pondělí 11. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Globalizace:
 • Britská vláda: Jak způsobit, aby globalizace přinášela prospěch chudým lidem (Observer) Policejní brutalita: Odpověď z vládní Rady pro lidská práva:
 • Petr Uhl nemá pravomoc kontrolovat vyšetřování policejní brutality, jeho činnost však smysl má (Jan Jařab) Ladronka a postoje většinové společnosti:
 • Od zásahu městské policie na Ladronce se distancoval i náměstek primátora Otto Kechner (Štěpán Kotrba)
 • Černý pátek městské policie (Tomáš Pecina) Komický zážitek: Ještě jednou k demonstraci proti EU v Praze:
 • Šašci z Prahy a šašci z Evropy (Štěpán Kotrba) Trestuhodné pokusy zavádět poplatky za studium na vysoké škole:
 • Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku (Jiří Jírovec) Příspěvek k česko-německým vztahům:
 • Lidové noviny objevily v Austrálii "německé nacisty" (Ivan Sosna) Ještě k televizní konferenci:
 • Dopis Ireny Válové je věcně správný(Nikolaj Savický) Rozhovor s Janou Dědečkovou:
 • Proč hodlá Rada ČT hodnotit pořady ČT tajně? (Tomáš Pecina) Oznámení:
 • Nové číslo časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Od zásahu městské policie na Ladronce se distancoval i náměstek primátora Otto Kechner

  Štěpán Kotrba

  (Vyšlo původně jako aktualizace minulého vydání BL v pátek večer.)

  V exkluzivním rozhovoru pro Britské listy potvrdil dnes večer náměstek primátora O. Kechner (ČSSD) své předchozí stanovisko otevřenosti všem kvalitním a finančně garantovaným projektům využití objektu Ladronka. "Zásah Městské policie jsem sledoval osobně a s velkými rozpaky," řekl doslova Kechner (škoda, že své rozpaky pan náměstek nevyjádřil hned na místě, třeba bychom mu uvěřili; viz původní reportáž Britských listů-pozn. TP). "Překročení jejich pravomocí posoudí zcela určitě odpovědné kompetentní orgány," uvedl na adresu strážníků městské policie. Podle našich informací se činností strážníků již zabývá vyšetřovatel.

  I veřejnosti přístupných důkazů však přibývá. Posledním je i fotodokumentace z policejních záznamů, kterou zveřejnil v pátek server iDnes. Také reportéři Britských listů Tomáš Pecina a Štěpán Kotrba přinesli ze zásahu Městské policie fotoreportáže, zachycující násilí, kterého se strážníci dopouštěli. Britské listy mají k dispozici i identifikační čísla některých zvlášť agresivních strážníků.

  Policie České republiky se odmítla na zásahu proti squatterům podílet. I když byla v podvečer po jistou dobu přítomna poblíž její zásahová jednotka (8 dodávkových automobilů), policisté raději potichu a se zhasnutými světly odjeli pryč.

  "Přímé kompetence radního Dvořáka zanikly okamžitě poté, co firma Santé ustoupila od svého projektu na přeměnu statku Ladronka na luxusní zdravotnické zařízení. Rozhodnutí Rady o převedení Ladronky pod kompetence odborů sociálního a kulturního tak vlastně vymezuje možnosti, které se před Ladronkou otevírají. Zájmem městské rady je, aby objekt nechátral. Já respektuji právo mladých lidí na alternativní způsob života, stejně tak ale musím trvat na zákonném rámci při zacházení s majetkem města," řekl Kechner a vysvětlil tak svůj zájem o dění na Ladronce, kterou v den zásahu navštívil. Odpovědnost za charakter zásahu ponechává v plné míře na osobách, které zásah iniciovaly a řídily.

  Náměstek primátora uvedl, že očekává iniciativu a komunikaci o využití objektu ze strany budoucích nájemců či vlastníků. "Objekt by měl sloužit lidem. Kultura a sociální péče je v tuto chvíli preferovaná. Pokud to bude takzvaná alternativní kultura současné mládeže, posouzení možností její podpory ze strany radnice závisí na stanovisku kompetentních lidí - odboru kultury. Nepředpokládáme, ale že důstojným využitím historického objektu by bylo středisko městské policie pro výcvik služebních psů. Pokud dosavadní obyvatelé Ladronky dokáží radu přesvědčit, že nadále chtějí postupovat pouze v souladu s právními předpisy a pokud prokáží finanční zabezpečení na rekonstrukční práce v tom rozsahu, v jakém budou nutné pro uvedení Ladronky do podoby, za kterou by se město nemuselo stydět, není vyloučena možnost jednání i s nimi. Chápu, že v tuto chvíli je situace právně nejasná a nechci se proto vyjadřovat k stávajícím sporům. Ty však určitě nepotrvají věčně. A o to jde. Vše v této chvíli bude záviset na kvalitě a finančním krytí projektu", uvedl na závěr Otto Kechner.

  Jak jsme zjistili z jiných zdrojů, v zákulisí radnice se uvažuje i o tom, využít objekt v souvislosti s činností Střediska sociálních služeb. Granty Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2000 dosáhly celkové hodnoty 15 milionů Kč, v oblasti sociální více než 50 milionů Kč. Například jen Armádě spásy přispívá město na Azylový dům pro lidi bez přístřeší částkou 1 800 000 Kč ročně.

  Rekonstrukce historického statku Ladronka tak není vůbec nereálná, i kdyby jeho využití nebylo ryze komerční, ale sloužilo Pražanům. Třeba i těm, kteří se vyjadřují na svém serveru www.ladronka.cz o některých radních s opovržením...

  Další články k tomuto tématu jsou v  tematickém archívu Britských listů pod heslem squatting a příspěvky na šíře přidružená témata jsou v tematickém archivu pod heslem právo, české.

  (URL jednotlivých částí tematického archivu se bohužel občas mění a pokud výše uvedené linky přestanou fungovat, musíte si jednotlivá témata najít v archivu sami.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|