úterý 5. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká státní správa:
 • "Přísliby dlouhodobých přínosů" a bezprostřední arogance (Správy sociálního zabezpečení) (Miloš Štěpánek) Ještě ke konferenci o ČT:
 • Protestuji proti osobnímu útoku Vladimíra Justa (Jana Dědečková)
 • Na okraj konference Česká televize - věc veřejná a k článku J. Dědečkové "Zcela nepřínosná konference" (Martin Vadas) Ústava ČR:
 • No nazdar, Evropo! O prezidentovi, jeho pravomocích a guvernérovi ČNB (Václav Pinkava) Protičeský rasismus?
 • Prague Post: nespokojení "cizinci" si stěžují na problémy, které Češi většinou přijímají s pokrčením ramen Evropská unie:
 • Je pro média nudná (Miloš Štěpánek) Reakce:
 • Několik kritických poznámek k referátu Jana Čulíka "Jak získávají politické strany v českém prostředí od pádu komunismu volební legitimitu"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Protestuji proti osobnímu útoku Vladimíra Justa

  Podivná práce "mediálního kritika"

  Jana Dědečková

  Vážená paní Bobošíková, vážený pane Čulíku a Potůčku,

  vzhledem k tomu, že MF odmítla otisknout mou reakci na velmi osobní útok pana Justa, prosím Vás o možnost uveřejnit tuto reakci na vašich stránkách.Obvinění panem Justem z nekompetence na základě zcela falešných faktů vrhá na Radu ČT i na mě osobně špatné světlo ,o což zřejmě tomuto deníku jde.O jejich objektivitě lze proto oprávněně pochybovat. S pozdravem

  J.Dědečková


  V článku "Kde byla Dědečková" (MF Dnes 30. 11.) mě Vladimír Just obvinil z "nulové úcty k faktům", z čehož následně vyvodil závěry o mé údajné nekompetentnosti ("Nestačím se divit, kdo všechno může být radní, v jehož rukou je osud ředitele ČT"). Je opravdu paradoxní, že mě z neúcty k faktům obviňuje člověk, který si s fakty pohrává zcela libovolně, a podobně jako on se můžu ptát, jak někdo takový vůbec může "vyučovat mediální kritiku", jak stojí napsáno pod jeho článkem.

  Podívejme se tedy na to, jak to s těmi fakty skutečně je. Byli, nebo nebyli na konferenci "ČT - věc veřejná" pozváni zástupci internetových deníků? Například 24. 11. přinesl internetový deník Svět namodro článek "Česká televize má seznam neoblíbených novinářů". Pro zajímavost cituji: "Jenom vyvolení novináři dostali pozvánku na víkendovou prestižní konferenci Česká televize s názvem Televize: věc veřejná. Svět Namodro, který mluvčího ČT Jiřího Trávu před časem žádal o informace týkající se této akce a také o možnost akreditace, pozvánku na konferenci nedostal. Podobně je na tom i redaktor internetového deníku Britské listy Tomáš Pecina, který je známý svým kritickým postojem vůči současnému vedení ČT... Podle Peciny uvedla ČT prostřednictvím pracovnice svého tiskového oddělení Nadi Machkové jako důvod to, že si televize sama vybírá, která periodika na svou konferenci pozve. Pouze těmto vybraným periodikům pak byly zaslány pozvánky." Osobně jsem také byla svědkem toho, když se Jan Čulík, který jediný pozvánku dostal, na tento paradox dotazoval v pátek večer tiskového mluvčího Trávy.

  Doufám, že toto jako ukázka, kdo z nás dvou ignoruje fakta, postačí. Pokud ne, ať si čtenář projde nedávná vydání Britských listů nebo Světu namodro a najde celou řadu textů stěžujících si na přístup ČT. Vladimír Just, který "vyučuje mediální kritiku", by o tom měl něco vědět. Buď tyto články účelově zamlčel, nebo o nich skutečně neví, což na něho jako na "mediálního kritika" vrhá podivné světlo. Možná ale jeho článek byl jen úlitbou generálnímu řediteli za to, že může ve veřejnoprávní televizi provozovat svou "skvělou" mediální kritiku v pořadu Katovna.

  Rovněž zástupci komerčních médií nebyli na konferenci pozváni. Rozhodlo o tom kolegium generálního ředitele, což mi potvrdil nezávislý zdroj i samotni zástupci těchto médií. Sborník textů ke konferenci obsahuje i některé kritické příspěvky, ale účastníkům nesloužil jako pracovní materiál, protože byl dodán na počátku konference a snad jen mimořádně nadaný pan Just byl schopen okamžitě na něj reagovat. Že někteří členové Rady nebyli k přispění do sborníku (s jednou výjimkou) přizvání, je fakt, který lze lehce ověřit.

  V Justově panelu možná diskuse probíhala, v panelu, kterého jsem se účastnila já, nikoli. Zajímavé však je, že o konferenci (a skvělé diskusi) žádné významnější periodikum nepřineslo zprávu, dokonce ani MF Dnes, která tam měla svého zástupce. Možná by mohl "mediální kritik" V. Just čtenářům příště sdělit (namísto urážek a útoků vůči mně), k čemu vlastně diskutující v jeho panelu dospěli a jakým přínosem to bude pro veřejnoprávní ČT.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|