středa 20. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Revoluce dell'arte na Kavčích horách (Tomáš Pecina)
 • Jde o víc než o ředitele ČT (Petr Jánský)
 • S Českou televizí není možné zahájit diskusi o systematičtějším vysílání ekologických pořadů (Miroslav Kundráta) Internet:
 • Velká Británie: počet uživatelů internetu dosahuje nyní více než 45 procent obyvatelstva Podnebné změny:
 • Evropské unii se nepodařilo uzavřít ekologickou dohodu se Spojenými státy O zaměstnávání Čechů v Německu:
 • Spiele ohne Grenzen (Václav Pinkava) Z Británie před Vánocemi:
 • Britští občané otroky obrovské zadluženosti
 • Britové - národ soustředěných opilců Reakce:
 • Shrnutí: NDR - Privatizace vstupem skutečných investorů je vždycky lepší, ale... (Milan Krejčiřík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, středa 17.00:

  Jiří Hodač ředitelem České televize

  Rada České televize, patrně ve snaze uklidnit napjatou situaci, jmenovala ředitelem veřejnoprávní televize bývalého ředitele zpravodajství a dlouholetého pracovníka české sekce BBC Jiřího Hodače. Hodač opustil svou funkci letos v srpnu poté, co mu nevyšel pokus o obsazení debatního pořadu V pravé poledne rozhlasovým moderátorem Antonínem Zelenkou a objevily se fatální problémy v jeho komunikaci s generálním ředitelem Chmelíčkem i se zaměstnanci redakce zpravodajství. Podle jeho vlastního vyjádření tyto komunikační problémy počínaly ustupovat; jiného mínění jsou zaměstnanci televize, u nichž si chladný a v osobním styku velmi nejistý Hodač nikdy nedokázal získat respekt.

  Chvatným jmenováním nového ředitele Rada ČT naplnila obavy protestujících a fakticky legitimizovala jejich požadavky na odvolání Rady a zahájení diskuse o způsobu její nominace. Možnost, že by slabý Hodač ve funkci uspěl, je zřejmě jen hypotetická. (TP)

 • Předpověď Britských listů: Rada ČT tím prodloužila dosavadní agónii České televize o další rok? Do dalších dvanácti měsíců bude pravděpodobně i tento nový ředitel ČT odvolán. Měl totiž už v české sekci BBC v Londýně určité problémy s komunikací s kolegy a se zaměstnanci, daleko horší problémy v komunikaci měl jako ředitel zpravodajství ČT - v té funkci se udržel jen krátkodobě: během svého ředitelování učinil Hodač ve zpravodajství ČT několik kontroverzních a zkratkovitých rozhodnutí. Obáváme se, že Hodač není příliš kompetentní a jeho necitlivý přístup k podřízeným se bude násobit v důsledku jiného kulturního prostředí (Velké Británie), jímž je ovlivněn. Nezdá se nám, že je to rozumná a inteligentní volba. - Problém je, že za Hodačem asi nepůjdou lidi. Jak velký je to rozdíl ve srovnání s nedávným jmenováním Grega Dyke generálním ředitelem BBC. Dyke byl uznávaný, vynikající profesionál s dlouhou předchozí kariérou v komerční britské televizi a Rada BBC ho jmenovala generálním ředitelem BBC právě proto, aby to do BBC přitáhlo tvůrčí, schopné televizní pracovníky z komerčního sektoru. Rada ČT jistě rozhodovala pod obrovským tlakem. Potvrdilo se, nebo se v blízké budoucnosti potvrdí tvrzení televizní mafie, která Radě ČT nadává za odvolání Dušana Chmelíčka z obavy, že přijde o pravidelný přísun peněz, že je Rada nekompetentní. Tím nynější vřeštící spiklenci v České televizi získají bohužel podporu i pro své ostatní, velmi nepřesvědčivé argumenty: budou tak schopni zakamuflovat a ubránit své druhořadé, mafiánské podnikání. Situace v ČT tak bude beznadějně v neprospěch diváků zakonzervována na mnoho let dopředu. Buďme však navzdory všemu optimisty, dejme Hodačovi přece jen šanci a nechme se překvapit. - Obscénní je, jak se pracovníci zpravodajství ČT sami na obrazovce nyní prezentují jako údajný "demokratický", "lidový" odpor proti "nadvládě politických stran", představovaných Radou. Nikdo nepoukáže na to, že tím kamuflují jen své osobní, partikulární, především finanční zájmy. Pozoruhodné je, že dnes například ve zpravodajství v osmnáct hodin prezentovala ČT názory "vzbouřenců" z redakce zpravodajství ČT (na pozadí fotografie "lidu" - tj. shromáždění pracovníků televize!) - ale Radě České televize nebyl dán prostor. Když jde o vlastní kapsu či o vlastní zaměstnání, objektivita zpravodajství ČT jde stranou, že? - Pracovníci televize měli uznat, že jde v jejich případě o střet zájmů, že nemohou určovat, kdo má být ředitelem - bylo by projevem základní slušnosti, kdyby se drželi v této kontroverzi stranou. Bohužel, zdá se, že až k takové sofistikovanosti česká společnost dosud nedospěla. (JČ)

