středa 27. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Kořeny krize v ČT (Jan Čulík)
 • Úvaha (těsně) předkatastrofická aneb Předběžný nekrolog: Kavčí hory nad propastí (Tomáš Pecina)
 • Co dál - pokus o stručné shrnutí (Tomáš Pecina, 26.12. 1.30 ráno)
 • Bylo zpravodajství Jany Bobošíkové v pondělí v 19.15 vyvážené? (Jan Čulík)
 • Na obranu Jany Bobošíkové: Jak se jediná v ČT postavila důrazně Václavu Klausovi (Andrew Stroehlein)
 • Nové vedení zvolilo cestu konfrontace? (Tomáš Pecina)
 • Dva velmi nevánoční scénáře pro Kavčí hory (Tomáš Pecina)
 • Někteří členové brněnské redakce protestují proti Hodačovi
 • Česká televize: hasební plán aneb Rado neodstupuj - ještě ne! (Nikolaj Savický, ČT)
 • Pane Čulíku, vaše výkřiky z tunelu, to je teorie. ČT je destabilizována (Robert Sedláček, režisér ČT)
 • Kdyby nebyla paní Bobošíková tak hanebná a pan Hodač tak služebný duch... (Ondřej Hausenblas)
 • Plán pro přežití Hodače a Bobo: Vydržet s nervy(Štěpán Kotrba)
 • Stav demokracie v zemích českých (Petr Jánský)
 • Vánoční nepřístojnosti (Martin Stín)
 • Vzbouřenci cítí za svou práci odpovědnost (Zdeněk Fekar)
 • CNN o rebelii v ČT
 • Výbor na obranu svobody slova by se neměl k situaci ČT vyjadřovat kvůli střetu zájmů (Karel Mašita)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, středa 20.15:

 • Deset minut před dvacátou hodinou přestaly vysílat oba programy České televize. První program přerušil vysílání v 19:15, ČT2 přestala vysílat přibližně v 19:50. Vysílání obou kanálů mohou sledovat pouze domácnosti se satelitním a některé i s kabelovým příjmem. K nim se dostává program, které má ovládá část zaměstnanců ČT, kteří neuznávají vedení generálního ředitele Jiřího Hodače. Podle textu na obrazovkách se Hodač obrátil na Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se žádostí o rozhodnutí, který program ČT je legálním a autorizovaným programem v souladu se zákonem o České televizi a který nikoliv. "Do rozhodnutí Rady vysílá ČT jako svůj program toto sdělení," je na obrazovce. Rada bude jednat ve čtvrtek. Předseda Rady České televize Miroslav Mareš považuje odvysílání sdělení za rozhodnutí ředitele televize, které je v dané situaci v podstatě jediné možné. "Rada České televize mu (Hodačovi) nemůže zasahovat do jeho operativních rozhodnutí."

 • Politické grémium vládní ČSSD vyzvalo dnes večer generálního ředitele České televize Jiřího Hodače, aby odstoupil. Oznámilo to v písemném prohlášení podepsaném místopředsedy strany Jitkou Kupčovou a Karlem Kobesem. Mimořádného zasedání grémia se zúčastnilo pět z jeho osmi členů, kteří stanovisko k ČT podpořili jednohlasně.

 • České radiokomunikace budou i nadále distribuovat signál České televize vedené generálním ředitelem Jiřím Hodačem a nikoli vysílání redakce zpravodajství, která Hodače v čele televize neuznává, sdělil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling v reakci na výzvu čtyřkoaličních senátorů, aby umožnil šíření signálu z vysílání Hodačových odpůrců z Kavčích hor. To mají nyní možnost přijímat pouze majitelé kabelových přípojek a satelitních přijímačů.

  "ČRa, ve kterých má stát 51procentní podíl, mají uzavřenu platnou smlouvu s ČT. ČT v této chvíli reprezentuje legitimně zvolený generální ředitel Jiří Hodač. Proto budou ČRa i nadále distribuovat signál dodaný ČT vedenou panem Hodačem a nikoli jiný pirátský signál," uvedl ministr.

