úterý 5. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká státní správa:
 • "Přísliby dlouhodobých přínosů" a bezprostřední arogance (Správy sociálního zabezpečení) (Miloš Štěpánek) Ještě ke konferenci o ČT:
 • Protestuji proti osobnímu útoku Vladimíra Justa (Jana Dědečková)
 • Na okraj konference Česká televize - věc veřejná a k článku J. Dědečkové "Zcela nepřínosná konference" (Martin Vadas) Ústava ČR:
 • No nazdar, Evropo! O prezidentovi, jeho pravomocích a guvernérovi ČNB (Václav Pinkava) Protičeský rasismus?
 • Prague Post: nespokojení "cizinci" si stěžují na problémy, které Češi většinou přijímají s pokrčením ramen Evropská unie:
 • Je pro média nudná (Miloš Štěpánek) Reakce:
 • Několik kritických poznámek k referátu Jana Čulíka "Jak získávají politické strany v českém prostředí od pádu komunismu volební legitimitu"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • No nazdar, Evropo!

  President může podle Ústavy jmenovat bez souhlasu předsedy vlády jen Bankovní radu, nikoli guvernéra ČNB

  Václav Pinkava

  Reaguji na článek pana Martina Stína, 'Sbohem Evropo' zde (http://www.britskelisty.cz/0011/20001130k.html), s jehož rozumností nezbývá než souhlasit. Ale pravidla nejsou vždy v souladu s rozumem - viz například současnou situaci v presidentských volbách USA...

  Jak píše sám pan Stín: "Připusťme, že ústava a zákon o ČNB skutečně vyžadují kontrasignaci prezidentova rozhodnutí."

  Podle ústavy President jmenuje členy bankovní rady ČNB. Ani zmínka o jmenování guvernéra. Tento úkon však vyplývá ze všeobecnějšího článku ústavy, (viz níže), kde president navíc vykonává to, co určuje zákon.

  Na stránkách ČNB jsem našel (ještě stále platné) konstatování, že "V současnosti, podle dosavadního znění zákona o ČNB, navrhuje a jmenuje členy bankovní rady i guvernéra prezident." (http://www.cnb.cz/_media/napsali/000815.htm)

  Klíčové je právě to, že úkon-pravomoc presidenta jmenovat guvernéra ČNB určuje 'jen' zákon, ne Ústava, (na rozdíl od jmenování členů Bankovní rady ČNB.)

  Platnost takového výkonu presidenta však podléhá spolupodpisu předsedy vlády, a tímto také odpovědnost za daný počin presidenta přejímá vláda. Viz výňatek z Ústavy níže:

  Čl.62

  Prezident republiky

  a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,

  b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,

  c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,

  d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,

  e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,

  f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,

  g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo a zahlazuje odsouzení,

  h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,

  i) podepisuje zákony,

  j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

  k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. <3>Čl.63 (1) Prezident republiky dále

  a) zastupuje stát navenek,

  b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

  c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,

  d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,

  e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,

  f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,

  g) jmenuje a povyšuje generály,

  h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,

  i) jmenuje soudce,

  j) má právo udělovat amnestii.

  (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

  (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

  (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

  Plné znění ústavy v platné úpravě zde http://www.ihned.cz/wos/pm/zak/nstrana.asp?cur_zak=439&cur_str=1&hilite=False

  Poučení

  President tedy může podle Ústavy jmenovat bez souhlasu předsedy vlády jen Bankovní radu, nikoli guvernéra ČNB. (Bohužel, precedens je precedens a zdravý rozum není na straně počínání předsedy vlády již nějakou dobu.)

  Jak správně poukazuje pan Stín, vláda se chová a? neuvěřitelně, tím že rozhodnutí presidenta o jmenování guvernéra ČNB takto zpochybňuje z malicherných procedurálních důvodů, a opět nadřazuje zpupnost a ješitnost politické moci podstatnějším zájmům naší ekonomiky.

  Nejsem ústavní právník, ale výše uvedenou konstrukci vnímám tak, že vláda, jelikož "odpovídá za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády", právě podpisem svého předsedy svouodpovědnost stvrzuje.

  Bez tohoto podpisu není vláda odpovědná. Tohle už bylo řečeno na veřejnosti, takže v souladu s tímto svým stanoviskem se premiér Zeman nepodepsal.

  Stejně tak se tato interpretace může hodit předchozímu premiéru Klausovi - pokud nepodepsal jmenovací dekret Tošovského, nebyl za 'to všechno' zodpovědný a může se nadále vydávat za ekonoma.

  Nicméně nemáme ani guvernéra ČNB, za kterého by byl odpovědný president, poněvadž ústava explicitně praví, že "Čl.54 (3) Prezidentrepubliky není z výkonu své funkce odpovědný." Takže guvernér je sám sebou, nepodléhá ani hradu, ani podhradí, jen vnitřnímu řádu a zákonům o ČNB, včetně bankovní rady.

  Má nárok být takto nezávislý, neboť jeho posláním je chránit naší ekonomickou stabilitu skrze stabilitu měny, nad rámec volebních období. Dobře tomu tak.----Přinejmenším za povšimnutí stojí, že ve výše citované části ústavy stojí, že president jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. (Čl 62, bod a).

  Pokud dojde k doslovnému vykládání ústavy bez ohledu na vzniklé krize, pak vřele doporučuji uplatnit právě tento článek. Bylo by to totiž i v docelaparciálním zájmu ČSSD, pokud se tato strana nechce ztrapnit nenávratně,setrváním v pevném šiku za neuvážlivým člověkem.

