úterý 19. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Co v českých novinách nebylo:
 • V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích (Juliana) Spojené státy a izolacionismus:
 • "Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí (Guardian) Léčitelství:
 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti (Václav Pinkava) Autorům "televizní" petice v MFD:
 • Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně (Jaroslav Vaško) Policejní opatření Evropské unie:
 • Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU (Guardian) Británie - zajímavý demografický vývoj:
 • Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty Z Ameriky před Vánocemi:
 • Pracovní den v Amazon.com (Mara Infidelious) K diskusi o školství:
 • Dopis Jiřímu Jírovcovi: zavést či nezavést školné na univerzitách? (Radim Valenčík) Reakce:
 • Julianiny pseudozávěry: Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace (Vilém Rubeš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • "Ztroskotanci a zaprodanci" z Rady České televize. Čím žijí v tomto předvánočním čase pražské mediální kruhy? Hysterickou kampaní proti Radě České televize, kterou trestají za to, že se odvážila odvolat neschopného ředitele ČT Dušana Chmelíčka. (Mimo jiné ani nehnul se zakonzervovaným druhořadým, neprofesionálním zpravodajstvím České televize, které má být "klenotem v koruně" této veřejnoprávní instituce.) Kampaň svou intenzitou připomíná někdejší kampaně komunistických sdělovacích prostředků ze sedmdesátých a osmdesátých let: pro Angelu Daviesovou, proti Pinochetovi, proti disidentům, proti Chartě 77, proti Václavu Havlovi. Je dost tristní, že se české sdělovací prostředky nedokážou zbavit zvyku organizovat po prohrané bitvě - z frustrace - zuřivou emocionální manipulativní kampaň ani více než jedenáct let po pádu komunismu. Některé výpady proti Radě ČT jsou drzé a zároveň komické. Tak Jan Štern farizejsky bije na poplach v Mladé frontě Dnes, kde tvrdí, že se odvoláním Dušana Chmelíčka v Radě ČT projevily "zájmy politických stran". Je to skutečně pozoruhodné pokrytectví od člověka, který v ČT nepokrytě prosazoval zájmy ODA a pravicových politických stran! - Chmelíček skutečně nebyl odvolán pro nátlak politických stran, ale pro neschopnost. V tomto konfliktu jde o peníze. Kamarádšoftské spřeženectví lidí, kteří spolu mluví, si dávno neprůhledně rozdělilo v České televizi ve svůj prospěch finanční toky. Rada České televize požaduje průhlednost. Kamarády, kteří z peněz ČT neoprávněně tyjí, teď zachvátila hrůza: vzniklo nebezpečí, že o peněžní toky budou připraveni. Proto ten řev, proto to očerňování radních nejpozoruhodnějšími prostředky. - Potíž je,že ti členové Rady ČT, kteří se nejvýrazněji zasadili o odvolání Dušana Chmelíčka a kteří nejsilněji prosazují vymetení Augiášových korupčních chlévů v ČT nejsou z Prahy. Nejsou součástí pražského korupčního okruhu. Nejsou v řetězci pražských kamarádů a známých. Nedá se jim pošeptat po straně, ať něco přece pro kámoše udělají, nedá se jim po straně podle uškodit, když to udělat odmítnou. Jana Dědečková, nejvýrazněji a nejodvážněji vystupující členka Rady ČT, není na nikom v Praze - ani v médiích ani v politických stranách - existenčně závislá! Musí to být pro pražské mocenské manipulátory zdrojem velké frustrace. Dědečková je majitelkou úspěšného penziónu v Podkrkonoší, jako řadová občanka se v Radě ČT pokouší o zlepšení situace v ČT ve prospěch právě takových řadových občanů, jako je ona sama, a s prominutím jí může být úplně jedno, co si o ní myslí pražská mediální či politická mafie, případně jaké pomluvy o ní a o Radě ČT šíří český tisk. Dědečková ani ostatní členové Rady ČT nevystupují vždycky nejobratněji: mají na to právo: jsou to konec konců svého druhu lidoví porotci, občané, kteří hodnotí situaci v ČT po předložení informací na základě vlastního zdravého rozumu. Navzdory tomu, že dělají chyby, vymkli se alespoň někteří radní manipulaci pražské mediální mafie. Někteří radní přitom vystupují s otevřenou myslí. Proto ten nezřízený vztek, motivovaný obavou o to, že mnozí druhořadí odčerpávači finančních zdrojů z televize přijdou o peníze, platy či posty, které jim nenáleží. Konečně čerstvý vzduch. Navzdory občasným chybám či neobratnostem, klobouk dolů před Janou Dědečkovou a některými jejími kolegy. Otázka je, kdo se však octne v čele ČT po Chmelíčkovi. (JČ)

 • Pryč s Dědečkovou, Chmelíčka nedáme! V tomto kultivovaném duchu se zřejmě ponese dnešní demonstrace před sídlem Rady České televize. Předzvěstí byla včerejší tiskovka v pražském kině MAT, kterou uspořádala iniciativa Brno 20/21. Prezentace nebyla právě záživná a pravidelní čtenáři BL by se z ní stejně nedozvěděli nic, co už dávno neznají z materiálů, které o kontroverzi Drahoš versus Plachý a spol. průběžně publikujeme.

