čtvrtek 21. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Československo:
 • Slováci nechceli samostatnosť (Edo Velecký) Rasismus:
 • "Muž zabil Roma?" (Václav Pinkava) Zaměstnanost, podnikatelství a státní správa:
 • Češi se uplatní na Západě, budou-li dostatečně kvalifikovaní a schopní (Vladimír Rott) Erotická reklama v Británii zakázána:
 • Co je špatného na těle Sophie Dahlové (Daily Telegraph) Reakce:
 • Reklama neeticky manipuluje hlavně slabé a bezbranné lidi (Juliana) Lékařství a léčitelství:
 • Hrozí nám diktatura anonymních expertů (Eugen Haičman) Sociální zabezpečení:
 • Valorizace starobních důchodů je diskriminační - požaduji nápravu (Karel Kleisner) Média a politika:
 • Zamlčené jádro sporu o guvernéra (Miloš Štěpánek)
 • Nedělní partie dvou hejtmanů - mediální ohražení (Miloš Štěpánek) Reakce po uzávěrce:
 • Jak BL píší o České televizi: Jste věčný kverulant, Jane Čulíku, a BL jsou bulvární jako Blesk (Ivan Javorský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Jiří Hodač byl jmenován ředitelem České televize. Rada České televize, patrně ve snaze uklidnit napjatou situaci, jmenovala ředitelem veřejnoprávní televize bývalého ředitele zpravodajství a dlouholetého pracovníka české sekce BBC Jiřího Hodače. Hodač opustil svou funkci letos v srpnu poté, co mu nevyšel pokus o obsazení debatního pořadu V pravé poledne rozhlasovým moderátorem Antonínem Zelenkou a objevily se fatální problémy v jeho komunikaci s generálním ředitelem Chmelíčkem i se zaměstnanci redakce zpravodajství. Podle jeho vlastního vyjádření tyto komunikační problémy počínaly ustupovat; jiného mínění jsou zaměstnanci televize, u nichž si chladný a v osobním styku velmi nejistý Hodač nikdy nedokázal získat respekt.

  Chvatným jmenováním nového ředitele Rada ČT naplnila obavy protestujících a fakticky legitimizovala jejich požadavky na odvolání Rady a zahájení diskuse o způsobu její nominace. Možnost, že by slabý Hodač ve funkci uspěl, je zřejmě jen hypotetická. (TP)

 • Ostudný pořad České televize: hrubě manipulativní propaganda vzbouřenců. ČT vysílala včera večer ve prospěch vzbouřenců proti Radě České televize a novému řediteli ČT mimořádný, tvrdě manipulativní pořad. Agitka se více než vyrovnala propagandistickým pořadům z komunistické éry. Vzbouřenci v něm využili bavičské popularity různých tzv. "známých osobností" z  České republiky, a zcela se vyhnuli racionální objektivní analýze problému. V pořadu nevystoupil jediný politický analytik. Jeden člen Rady ČT přečetl z prohlášení Rady několik vět, vytrhaných z kontextu. V tragické situaci se octl národ, který povyšuje televizní baviče či herce na filozofy a politické či mediální komentátory. Jen nejprimitivnější složky britského národa občas zapomínají, že v televizních seriálech vystupující herci nejsou skutečné osoby, ale jen televizními postavami předstírají být - tito prostí diváci jim posílají rady, co mají v seriálu dělat, nebo nemocné (tj. fiktivní) postavě v seriálu léky, atd. Obdobně, to, že je někdo populární herec a jeho tvář je známá, neznamená, proboha, že je to filozof. Víte, lidi, ono to, co herec říká na jevišti či na obrazovce, mu napsal ve hře či v televizním dramatu někdo jiný! Pozvu-li si pak herce, aby vystoupil na obrazovce jako filozof či politický či mediální analytik, snižuji se na úroveň oněch anglických pošetilců, kteří posílají fiktivním postavám televizních seriálů dary. Organizátoři této včerejší ostudně jednostranné inscenace to však jistě učinili záměrně, aby bezostyšně veřejnost zmanipulovali. I když je nutno říci, že herečka Jiřina Bohdalová ještě kupodivu vystupovala ve včerejším propagandistickém televizním pořadu relativně racionálně. Je paradoxem, že za tento hrůzný výsměch televizní etice nese odpovědnost už nový ředitel Jiří Hodač. Měl zasáhnout a pořad zrušit. (JČ)

