úterý 5. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká státní správa:
 • "Přísliby dlouhodobých přínosů" a bezprostřední arogance (Správy sociálního zabezpečení) (Miloš Štěpánek) Ještě ke konferenci o ČT:
 • Protestuji proti osobnímu útoku Vladimíra Justa (Jana Dědečková)
 • Na okraj konference Česká televize - věc veřejná a k článku J. Dědečkové "Zcela nepřínosná konference" (Martin Vadas) Ústava ČR:
 • No nazdar, Evropo! O prezidentovi, jeho pravomocích a guvernérovi ČNB (Václav Pinkava) Protičeský rasismus?
 • Prague Post: nespokojení "cizinci" si stěžují na problémy, které Češi většinou přijímají s pokrčením ramen Evropská unie:
 • Je pro média nudná (Miloš Štěpánek) Reakce:
 • Několik kritických poznámek k referátu Jana Čulíka "Jak získávají politické strany v českém prostředí od pádu komunismu volební legitimitu"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Evropská unie a optika (jen českých?) médií

  Miloš Štěpánek

  Popis selhání českých médií v článku Jiřího Pichowicze je velmi výstižný. A přece mám pochybnosti hned nad jeho první větou: "Nepřesným a zavádějícím způsobem letos řada médií informovala o pravidelné hodnotící zprávě" Evropské komise o předvstupních rozhovorech. Nepřesné a zavádějící informování médií (jak ve zpravodajství tak zejména v komentářích) - přísně vzato nejen "našich" - je totiž téměř všeobecné, a třeba jen ve vztahu k Evropské unii dalekosáhle přesahuje "letošek" a v jeho rámci "pravidelnou hodnotící zprávu".

  Krátkodechá honba za sólokapry, vhodnými pro bulvární palcové titulky, připouští zaujetí hledisek natolik přízemních, že každá krtina na - nezbytně složitých - stezkách vyjednávání dokáže zastínit celé Himaláje dosažených výsledků (což je mimochodem doslovný význam slova acquis v názvu konvolutu vnitřního práva společenství) v celé Unii, či alespoň naše Brdy, pokud jde o předvstupní rozhovory ČR. Pilná mravenčí vyjednávací práce zůstává mimo hlubší každodenní pozornost médií. Efekt vládní "komunikační strategie" se dostavuje jen velmi pomalu, spíše přes odpor médií, z nichž některá dokonce zpochybňují právo vlády tento druh vysvětlovací (propagační?!) kampaně financovat.

  Zpětný panoramatický pohled ke vzniku Montánní unie v roce 1951 a EHS založeného šesti pionýry v Římské smlouvě 1957 (na něž se další ustanovení "nabalují") bere dech, jak je impozantní. Nicméně před každým dalším summitem hrozila - podle médií - další krize ba katastrofa. Překonání překážek ovšem komentáře z Východu připisovaly nátlaku Spojených států a NATO. Jak zní to pořekadlo o karavaně, která jde dál? Bez rozporů a prosazování vlastních zájmů se ovšem žádné společenství (ani rodina, ani obec) neobejde.

  A přece výsledky jednání za střídavého předsednictví členských států zapisují na mapu soudobých dějin zeměpisné názvy dříve jen málokomu známé. Kdo před desítkou let věděl o Maastrichtu, kde bylo rozhodnuto o orientaci na druhý a třetí pilíř EU, Schengenu (o společné hranici pro volný pohyb osob) či Feiře (podpora komunikačních technologií).

  Dnes stačí prolistovat program švédského předsednictví EU na první pololetí roku 2001, podle něhož jednání budou hostit (podle abecedy) města Falun, Göteborg, Kiruna, Luleä, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Östersund, Stockholm a Uppsala (tučně vysazena místa budoucích summitů). Víte na jaká témata (opět podle abecedy) mají jednání proběhnout? Zasedání ECOFIN - kultura- světový obchod a jednání ve WHO - rovnost pohlaví a obchodování ženami a dětmi, a sociální zabezpečení - spravedlnost a vnitro (zřízení společného státního zastupitelství EUROJUST) - školství a věda - telekomunikace a zaměstnanost - vnitřní trh a záležitosti spotřebitelů - zahraniční věci - ekonomická reforma, zaměstnanost a sociální soudržnost - zemědělství - životní prostředí.

  Že to jsou věci opravdového českého zájmu? Které z těchto témat - prosím vás - zvýší náklad alespoň o tisícovku čtenářů (a následný příjem tisícovek od reklamních agentur)? Jakou munici to poskytne k dalšímu útoku proti oblíbenému terči opoziční smlouvy? Co byste po "čtvrtém pilíři demokracie" či jejích "honících psech" všechno nechtěli?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|