  Jediným zpestřením bylo vystoupení ředitele Chmelíčka, který oznámil, že Radě ČT zasílá návrh na odvolání ředitele TS Brno Zdeňka Drahoše (jsou ale rozhodnutí odvolaného ředitele relevantní?), a projekce "cestopisného dokumentu" Karpaty off-road, ve skutečnosti dvacetiminutového promo-filmu místního distributora vozů Nissan. Rada pro vysílání by neměla váhat ani chvíli a svěží dílko po zásluze odměnit dvoumilionovou pokutou, protože čistší a "učebnicovější" příklad skryté reklamy se snad ani natočit nedá (lhůta pro udělení pokuty je dvouletá).

  Zaujalo mě, jak suverénně pánové Jan Šabata a Zdeněk Plachý z brněnské iniciativy tvrdili, že podle jejich informací 1. Rada už v úterý jmenuje nového ředitele a 2. tímto ředitelem bude Zdeněk Drahoš (podle informací Britských listů takový návrh mezi radními vůbec nepadl).

  Požádal jsem je, aby objasnili svou pozici: podporují D. Chmelíčka z principiálních důvodů, nebo jen proto, aby dosáhli odvolání ředitele TS Brno Drahoše? Jasnou odpověď jsem navzdory naléhání nedostal, nicméně obávám se nejhoršího: pánové z brněnské iniciativy se - v nejlepší víře - stali zbraní v boji, který není jejich, a jsou v tuto chvíli efektivně manipulování. Je mi jich líto, protože jejich vlastní kauza je bez nejmenších pochyb spravedlivá a měla by být v zájmu veřejnosti i v zájmu zaměstanců brněnského studia vyhrána.

  O zaznamenáníhodný výrok se na tiskovce postaral Martina Skyba z FITESu: s radními prý měl možnost hovořit na televizní konferenci, pročež shledal, že jsou to "mělké duše a prázdné hlavy".

  Událostí dne byla však Jedenadvacítka, v níž se za velmi korektního koučování moderátora Jana Němce střetli mluvčí prochmelíčkovské iniciativy Jan Kraus a poslanec z mediální komise Miloslav Kučera (ČSSD). Kraus propadl na celé čáře: místo sarkastickým vtipem sršícího glosátora událostí, jak ho známe z poslední stránky Týdne, se na obrazovce objevil jako postpubertálně artikulující hulvát, který místo věcné argumentace chrlil na noblesního a s klidem vystupujícího oponenta jednu urážku za druhou. (TP)

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • Britské listy podaly k Vrchnímu soudu v Praze žalobu na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, která jim minulý měsíc odmítla poskytnout informaci, komu patří televizní stanice Nova, Prima a TV3. Za pomoc při zpracování žaloby dodatečně děkuji pánům Jiřímu Kopalovi a Jaroslavu Štemberkovi. (TP)

 • Milan Šmíd vydal další pravidelnou Louč, tentokrát daleko konkrétnější, kritičtější a zajímavější, než byla ta předchozí. Podnětná (a plauzibilní) mi připadá jeho myšlenka, že novácká vlajkosláva může být docela dobře siláckým gestem, "self-fulfilling prophecy": kdo ovládá média, rozhoduje o tom, co je pravda a co lež, a zkuste cokoli vyvrátit řediteli nejsledovanější televize! Zcela souhlasit lze i se Šmídovým pohledem na členku Rady ČT Janu Dědečkovou, "ženu z lidu" s povahovými rysy někdy až znepokojivě maratovskými. (TP)

 • Petr Uhl proti svobodě slova. Sobotní Právo přineslo komentář Petra Uhla, kde se autor vyslovuje proti vydání Hitlerova spisu Mein Kampf. "Je skutečně rozdíl, vyjde-li kniha s komentářem, nebo bez něho," vysvětluje ten dobrý muž, proč se Česká republika vrátila po deseti letech na seznam zemí, kde existují zakázané knihy. Jaká že je jeho veřejná funkce? Strážce dobrých mravů? Ředitel Úřadu pro tiskový dohled? Velitel tajné policie? Nikoli - vládní zmocněnec pro lidská práva. K smíchu i k pláči zároveň... (TP)

 • Další literární texty na internetu. Poznamenává Radek Sarkozi:

  Na webu Česká literatura na Internetu (www.ceskaliteratura.cz) přibyly nové texty: K.H.Mácha: Pouť Krkonošská; bibliografie ke studiu orientálních náboženství. Dále jsou tam výsledky soutěže POZNÁTE SPISOVATELE? spolu s došlými tipy a NOVÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA.

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|