 • Předpověď Britských listů: Prodloužila Rada ČT dosavadní agónii České televize o další rok nebo o ještě kratší dobu? Proč musela nového ředitele jmenovat tak zbrkle? Měla snad počkat, vzbouřenci a spiklenci v České televizi by se mezitím vlastní neschopností sami znemožnili. Obáváme se, že do dalších dvanácti měsíců bude pravděpodobně i tento nový ředitel ČT odvolán. Měl totiž už v české sekci BBC v Londýně určité problémy s komunikací s kolegy a se zaměstnanci, daleko horší problémy v komunikaci měl jako ředitel zpravodajství ČT - v té funkci se udržel jen krátkodobě: během svého ředitelování učinil Hodač ve zpravodajství ČT několik kontroverzních a zkratkovitých rozhodnutí. Bojíme se, že Hodač není příliš kompetentní a jeho necitlivý přístup k podřízeným se bude násobit v důsledku jiného kulturního prostředí (Velké Británie), jímž je ovlivněn. Nezdá se nám, že je to rozumná a inteligentní volba. Z doby před několika měsíci je velké množství zaměstnanců České televize proti Hodačovi. Neumí totiž jednat s lidmi, nemá s nimi empatii. - Problém je, že za Hodačem zřejmě nepůjdou lidi - bude velký problém přilákat do ČT skutečně kvalitní televizní pracovníky a nahradit jimi dnešní druhořadé mafiány. Jak velký je to rozdíl ve srovnání s nedávným jmenováním Grega Dyke generálním ředitelem BBC. Dyke byl uznávaný, vynikající profesionál s dlouhou předchozí kariérou v komerční britské televizi a Rada BBC ho jmenovala generálním ředitelem BBC právě proto, aby to do BBC přitáhlo tvůrčí, schopné televizní pracovníky z komerčního sektoru. Rada ČT jistě rozhodovala pod obrovským tlakem. Potvrdilo se, nebo se v blízké budoucnosti potvrdí tvrzení televizní mafie, která Radě ČT nadává za odvolání Dušana Chmelíčka z obavy, že přijde o pravidelný přísun peněz, že je Rada nekompetentní. Tím nynější vřeštící spiklenci v České televizi získají bohužel podporu i pro své ostatní, velmi nepřesvědčivé argumenty: budou tak schopni zakamuflovat a ubránit své druhořadé, mafiánské podnikání. Situace v ČT tak bude beznadějně v neprospěch diváků zakonzervována na mnoho let dopředu. Buďme však navzdory všemu optimisty, dejme Hodačovi přece jen šanci a nechme se překvapit. - Obscénní je, jak se pracovníci zpravodajství ČT sami na obrazovce nyní prezentují jako údajný "demokratický", "lidový" odpor proti "nadvládě politických stran", představovaných Radou. Nikdo nepoukáže na to, že tím kamuflují jen své osobní, partikulární, především finanční zájmy. Pozoruhodné je, že včera například ve zpravodajství v osmnáct hodin prezentovala ČT názory "vzbouřenců" z redakce zpravodajství ČT (na pozadí fotografie "lidu" - tj. shromáždění pracovníků televize!) - ale Radě České televize nebyl dán prostor. Když jde o vlastní kapsu či o vlastní zaměstnání, objektivita zpravodajství ČT jde stranou, že? - Pracovníci televize měli uznat, že jde v jejich případě o střet zájmů, že nemohou určovat, kdo má být ředitelem - bylo by projevem základní slušnosti, kdyby se drželi v této kontroverzi stranou. Bohužel, zdá se, že až k takové sofistikovanosti česká společnost dosud nedospěla. (JČ)

 • Hodač si "vybral Drahoše jako programového ředitele". Alena Müllerová uvedla ve včerejší Jednadvacítce, že si Jiří Hodač vybral Zdeňka Drahoše jako programového ředitele. Drahoš je však zkompromitován korupčními praktikami, které objevila nedávná kontrolní analýza ČT.