  Podle ministra brání malá skupinka občanů normálnímu vysílání ČT a brání zároveň v poskytování veřejné služby všem občanům ČR, kteří si za tuto službu prostřednictvím koncesionářských poplatků platí. Tento postup je podle něj nejen v rozporu s demokratickými principy, ale i právem ČR. "Je smutné, že k porušování zákona dochází s podporou některých senátorů," uzavřel.

  Návrh senátorů odmítla i mluvčí ČRa Dagmar Francková. "Vzhledem k tomu, že jsme subjektem, který podléhá právnímu řádu ČR, jsme nuceni, ať je nám to sympatické či nesympatické, řídit se platným zákonem a nepřísluší nám tento zákon posuzovat nebo revidovat," uvedla s tím, že podnik musí dodržovat platnou smlouvu s ČT.

  Aktualizace, středa 17. 15:

 • "Podle dostupných informací zakázal nově zvolený reditel ČT Jiří Hodač vysílání regionálních zpravodajství," konstatuje Zdeněk Plachý ze skupiny ČT - věc veřejná, Brno. - Shromáždění na podporu iniciativy Česká televize – věc veřejná se bude konat dnes 27. 12. 2000 v 19:00 před budovu ČT Brno – Typos na Jezuitské ulici.

 • "Všichni redaktoři a většina zaměstnanců v Brně jsou proti Hodačovi." Informuje z Brna Roman Ondrůj

  Pod prohlášení, ve kterém se zaměstnanci redakce zpravodajství distancují od vysílání jejich příspěvků ve vysílání Událostí připravovaných Janou Bobošíkovou, se dnes podepsali všichni redaktoři a drtivá většina ostatních zaměstnanců.

  Prohlášení 2000 slov roce 2000, které vyzývá k odstoupení Rady ČT a generálního ředitele Jiřího Hodače, podepsalo od včerejška celkem 45 zaměstnanců televizního studia Brno a další podpisy stále přibývají. Podle našich informací se vedení studia dohodlo, že Události připravované týmem Jany Bobošíkové z brněnského studia České televize dnes vysílány nebudou.

  Aktualizace, středa 16.15:

 • Televizní vzbouřenci pronikli do vysílání upoutávkou na Události, do níž vložili několik minut svého zpravodajského vysílání z předchozích dnů. Po technické stránce jim zatím není Hodačův tým rovnocenným soupeřem - to by mělo být pro ředitele důvodem k zamyšlení, zda je jeho přístup k "informační válce" efektivní. Připomínáme, že jmenovaný ředitel ČT Jiří Hodač nemá už šestý (!) den kontrolu ani nad vysíláním své vlastní stanice, ani nad její budovou. (TP)

  Aktualizace, středa 14.30:

 • Vzbouřenci už vytáhli havlovskou kartu. Václav Havel podpořil televizní vzbouřence. Uvedl, že proces odvolání bývalého ředitele Dušana Chmelíčka, jmenování Hodače a postupu Rady ČT možná byl v souladu s literou zákona, "ale proti jeho smyslu a duchu". "A to je nesmírně nebezpečné," uvedl. Dodal, že nastolení komunistické diktatury v únoru roku 1948 se také odehrálo "naprosto zákonně a v souladu s literou zákona, ale v rozporu s duchem poválečné ústavy". Václav Havel měl dlouhodobě přímý vliv na Českou televizi prostřednictvím jejího ředitele do r. 1998 Ivo Mathého. Mathého a Havlův vliv se v ČT znovu prosadil v posledních měsících Chmelíčkovy vlády. S příhodem Jiřího Hodače vládlo nebezpečí, že Hrad, Unie svobody a čtyřkoalice vliv na ČT ztratí.

 • Skutečně zapálený aktivista. Jak je zjevné z této fotografie, Jan Urban si myslí, že se vrátil listopad 1989.

