pondělí 11. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Globalizace:
 • Britská vláda: Jak způsobit, aby globalizace přinášela prospěch chudým lidem (Observer) Policejní brutalita: Odpověď z vládní Rady pro lidská práva:
 • Petr Uhl nemá pravomoc kontrolovat vyšetřování policejní brutality, jeho činnost však smysl má (Jan Jařab) Ladronka a postoje většinové společnosti:
 • Od zásahu městské policie na Ladronce se distancoval i náměstek primátora Otto Kechner (Štěpán Kotrba)
 • Černý pátek městské policie (Tomáš Pecina) Komický zážitek: Ještě jednou k demonstraci proti EU v Praze:
 • Šašci z Prahy a šašci z Evropy (Štěpán Kotrba) Trestuhodné pokusy zavádět poplatky za studium na vysoké škole:
 • Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku (Jiří Jírovec) Příspěvek k česko-německým vztahům:
 • Lidové noviny objevily v Austrálii "německé nacisty" (Ivan Sosna) Ještě k televizní konferenci:
 • Dopis Ireny Válové je věcně správný(Nikolaj Savický) Rozhovor s Janou Dědečkovou:
 • Proč hodlá Rada ČT hodnotit pořady ČT tajně? (Tomáš Pecina) Oznámení:
 • Nové číslo časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rozhovor s Janou Dědečkovou:

  Proč hodlá Rada ČT hodnotit pořady ČT tajně?

  Tomáš Pecina

  Jak uvádíme na titulní stránce dnešních BL, Rada České televize se rozhodla nikde nepublikovat své analýzy pořadů ČT. Tomáš Pecina se na to zeptal Jany Dědečkové:

  BL: Paní Dědečková, jaký význam má podle Vás zadání posudků, se kterými se kromě Rady ČT nesmí nikdo seznámit (dokonce ani sami hodnocení pracovníci redakce zpravodajství)? Často v Radě kritizujete plýtvání penězi koncesionářů - nezdá se Vám, že v tomto případě plýtvá veřejnými prostředky sama Rada?

  J. Dědečková: Nemáte pravdu, když píšete, že s posudky se nesmí nikdo seznámit. Posudky jsou určeny především pro ty, jejichž práci hodnotí. Analýzy pořadů a zpravodajství zadává Rada ČT na základě stížností a předává je generálnímu řediteli. Ten by měl na základě těchto analýz zajistit nápravu a Rada ČT by měla sledovat, zda k této nápravě došlo. Plýtvání penězi koncesionářů se zadávání posudků stává ve chvíli, kdy k nápravě nedojde a vyšší kvalitu nezaznamená divák. Rada se rozhodla zveřejnit pouze závěr, ke kterému dospěli odborní posuzovatele (což je případ reportáže s názvem "Dokážu to?" z cyklu Klekánice, viz zápis ze 4. 12. 2000).

  Rada nebude zveřejňovat odborný posudek v celém znění, protože je toho názoru, že odborný posudek má být nápomocen tvůrcům ke zkvalitnění pořadu, nikoli k jejich profesní dehonestaci.

  Takže veřejnosti zbude pouze pohled na tvůrce navzájem se poplácávající po ramenou - a povinnost celou tu galerii prostřednosti financovat... Ještě nedávno jste se zasazovala za větší otevřenost v práci Rady: co Vás přimělo změnit tak radikálně názor?

  Svůj názor jsem nezměnila, ale z této odpovědi snad i paní Válová pochopí, jak důležité je oddělit osobní názor, který prezentuje veřejnosti jednotlivý člen Rady ČT, od rozhodnutí kolektivního orgánu. Já osobně jsem přesvědčena o nezbytnosti zveřejňovat odborné posudky a tento názor budu v Radě ČT nadále prosazovat. Všechny argumenty proti zveřejnění těchto posudků (autorský zákon, ochrana osobních dat, atd.) považuji za nesmyslné a dají se právně ošetřit (souhlas autora se zveřejněním již při zadávání posudků).

  Myslím si, že i samotní posuzovatelé by měli mít dostatek odvahy a odborných argumentů, aby mohli prezentovat svůj odborný pohled veřejně.

  Kritický ráz posudků by u autorů pořadů měl vést k sebereflexi, nikoli k pocitu nedocenění. Tato zpětná vazba musí směřovat ke zvýšení kvality pořadů, nikoli k ješitné protireakci. V případě mého článku o konferenci ČT jsem byla zahrnuta spoustou protireakcí, a to i od těch, jejichž názorů si velmi vážím (M. Vadas, P. Tychtl). Jen díky této kritice jsem mohla dospět k poznání, že jsem svou špatně formulovanou kritikou zasáhla nesprávný cíl. Nechtěla jsem urazit lidi, kteří bez nároků na honorář a často s upřímnou snahou usilují o zlepšení České televize. Má kritika směřovala především k lajdácké organizaci konference a nedostatečné prezentaci pro širokou veřejnost, která má právo do diskuse o poslání veřejnoprávního vysílání přispět, protože se na financování této služby podílí. Má kritika směřovala k managementu ČT, který celou akci pojal pouze jako autopropagaci, bez skutečného zamyšlení se nad posláním veřejnoprávního vysílání. Že se práce přispěvatelů stala marností, je možné vidět již dnes, kdy Česká televize na svých webových stránkách shromažďuje pouze reakce na můj článek namísto toho, aby vystavovala transkripty konference, příspěvky účastníků, její závěry a návrhy, jakým způsobem hodlají tyto závěry aplikovat v praxi.

  Kritici Radě vyčítají, že posudky zaměřuje na pořady, které jsou nepříznivě naladěny police stran opoziční smlouvy, takže se stávají nástrojem mocenského nátlaku - jde např. o Sněží, Katovnu nebo Na hraně. Jak chce Rada tato podezření rozptýlit, když s výsledkem analýz nikoho neseznámí? Nebo se snad kritici nemýlí a místo o hodnocení jde v prvé řadě o sankci za nekonformní politické názory?

  Z výše uvedených pořadů mohu potvrdit pouze dva. Pořad Na hraně nebyl zadán k posouzení. Posudky pořadů KatovnaSněží budou předány GŘ a jsem přesvědčena o tom, že právě u těchto pořadů by Rada ČT měla pochopit, že právě jen zveřejněním posudků vyvrátí toto účelové nařčení. Není možné nadále dovolit, aby se hloupost, neprofesionalita, povrchnost a podprůměrnost vydávaly za nekonformní politické názory a autory těchto pořadů vydávat za oběti politického nátlaku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|