  Postskript

  [Napsano pred tim, nez se vlada rozhodla jak se rozhodla]

  Puvodni (dosud platny) zakon o ceske narodni bance, (prislusna cast) je zde http://www.cnb.cz/_legislativa/zakony/cnb/3.htm

  navrh zmen zde http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=537&CT1=0

  podstatny je paragraf 6.

  Zakon o CNB tedy neni zcela v souladu s ustavou, respektive s jejimi clanky 62 a 63. Byvalo by lepsi upresnit ustavu v clanku 62, aby guverner CNB v ustave byl zminen - pokud na nem tolik zalezi.

  Pokusim se o souhrn.

  1. Ustava poveruje presidenta jemnovat Bankovni radu cl 62 (k), bez potreby kontrasignace.

  2. teprve zakon o CNB upresnuje slozeni Bankovni rady, s tim, ze v ni je guverner a dva viceguverneri

  3 tentyz zakon upresnuje, ze guvernera a viceguvernery jmenuje a odvolava president

  4. Ustava vubec nezminuje post guvernera explicitne, zatimco zminuje explicitne nektere jine posty, napr predsedu nejvyssiho soudu , cl. 62 (f).

  5. Ustava uvadi v cl 63, ze presidentovy ukony ktere vyplyvaji ze zakona a ne z ustavy primo, podlehaji kontrasignaci

  6. Bez kontrasignace podle cl.63 je "rozhodnuti prezidenta republiky" ktere kontrasignaci vyzaduje, neplatne.

  ERGO

  jmenovani (kuprikladu Zdenka Tumy) coby prosteho "clena Bankovni rady" nevyzaduje kontrasignaci a nikdo toto nezpochybnuje.

  BUD

  A) jmenovani dotycneho ZT guvernerem CNB vyzaduje kontrasignaci, - pokud toto je krok az podle zakona o CNB - tedy pokud plati, ze clovek je jmenovan nejprve clenem bankovni rady CNB (podle ustavy) a az v dalsim okamziku (podle zakona o CNB) vyvolen z techto clenu a jmenovan guvernerem, cili postup na 'dva tahy' -

  NEBO

  B) jmenovani guvernera CNB nevyzaduje kontrasignaci, nebot je jmenovan jakymsi zvlastnim clenem Bankovni rady 'jednim tahem' v ramci pravomoci cl 62 ustavy, cili jen podle ustavy, ale v tom pripade je zneni v zakone o CNB para 6 (2) nadbytecne.

  K rozuzleni si polozme otazku. Pokud by Zdenek Tuma podal demisi, vyzadovalo by to kontrasignaci? Pokud ano, varianta A), pak OK. Pokud ne, tedy varianta B) podat demisi coby guverner znamena v tyz okamzik podat demisi coby prosty clen bankovni rady.

  Jedine realne vychodisko jmenovani probiha na dva tahy, byt casove splyvajici v jeden okamzik - takze plati vyklad dle varianty A.

  MUJ ZAVER:

  Kontrasignaci skutecne vyzadovalo "rozhodnuti prezidenta" jmenovat Zdenka Tumu guvernerem. Prislusna rozhodnuti prezidenta, stejne jako predchozi rozhodnuti jmenovat Tosovskeho guvernerem jsou tedy neplatna.

  Je rozhodnuti jmenovat to same jako jmenovani?

  Pokud ano, pak nebyl Tosovsky nikdy platne odvolan, nebot nebyl nikdy platne jmenovan.

  Takze to neni to same, alespon ne v praxi. Rozhodnuti, ze jsem opravnen k cinu XY, nebo me rozhodnuti cin XY provest neni totez jako samotny cin XY. Vykon presidentske moci podle ustavy ma okamzitou platnost.

  At uz plati nebo neplati rozhodnuti pana presidenta jmenovat Zdenka Tumu, jmenovani Zdenka Tumy guvernerem CNB plati. Protoze k nemu doslo.

  Pozde bycha honiti.

  Zbyva leda tak resit jestli to president udelal naschval.

  Pokud ano, tak ted za trest (prestoze 'prezident neni z vykonu sve funkce odpovedny') zpochybnit a odvolat presidenta.

  Anebo proste odebrat presidentovi dalsi cast kompetenci zmenou ustavy. K tomu je treba mit vetsinu v Senatu...

  P.S. Podle Michaela Zantovskeho zde (http://pes.internet.cz/clanky/8275_0_0_0.html) samPavel Rychetsky pronesl v Senatu 3 srpna t.r. ze jmenovani guvernera je vylucnou kompetenci presidenta neomezene kontrasignaci, odvolavaje se na clanek 62 ustavy. (zaznam zde http://www.senat.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/sqw/text.sqw?CID=76&pub=1&K=KPSS)

  Tyz clovek pak 29. listopadu pry tvrdil opak. Asi si clanek 62 mezitim precetl, kdyz uz se stal ministrem spravedlnosti. Mozna proto, ze jeste 20.10 argumentoval kupr. Cyril Svoboda zde http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/028schuz/s028133.htm ze clanek 62 pojednava o jmenovani guvernera, tedy bez potreby kontrasignace. 27.10 Cyril Svoboda jeste durazneji tvrdil totez, odvolavaje se na definici Bankovni rady vcetne guvernera ze zakona o CNB, kdyz mu poslanec Kocourek vytknul jeho vyklad clanku 62 ustavy a doporucil mu precist si jej.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|