 • Bojují-li novináři za nezávislost, proč se nedistancují od podpory politiků? Má podpora pro Janu Bobošíkovou končí, použije-li proti vzbouřencům síly," konstatuje Andrew Stroehlein:

  Víte, co se mi opravdu líbí? "Vzbouřenečtí novináři" (nejsou to ani vzbouřenci, ani novináři) pořád hovoří o politickém vlivu, ale jaksi si nestěžují, když jim začne pomáhat ministr Dostál. Kdyby byli skutečně nestranní, řekli by: ´Děkujeme, pane Dostále, ale bojujeme sami. Nepleťte se nám do toho.´ To se zrovna nestane, co?

  Má podpora pro Janu Bobošíkovou však končí, použije-li opravdu síly. Myslím že i vyhrožovat silou bylo nesprávné. To, že vzbouřenci okupují zařízení, které jim nepatří, je už samo o sobě použitím síly, a Jana Bobošíková je jim morálně nadřazena, pokud neklesne na jejich úroveň. Měla by prostě vypnout v budově elektrický proud a čekat donekonečna. Ať to trvá třeba týdny nebo měsíce. V každém případě, dovedete si představit, co by udělala česká policie? Vzhledem k její brutalitě během zářijových antiglobalizačních protestů by si ji žádný soudný člověk nenajal pro řešení nějakého problému.

  You know what I really like? The "rebel journalists" (who are neither) go on and on about how they oppose political influence on the news, but they don't seem to complain when Dostal comes running to their aid. If they really cared about impartiality, they'd say, "Thanks, Mr Dostal, but we're fighting our own fight here. Keep out." No chance that will ever happen, eh?

  Anyway, my support for Jana ends if she actually does resort to the use of force. Even to threaten it was wrong, I feel. The "rebels" occupation of property that does not belong to them represents a use of force, and Jana has the moral upper hand as long as she doesn't reduce herself to their level. What she should do is simply cut off the power to the building and wait it out. If it takes weeks or months, then so be it.

  Can you imagine what the Czech police would do? Remembering the IMF protests and GSP2000, no rational person could call them in to clear up a serious problem like this.

 • Ivan Polák je zklamán, že nikdo neorganizuje petici protestující proti vzbouřencům v ČT a že ani televize neinformuje o tom, kolik lidí v české veřejnosti je proti vzbouřencům. Konstatuje: "Já chci vyjádřit NESOUHLAS s peticí PRO, resp. s prostředky, kterými daná strana sporu pracuje," nikoliv nutně souhlas s vysíláním Jany Bobošíkové.

  Pracovně právní spor ČT byl zmanipulován třemi vysoce úspěšnými způsoby:
 • Byl proměněn na politický spor čtyřkoalice - opoziční smlouva
 • Byl proměněn v "boj o svobodu slova", o nějž vůbec nejde
 • Rebelové manipulativně evokují "atmosféru 17. listopadu" - která se sporem nemá nic společného
 • Tomáš Pecina

  Obávám se, že Janu Čulíkovi, stejně jako většině ostatních komentátorů, stále do značné míry uniká podstata věci.

  Tedy znovu od počátku: Vedení zpravodajské redakce vědělo, že kdyby svůj spor omezilo na požadavek odstoupení Jiřího Hodače, nikdy by nezískalo podporu potřebnou k jeho prosazení. Proto muselo přenést spor do jiné roviny.

  Nebylo obtížné získat pro spolupráci Čtyřkoalici, pro niž by reforma veřejnoprávního zpravodajství znamenala ztrátu tradičního výsadního postavení ve vysílání této stanice (a tím i vážné ohrožení výsledků příštích voleb). Tím se zrodil první mýtus, že jde o snahu stran opoziční smlouvy (zejména ODS) oslabit nezávislost České televize; ve skutečnosti by Hodačova televize nebyla o nic závislejší než televize Chmelíčkova - změnila by se jen její politická orientace.