 • Rada ČT se na zvolení Jiřího Hodače dívá podstatně optimističtěji. Ve výběrovém řízení byl podle Jany Dědečkové Hodač prý nejlepším kandidátem. Není pravda, že byla volba závislá na politických stranách, volbou Jiřího Hodače Rada překvapila všechny politiky. Podle Jany Dědečkové vystupoval Jiří Hodač při pohovorech nejcivilizovaněji a nejprofesionálněji. Všechny konflikty a faux pas při řízení redakce zpravodajství, k nimž došlo, když byl v televizi ředitelem zpravodajství za Dušana Chmelíčka, prý Hodač Radě přesvědčivě vysvětlil. I kdyby měl Hodač určité manažerské nedostatky, přislíbil, že do televize přijme kvalitní lidi. Kateřina Fričová má prý spolupracovat s ním, snad i jiní nejlepší kandidáti na funkci ředitele ČT. - Odpor vůči novému řediteli prý rychle pohasne, protože je přece v Čechách zvykem lézt kamsi vždycky té osobě, o níž je zřejmé, že je navrchu a je u moci. Kromě Unie svobody spolu s Pražským hradem, kteří křičí, protože ztrácejí vliv na televizi a také kromě rozčíleného Václava Klause politikové prý jmenování Jiřího Hodače přijali. Rada ČT chce vyvodit vážné důsledky z neobjektivního, zaujatého způsobu, jímž referovali o celém procesu volby nového ředitele "vzbouřenci" z České televize.

 • S tím nesouhlasí Tomáš Pecina:

  Rozhodnutí Rady považuji za zkrat, typickou nepřiměřenou reakci na stresovou situaci. Obávám se, že radní nedokázali unést tlak, jemuž museli současně z několika stran čelit, a z bitvy, která se ještě včera zdála vyhraná, je najednou drama.

  Situace svým půdorysem připomíná mediální kampaň okolo loňského hnutí "Děkujeme, odejděte"; rozdíl je však v tom, že tehdy protestující neměli dostatečně silný nátlakový prostředek. Vloni měli Českou televizi a Český rozhlas pouze na své straně, nyní je jim obrazovka k dispozici.

  Úspěch vzbouřenců, k nimž se včera v důsledku nekvalifikovaného výběru ředitele přidala prakticky celá redakce zpravodajství, záleží na tom, zda budou mít dost odvahy (a podpory mezi zaměstnanci) pro radikální zásah do vysílání. Vypnuté "Kavky" by nový ředitel - spolu s Radou ČT - neustál ani týden a do ředitelské pracovny by se - bez výběrového řízení a s o to větší slávou - vrátil Ivo Mathé. Jestliže k tak tvrdému opatření pracovníci ČT nesáhnou a zvolí, jako už několikrát v minulosti, cestu pasívní rezistence, důsledkem bude prohloubení současné krize a další krok na cesté postupné slovakizace veřejnoprávního média.

  Osobně jsem velice zklamán postupem radní Dědečkové, která se mi až dosud jevila jako pragmaticky uvažující člověk, který nepodlehne nátlaku a hledá pro své kroky racionální zdůvodnění. Nešťastný nápad jmenovat Hodače ji - stejně jako ostatní radní - usvědčil z nekompetence. Veřejnoprávní televize má pro společnost a pro demokracii příliš velkou cenu, než aby o ní mohli rozhodovat amatéři.

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • Britské listy podaly k Vrchnímu soudu v Praze žalobu na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, která jim minulý měsíc odmítla poskytnout informaci, komu patří televizní stanice Nova, Prima a TV3. (TP)

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|