 • Rada ČT se na zvolení Jiřího Hodače dívá podstatně optimističtěji. Ve výběrovém řízení byl podle Jany Dědečkové Hodač prý nejlepším kandidátem. Není pravda, že byla volba závislá na politických stranách, volbou Jiřího Hodače Rada překvapila všechny politiky. Podle Jany Dědečkové vystupoval Jiří Hodač při pohovorech nejcivilizovaněji a nejprofesionálněji. Všechny konflikty a faux pas při řízení redakce zpravodajství, k nimž došlo, když byl v televizi ředitelem zpravodajství za Dušana Chmelíčka, prý Hodač Radě přesvědčivě vysvětlil. I kdyby měl Hodač určité manažerské nedostatky, přislíbil, že do televize přijme kvalitní lidi. Kateřina Fričová má prý spolupracovat s ním, snad i jiní nejlepší kandidáti na funkci ředitele ČT. - Odpor vůči novému řediteli prý rychle pohasne, protože je přece v Čechách zvykem lézt kamsi vždycky té osobě, o níž je zřejmé, že je navrchu a je u moci. Kromě Unie svobody spolu s Pražským hradem, kteří křičí, protože ztrácejí vliv na televizi a také kromě rozčíleného Václava Klause politikové prý jmenování Jiřího Hodače přijali. Rada ČT chce vyvodit vážné důsledky z neobjektivního, zaujatého způsobu, jímž referovali o celém procesu volby nového ředitele "vzbouřenci" z České televize.

 • Dnes ve 20.50 byl do vysílání ČT1 zařazen mimořádný diskusní pořad Televize v mlhách. Zda bude skutečně odvysílán, však zatím není jisté. (TP)

  Aktualizace, středa 12.00:

 • Člen Rady ČT Miloš Rejchrt resignoval na protest proti odvolání ředitele Chmelíčka na své členství v tomto orgánu. Evangelický duchovní M. Rejchrt, který byl do Rady ČT nominován Unií svobody (po krátkou dobu byl členem i Jirákovy/Kučíkovy Rady, tehdy na návrh ODS), se na jedné straně vyznačoval odpovědným přístupem k rozhodování, na druhé však patřil k nejsnáze manipulovatelným radním. Jeho vazba na poslance US Vladimíra Mlynáře byla stejně těsná, jako další příslovečné tandemy Dostálová-Dědečková a Langer-Mareš. Rejchrtovým odchodem Rada České televize v každém případě přichází o výraznou osobnost schopnou vystupovat v médiích. (TP)

 • Blíží se ve volbě ředitele ČT rychlé rozhodnutí? Podle zprávy ČTK ještě včera zúžila Rada ČT seznam uchazečů na šest jmen: dva bývalí ředitelé TV Premiéra/Prima Jiří Mejstřík a Kateřina Fričová, ředitel brněnského studia ČT Zdeněk Drahoš, ekonomický ředitel ČT Ladislav Paluska, bývalý ředitel ostravského studia ČT Otakar Kosek a bývalý ředitel zpravodajství ČT Jiří Hodač. Petr Sládeček se do užšího výběru nedostal údajně proto, že nebyl Radě k dispozici okamžitě, ale až za několik měsíců, po skončení svého londýnského angažmá.

  Rada ČT se nyní dostává do dvojí palby: kritikové uvnitř televize jí vyčítají zbrklost při rozhodování, média (Právo) naopak spekulují o tom, že o obsazení pozice generálního ředitele rozhodnou na své schůzce Klaus se Zemanem, a tím Radu tlačí k rychlému verdiktu, který by tyto spekulace vyvrátil.

  Jana Dědečková dnes poprvé oficiálně uvedla, že její favoritkou mezi kandidáty je již delší dobu Kateřina Fričová. Ta se zdá být v dané situaci optimální volbou; neštěstím pro osud veřejnoprávní televize by naopak bylo zvolení Jiřího Hodače nebo Zdeňka Drahoše. Nepochopitelnou nekompetencí Rady ale je, že brněnský ředitel prošel navzdory alarmujícím závěrům kontrolní zprávy do užšího výběru. (TP)

 • Zpravodajství ČT nástrojem v rukou "povstalců". V poledních zprávách uvedla Česká televize poměrně obsáhlé vyjádření zástupců iniciativy Česká televize - věc veřejná spolu s informací, že se setkali se zástupci Unie svobody a společně požadují změnu způsobu volby členů Rady ČT. Když jde o peníze (pardon, o principy!), musí zkrátka nestrannost a vyváženost ustoupit. (TP)

 • Revoluce dell'arte na Kavčích horách. Silný zážitek připravili přítomným novinářům zástupci profesních sdružení, odborářů a "nezávislých osobností", kteří se rozhodli demonstrovat v úterý proti zasedání Rady České televize. Píše o tom Tomáš Pecina v prvním článku dnešních Britských listů, opačný názor zastává v druhém článku dnešních BL Petr Jánský.