  Ani pro to by nebylo možno získat dostatečně širokou podporu, proto musel přijít na pomoc druhý mýtus, o obraně svobody slova, který se mohl opřít o evidentně chybné jmenování ředitelky zpravodajství, spjaté svou minulostí s ODS.

  Vrcholným číslem pak byla emocionálně-manipulativní konstrukce recidivy "sametové" revoluce, se všemi proprietami, včetně stužek na kabátech, hesel, emotivních proslovů, zpěvu, mávání rebelujících zaměstnanců z oken budovy zpravodajství a "zakázaného" vysílání.

  Kampaň kolem ČT oslovuje především středostavovské diváky, za které v Britských listech přesvědčivě hovoří např. Petr Jánský: protože tato sociální vrstva nemá přístup k primárním informacím a její média (ČT, Radiožurnál, Lidové noviny, MFD, RFE) jí skutečnost po léta deformovala, dá se nyní velmi snadno zmanipulovat a půjde autenticky přesvědčena o dějinném poslání, jehož je součástí, hájit pod falešnými hesly falešné hrdiny.

  Poznámka JČ: Je nutno dodat, že tuto manipulaci zorganizovalo jen několik lidí z redakce zpravodajství ČT, zejména pánové Vondráček, Klepetko, Mrnka a Vítek. Mnozí zaměstnanci redakce zpravodajství, i přítomní mezi vzbouřenci, jsou z celkové situace značně nešťastní.


  O bolševismu a demokracii II.

  dokud nejde o ohrožení základních lidských práv a svobod, není legitimní porušovat zákony

  Jaroslav Plesl

  Dostal jsem několik reakcí na článek, v němž jsem jednání redaktorů zpravodajství České televize označil za bolševickou akci. Těmi souhlasnými se zabývat nebudu, zajímají mě ty nesouhlasné.

  Čtenáři K. Potok a M. Franěk mi vytýkají, že pracovníkům České televize radím, aby mlčky přehlíželi vše, co se jim nelíbí. "Říkáte: 'Pokud se vám něco nelíbí, držte hubu, nebo odejděte.' Copak nemají lidé právo se ozvat, když vidí a cítí, že se kolem nich děje bezpráví? Nejde jen o právo, ale spíše o povinnost. Jsem rád, že se nebojí. Kéž by tomu bylo i v jiných institucích," napsal mi mj. pan Franěk. Na jiném místě dodal: "V demokracii mají lidé právo se svobodně vyjadřovat k různým problémům, ať již v občanském a politickém životě, ale i tam, kde pracují. To je právě ta odlišnost od toho Vašeho bolševismu, že smíte mluvit všude."

  A pan Potok k tomu dodává: "Lidi jako vy se tím řídili 40 let. Co se pak může stát pociťujeme dodnes."

  Pokusím se vysvětlit svůj postoj. V žádném případě neradím mlčet ve chvíli, kdy se mi (občanovi) něco nelíbí. K tomu si však nesmím jako rukojmí brát obrazovku České televize. Redaktoři (a všichni ostatní vzbouřenci v ČT) měli k dispozici dostatečně silné nástroje odporu, zneužívat obrazovku k prosazování vlastních zájmů nebylo nutné. Jsou-li opravdu tak jednotní, měli všichni podat výpověď. Zpravodajství by se zhroutilo a pana Hodače by před krachem nezachránil ani Pánbůh. Jenže solidarita v ČT není dostatečně silná. O tom ve své reakci na můj článek hovoří i D. Pilařová, podle svých slov bývalá redaktorka ČT v Ostravě: "A váš nápad, aby ti, kdož nesouhlasí, podali výpověď: Kéž by to bylo tak jednoduché… (mluvím z vlastní zkušenosti)."

