmů (Karel Mašita)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Někteří členové brněnské redakce protestují proti Hodačovi

  Bobošíková a Hodač nás nepožádali o použití našich příspěvků

  Brněnská redakce zpravodajství ČT protestuje proti tomu, že legální vedení ČT (Hodač-Bobošíková) použilo její reportáže bez předchozí dohody s Brnem:

  Prohlášení některých zaměstnanců redakce zpravodajství ČT Brno k současné situaci při vysílání Událostí

  My níže uvedení pracovníci, redaktoři a editoři redakce zpravodajství ČT Brno se chceme tímto prohlášením distancovat od vysílání námi natočených zpravodajských reportáží v pořadu Události, připravované týmem Jiří Hodač - Jana Bobošíková. Tyto reportáže byly natočeny na základě standardních dohod s šéfem krajských redakcí Adamem Komersem a z naší redakce jsou posílány po objednaných linkách na pracoviště na Kavčích Horách. Nikdo jiný, z nového vedení, nás jako editory neoslovil s žádostí o natáčení žádných jiných reportáží.

  Podle našich informací dodává materiály pro vysílání Událostí připravovaných novou ředitelkou zpravodajství Janou Bobošíkovou vedoucí redakce zpravodajství ČT Brno na příkaz svého nadřízeného - ředitele studia Zdeňka Drahoše.

  Roman Ondrůj - editor redakce zpravodajství ČT Brno
  Radek Fendrych - editor redakce zpravodajství ČT Brno
  David Ziegelbauer - editor redakce zpravodajství ČT Brno
  Jaromír Šallé - redaktor redakce zpravodajství ČT Brno
  Karel Krška - zástupce vedoucího produkce redakce zpravodajství ČT Brno
  Václav Friedmann - redaktor redakce zpravodajství ČT Brno
  Nora Janečková - redaktorka redakce zpravodajství ČT Brno

 • Opravdu celá brněnská redakce? Poznamenává Štěpán Kotrba:

  Nikoliv, jen jedna - minoritní část, která se nedávno vzbouřila proti řediteli Drahošovi a rozesílala po médiích svá udání. Brněnská redakce ČT je poněkud masivnější útvar, než jak je prezentována na "podpisové listině". Těchto několik redaktorů vyjadřuje již delší dobu emocemi podbarvená stanoviska, zpochybňující svého šéfa. Copak zpravodajský pořad vytvořený ve mzdě pro zaměstnavatele je autorským dílem, který by vyžadoval svolení autorů? O ekonomických či profesních prohřešcích vedení brněnské redakce rozhodne po uklidnění situace v ČT na ČT NEZÁVISLÝ audit (s největší pravděpodobností přikázaný Radou), do té doby i pro brněnské redaktory platí zákoník práce a jsou POVINNI respektovat své nadřízené a plnit ty úkoly, které jim jejich nadřízený na základě pracovní smlouvy přikáže. Mohou ale kdykoliv podat výpověď (s řádnou výpovědní dobou) či rozvázat pracovní poměr dohodou (třeba ihned, shodnou li se na tom se zaměstnavatelem). Nemohou ale rozhodovat, jakým způsobem jejich zaměstnavatel použije výsledek jejich práce - tzn. zda jej odvysílá a kde. To je, jako kdyby dělník ve Škodovce rozhodoval, komu a za kolik Škoda prodá jím smontované auto. Lidi, vzpamatujte se, neboť bolševismus se vrací - ale ve své "mediální" karikatuře!! (šok)

  K tomu napsal Roman Ondrůj z brněnského studia ČT:

  Pouze ve stručnosti:

  1. pod tímto prohlášením jsou podepsáni VŠICHNI, kteří se za poslední tři dny na chodu zpravodajské relace podíleli. Kromě vedoucího redakce Karla Buriana. Tedy VŠICHNI, kterých se vysílání ředitelky zpravodajství Jany Bobošíkové dotýkalo.

  2. nevím která naše vyjádření byla emocionálně podbarvená - rád se nechám poučit.

  3. podpisy pod tímto prohlášením se poměrně zásadně liší od podpisů pod "stanovisky, zpochybňující svého šéfa". Doporučil bych panu Kotrbovi, aby lépe sledoval dění v brněnském studiu - například na Britských listech.

  4. Chtěl bych upozornit, že jsme nikde nezpochybnili legitimitu toho, že vedoucí naší redakce reportáže předává ředitelce zpravodajství Janě Bobošíkové. Svým vyjádřením jsme chtěli vyjádřit podporu svým pražským kolegům a vyvrátit některá prohlášení ředitele TS Brno Zdeňka Drahoše o tom, že všichni jeho podřízení jsou na jeho straně. Za dané situace to považujeme za svou morální povinnost a své právo vyjádřit svůj názor.

  5. Ano, nemůžeme a ani nechceme rozhodovat o tom, jakým způsobem náš zaměstnavatel použije výsledek naší práce - a ani jsme to v našem prohlášení netvrdili. Pokud si to z našeho textu pan Kotrba dovodil, mohu ho ujistit, že hledá skryté významy, které tam nejsou.

  6. Abych pana Kotrbu ještě uklidnil - pracovníci redakce nadále pracují, točí a připravují reportáže pro zpravodajský pořad Jihomoravský večerník. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|