 • Na svém včerejším zasedání (zápis dosud není zveřejněn na Internetu) Rada ČT znovu odmítla návrh deficitního rozpočtu České televize, jednomyslně zamítla návrh Dušana Chmelíčka na odvolání ředitele brněnského studia Zdeňka Drahoše a začala se zabývat 33 přihláškami do výběrového řízení na generálního ředitele. --- Rozhodující nyní bude, zda Rada přesvědčí odbornou veřejnost (tu skutečnou), že k výběru přistupuje profesionálně a uvážlivě. I přes dílčí nedostatky způsobu, jak bylo výběrové řízení vypsáno, zůstalo zachováno to hlavní - otevřený přístup všech zájemců. Teď se ukáže, jestli bude Rada rozhodovat transparentně, nebo se dočkáme další variace na konkurs na šéfredaktora zpravodajství (připomeňme, že Bohumil Klepetko "zvítězil" v tajném výběrovém řízení nad neznámými protivníky - a na kvalitě jeho práce je to vidět). (TP)

 • Faktograficky pojal úterní události v ČT redaktor Světa Namodro Jan Potůček. (TP)

 • Janu Krausovi vůbec nejde o peníze, ale o  principy. Pozoruhodně demagogicky se dokázal při včerejším mítinku v České televizi vyjadřovat moderátor bulvárnějších televizních pořadů Jan Kraus. Jeho výroky totiž vlastně znovu dokázaly, jak jsme už psali včera, že veškerý hysterický řev proti Radě České televize vzniká proto, že se Rada pokusila odvoláním Dušana Chmelíčka zastavit mafiánské penězovody z rozpočtu České televize mnohým lidem, kteří si - no - jak to říci slušně - na příliv těchto peněz poněkud zvykli. Zajímavým způsobem pasoval včera Jan Kraus sebe a jiné televizní pracovníky na "veřejnost", která "má právo kontrolovat politiky, kteří jmenují ředitele ČT". Je to skutečně od Krause nehorázná drzost. Ač Britské listy nepříliš často souhlasí s Ivanem Langerem z ODS, tentokrát jsou nuceny této souvislosti souhlasně citovat jeho výrok: "Není možné, aby ti, kteří jsou bezprostředně napojeni na rozpočet ČT, měli někoho za sebe nominovat do vedení této televize." - Je to střet zájmů: o vedení ČT nemohou rozhodovat ti, kdo pro ni či v ní pracují a stávají se příjemci peněz, o jejichž rozdělování právě jim rozhoduje generální ředitelství! (JČ)- Citujeme několik výroků Jana Krause z transkriptu Jana Potůčka ve Světě namodro:

  Jan Kraus (mluvčí sdružení „Česká televize – věc veřejná“ předsedovi Rady ČT Miroslavu Marešovi): "Vy zastupujete veřejnost, se kterou jste se sešel. (...) A my vás platíme. (...)

  Miroslav Mareš (předseda Rady ČT): "No dobře. Ale zároveň ta veřejnost sleduje vás a my kontrolujeme finanční toky této televize."

  Jan Kraus: "Ne. My vyjadřujeme nespokojenost s vaším počínáním. Nechovejte se arogantně a zvažte každý slovo. To jsou lidi, vůči kterejm jste zodpovědnej." (ukazuje do sálu, kde je asi 200 lidí včetně generálního ředitele ČT Dušana Chmelíčka, který stojí u zadního vchodu do VPS a usmívá se).

 • Prezident Václav Havel nepovažuje důvody, které vedly Radu České televize k odvolání Dušana Chmelíčka z funkce ředitele tohoto veřejnoprávního média, za příliš přesvědčivé.

 • Novým předsedou Senátu byl podle očekávání včera zvolen kandidát čtyřkoalice Petr Pithart.

 • Saša Vondra je v Americe přesvědčen, že nová vláda George W. Bushe je "tým internacionalistů". - Jiný názor zastává například list Guardian, na tomto místě.

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • Britské listy podaly k Vrchnímu soudu v Praze žalobu na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, která jim minulý měsíc odmítla poskytnout informaci, komu patří televizní stanice Nova, Prima a TV3. Za pomoc při zpracování žaloby dodatečně děkuji pánům Jiřímu Kopalovi a Jaroslavu Štemberkovi. (TP)

 • Milan Šmíd vydal další pravidelnou Louč, tentokrát daleko konkrétnější, kritičtější a zajímavější, než byla ta předchozí. Podnětná (a plauzibilní) mi připadá jeho myšlenka, že novácká vlajkosláva může být docela dobře siláckým gestem, "self-fulfilling prophecy": kdo ovládá média, rozhoduje o tom, co je pravda a co lež, a zkuste cokoli vyvrátit řediteli nejsledovanější televize! Zcela souhlasit lze i se Šmídovým pohledem na členku Rady ČT Janu Dědečkovou, "ženu z lidu" s povahovými rysy někdy až znepokojivě maratovskými. (TP)

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|