  Přestože například senátoři Michael Žantovský a Jan Ruml, či poslankyně Petra Buzková říkají, že je v Česku ohrožena svoboda slova, není to pravda. Redaktoři ČT šíří své názory v jiných médiích, která nejsou cenzurována ani nijak jinak nedemokraticky omezována státní mocí. Říkají-li politici a redaktoři (jaké zdravé spojení!), že je tomu jinak, potom lžou. A mají-li podezření, že se pan Hodač s paní Bobošíkovou chystali zpravodajství cenzurovat, měli počkat na důkazy. Z toho jasně vyplývá, že nejde o situaci, v níž dochází k porušování základních lidských práv a svobod (nejde o bezpráví, jak to nazývá pan Franěk). Proto v tomto konkrétním případě není legitimní volit mimořádné a nedemokratické prostředky k prosazování zájmů jedné skupiny redaktorů v jednom sdělovacím prostředku.

  Další čtenář, pan J. Bukač, mi napsal: "Ono to není to bolševické myšlení, je to tím, že ty zákony jsou bolševické. (…) České zákony a soudnictví jsou prostě tak zhovadilé, že je normální je ignorovat."

  A to je právě to nebezpečné. Pokud jsou zákony "zhovadilé", nelze je ignorovat, je třeba je změnit. Ignorování zákonů, jak navrhuje pan Bukač, vede k anarchii. Na tomto místě si dovolím otázku: Bude pan Bukač tolerovat ignorování zákonů například ze strany pana Kajínka? Také pan Kajínek může zákon, podle kterého byl odsouzen, označit za zhovadilý. A kdokoli jiný může označit za zhovadilý kterýkoli jiný zákon, instituci, atd.

  Pan Franěk svůj e-mail uzavřel následující pasáží: "Co tady píšete, je právě klasické potlačování demokracie, když ji redukujete jen na právo jít k volbám, a pak již mlčet (…) A proti těmto názorům a jejich nositelům, mezi které zřejmě patříte i vy, bojujeme a budeme bojovat i nadále."

  Snad pan Franěk není natolik fanatickým bojovníkem proti názorům a jejich nositelům, aby si jednou vzal na pomoc třeba plastickou trhavinu. Na rozdíl od pana Fraňka nebojuji ani proti názorům, ani proti jejich nositelům. Debatuji, říkám své názory. Snažím se popsat možné důsledky některých kroků učiněných redaktory zpravodajství ČT v uplynulých dnech. Upozorňuji na rizika pro celý systém. To je demokracie. To je svoboda slova v praxi. Demokracii neredukuji na volby. Ale dokud nejde o ohrožení základních lidských práv a svobod, není legitimní porušovat zákony.


  Aktualizace, středa 12.30:

 • Hlavním problémem nynější rebelie v redakci zpravodajství ČT je skutečně druhořadost jejích zaměstnanců, sdělil Britským listům jeden nezávislý pozorovatel české mediální scény. Pokračoval: "Ať si někdo z těch lidí, kteří jsou nyní ve vzbouřenecké redakci zpravodajství ČT troufne udělat konkurs do nějakého jiného, zejména komerčního média - kromě Lidových novin, které jsou redakci zpravodajství ČT spřízněny. Nikam je nevezmou, tito lidé to vědí, a tak se ze všech sil snaží zachránit svá místa." - Důležité je také analyzovat celou historii, jak došlo k fatálnímu oslabení redakce zpravodajství. S příchodem Ivo Mathého do České televize byla v podstatě zrušena celá jedna televizní novinářská generace - byla zrušena federální zpravodajská redakce - mnozí zkušenější novináři zcela vypadli ze hry. Mohl by o tom podat podrobné svědectví Martin Vadas, který byl jednou z obětí tohoto kataklysmatu.

 • Zaujatost ČTK a Lidových novin. ČTK publikuje jednostranný rozhovor z Danielou Drtinovou ze vzbouřenecké redakce. Zapomněla, že ve zprávě je nutno dát prostor oběma stranám. Nejdůležitější by bylo začít zprávu právním rozborem situace, nikoliv subjektivními dojmy Daniely Drtinové. ČTK v této věci selhala. JČ

 • Internetové "České noviny" "nevydává ČTK". Píše Michal Krček:

  Vazeny pane Culiku,

  az do dnesniho dne jsem si myslel, ze problemnatice medii opravdu rozumite. Dnes musim konstatovat, ze tomu tak neni. Poznamka napsaná ve 12:30 o zaujatosti LN a CTK obsahuje nepravdivou informaci. Agenturni zpravodajstvi CTK NEUVEREJNUJE rozhovory, zatimco vy tvrdite, ze tomu tak bylo. Neni to samozrejme pravda. Rozhovor s Danielou Drtinovou dnes probehl. Objevil se vsak na Ceskych novinach nikoliv ve zpravodajstvi CTK. Ceske noviny vydava spolecnost NERIS, ktera je s CTK v obchodnim vztahu. CTK je 100% vlastnikem spolecnosti NERIS, ale zrovna tak je spoluvlastnikem dalsich spolecnosti (Cekia, NEWTON IT, Economia a.s. ...), ktere s agenturnim zpravodajstvim nemaji mnoho spolecneho.

 • Britské listy jsou úplně vedle. Konstatuje Petruška Šustrová z Lidových novin:

  V záležitosti ČT jste podle mého názoru úplně vedle, ale nebudu Vás přesvědčovat, nebylo by to nejspíš nic platné. Přesto Vám musím říci, že zaměstnancům ČT poněkud zaslepeně křivdíte. Ale ono to možná z dálky vypadá jinak než zblízka. Ani zdálky byste však neměl přehlížet naprostou profesní neschopnost "nového vedení" ČT.

 • Podpora novému vedení České televize.

  Redakce zpravodajství
  České televize
  Kavčí hory
  Praha

  Praha 26.12.2000

  Vážení,

  velmi by nás zajímalo, proč je náhle zpochybňováno rozhodnutí Rady České televize v případě publicisty Jiřího Hodače, když byla bez problémů akceptována například volba Jakuba Puchalského, který do doby svého zvolení vedl méně než 10 rozhlasových redaktorů, stejně jako bylo akceptováno rozhodnutí Rady ČT v případě volby podnikového právníka Dušana Chmelíčka.

  Není to například tím, že stávající Rada ČT jde zcela mimo veškeré zájmové televizní struktury - a je tudíž právě těmito strukturami zpochybňována?

  Statutární zástupce České televize byl zvolen podle práva této země. Měl by tedy dostat šanci dokázat, zda byla volba správná či nikoliv - tak, jako ji dostali všichni ostatní.

  S pozdravem

  Vladimíra Al Malikiová

  poradce a mluvčí ministra školství, mládeže a tělovýchovy

  Lubomír Brožek

  člen PEN klubu

 • Dodržování zákonů nelze prosazovat jen, když se nám to líbí. Poznamenává Barbora Osvaldová:

  Mily pane Culiku,

  vite, ze jsme casto meli ruzne nazory. Vase zpravodajstvi o situaci v CT vsak povazuji za naprosto objektivni a  opravdu doplnujici cele deni. Prosazovani demokracie a dodrzovani zakonu nelze podporovat pouze v situaci, kdy se nam to libi Je sokujici, jak malo novinaru si to uvedomuje.

  Zdravi Barbora Osvaldova, FSV UK

  Aktualizace, středa 11.30:

 • Dobré ráno vysílali jen vzbouřenci. Víceméně podle očekávání nedokázal tým Jany Bobošíkové vyrobit živě vysílanou "breakfast show" Dobré ráno s České televizí (trvá dvě a půl hodiny a vysílá se nejprve na ČT1 a poté se reprízuje na ČT2). Ředitel Hodač dal proto pokyn Českým radiokomunikacím, aby signál pirátského kanálu nahradily kanálem druhým (včetně loga a teletextu). Dobrého rána se zúčastnili mj. politici Marek Benda (ODS), Petra Buzková (ČSSD) a Jan Ruml (US) a poté debatoval John Bok ze spolku Šalamoun s rockerem a exposlancem Michaelem Kocábem. To dalo oběma živě vysílaným diskusím dynamiku a polaritu a je třeba uznat, že - na rozdíl od zpravodajských vstupů - tyto diskuse poskytly divákům po několika dnech propagandy opět kvalitní veřejnou službu. (TP)

 • Téměř žádný pohyb nezaznamenal během včerejška vývoj krize v České televizi. Tým Jany Bobošíkové dokázal vyrobit už i dvě krátké zpravodajské relace a pořad "21", avšak pouze za cenu, že ho odmoderovala sama Bobošíková. Jak se barrandovská "Česká televize" vypořádá z dnešním přídělem živého vysílání (je plánováno přes 4 hodiny premiér), je ovšem otázkou. Kavčí hory naopak zaznamenaly úspěch, když dostaly své informace do sportovního zpravodajství a poté i do krátkého živého vstupu před vysíláním filmu Pelíšky. Žádná ze soupeřících stran nehází ještě ručník do ringu a z koncesionářských poplatků placená show pokračuje: málokterý z diváků, pravda, očekával, že jako vánoční dárek dostane třetí program České televize. (TP)

 • V dnešních BL mj. zveřejňujeme výběr z aktuálních poznámek, které jsme průběžně publikovali v minulém čísle během posledních čtyř dnů. Celý podrobný vývoj historie za poslední čtyři dny najdete v minulém, postupně aktualizovaném vydání BL zde. V dnešním čísle také znovu publikujeme některé články, jimiž jsme od pátku aktualizovali minulé vydání BL. (JČ)

 • Podle dosud nepotvrzených zpráv Eva Jurinová oznámila, že se nestane tiskovou mluvčí ředitele ČT Jiřího Hodače. (TP)

 • Česká televize "propagovala ve zpravodajských relacích Jany Bobošíkové mobilní telefony Nokia". Na to, že se ve zpravodajských relacích Jany Bobošíkové jasně objevila firemní loga mobilních telefonů Nokia, a tím bylo porušeno ustanovení zakazující skrytou reklamu poukázal na Mobil serveru včera Patrik Zandl, i když připustil, že k porušení předpisů ČT zřejmě nedošlo záměrně, ale z neobratnosti či omylem.

 • Nechválíme v BL často články v Právu, nicméně tento komentář Roberta Denglera si pozornost zaslouží. (TP)

 • Bobošíková chtěla dát prostor ve svém vysílání povstalcům, ti to však odmítli. Poukazuje Bohuslav Růžička:

  Vazeny pane Culiku,

  jsem pravidelny ctenar Britskych listu a velmi ocenuji Vasi snahu o vyvazene zpravodajstvi. Proto bych Vas rad upozornil na skutecnost z vysilani zpravodajstvi nove jmenovanou reditelkou Bobosikovou.

  Ve zpravodajstvi z (tusim) 25.12. bylo sdeleno, ze o vyjadreni k situaci byli pozadany tez osobnosti, ktere podporuji revoltujici zamestnance televize, konkretne Marek Eben, Vera Galatikova a dalsi, jejichz jmena jsem si nezapamatoval. Zaroven bylo sdeleno, ze rozhovor odmitli s tim, ze neuznavaji nove vedeni televize.

  Je pravda, ze toto sdeleni bylo vyrazne kratsi nez prispevky souhlasici s novym vedenim, presto osobne to povazuji za poskytnuti moznosti vyjadreni protistrane.

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno, zaznamenávající korupční praxi, za niž je odpovědný jeho šéf Zdeněk Drahoš. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • To, že při nedávných mezinárodních matematických testech se umístily dívky jen z  ČR, z Íránu, z Tuniska a z Izraele hůře než chlapci, je pravda Vladimíra Al-Malikiová z ministerstva školství k tomu poslala podrobnou zprávu MŠMT, která je zde.

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|