čtvrtek 14. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Policejní brutalita: Je Český helsinský výbor pro kočku?
 • Otázky BL a chabé odpovědi Jany Chržové z ČHV v rozhovoru na World Online Pozoruhodný způsob policejního uvažování a vyjadřování:
 • Odebírali squatteři elektřinu "samovolně"? Jak to bylo na Ladronce, policejní verze (Tomáš Pecina) Proč dopadla hospodářská restrukturalizace v postkomunistických zemích tak špatně:
 • Quis Custodiet Ipsos Custodes? Chyběl efektivní právní rámec (Joseph Stiglitz, bývalý hlavní ekonom Světové banky) ČT Brno:
 • Odmítáme pražská obvinění z neregulérního hospodaření (Zdeněk Drahoš a jiní) Případ Mein Kampf:
 • Právní rozbor: Soud musí prokázat subjektivní motivaci nakladatele (Jaroslav Štemberk)
 • Nechť nakladatel Mein Kampfu naloží s vydělanými penězi dle svého uvážení (Jindřich Pařík)
 • Já nechci POŘÁDEK A ŘÁD, pokud bude mít výložky SS (Štěpán Kotrba) Dieta a dietologové:
 • Jak máme tedy zdravě jíst? (Lubomír Dvořák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odebírali squatteři elektřinu samovolně?

  Jak to bylo na Ladronce, policejní verze

  Tomáš Pecina

  Městská policie včera na svém fóru zveřejnila souhrnnou "odpověď" na otázky veřejnosti. Přestože se text vyhýbá odpovědi na většinu dotazů Britských listů, je natolik půvabný, že ho uvádíme v plném znění:

  Informace k dotazům na účast MP při kontrole a zabezpečení objektu Ladronka: Městská policie hl. m. Prahy se na požádání orgánů hlavního města Prahy zapojila do kontroly a zabezpečení objektu statku Ladronka, Tomanova ul., Praha 6, které se rozhodl uskutečnit jeho vlastník, hlavní město Praha, zastoupené při tomto aktu radním Ing. Filipem Dvořákem.

  Důvodem rozhodnutí přistoupit k tomuto opatření byly stížnosti obyvatel - předložená petice občanů OÚ MČ Praha 6, kde vyjádřili nespokojenost s vývojem situace; nespočetněkrát si stěžovali na porušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství) vně i v okolí statku. Dále se do objektu stahovaly osoby bez bydliště, neoprávněně ho bez vědomí a souhlasu města užívaly.

  Na základě těchto poznatků se rozhodla MP zapojit do kontroly a zabezpečení objektu Ladronka v souladu s ustanovením zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii. MP v této souvislosti plnila funkci zajišťování veřejného pořádku dle ustanovení zákona č. 553/91 Sb. zejména tím, že poskytla ochranu zástupcům vlastníka objektu a vytvořila tak těmto osobám podmínky pro nerušený výkon vlastnických práv1 hlavního města Prahy, a současně zde plnila další funkce podle § 7 odst. 1 - povinnost strážníka provést zákrok, úkon nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

  Strážníci zde disponovali ochrannými pracovními pomůckami (nejedná se o žádnou speciální výstroj a ani jako speciální zásahová pořádková jednotka nezasahují) sloužícími výhradně k jejich vlastní ochraně. Jedná se zejména o ochrannou přilbu a ochranný štít. Počet ochranných pomůcek je v současné době padesát kusů a podle potřeby se jimi vybavuje kterýkoliv strážník.

  Osoby přistižené v objektu byly podezřelé z trestného činu krádeže podle § 247 tr. zákona (přivolaný odborník zjistil, že tyto osoby odebírají bez povolení a úhrady elektrický proud, který si samovolně napojily z pouličního rozvodu) a současně i z trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a tr. zákona (měly zde řadu osobních věcí a některé části objektu využívaly k bydlení)2.

  Jelikož se zcela zjevně jednalo o osoby bez stálého bydliště, které by se mohly stíhání vyhýbat útěkem, strážníci je podle § 76 odst. 2 tr. řádu omezili na osobní svobodě a neprodleně předali místně příslušnému policejnímu orgánu Policie ČR3.

  K žádosti zástupců vlastníka objektu pak MP zajistila jeho ochranu před opětovným neoprávněným vstupem cizích osob. MP zasahovala na ochranu majetku v mezích své působnosti, v souladu se zákonem o obecní policii a trestným řádem.

  Vlastní objekt je v současné době, po dohodě s pracovníky Trade Centra Praha, využíván Útvarem psovodů MP, kteří zde nacvičují výcvikové prvky k zadržení a zajištění pachatele4, propátrávání neznámého objektu a další speciální odbornosti. Útvar psovodů MP má celkem 13 služebních psů.

  Strážníci, kteří se podíleli na asistenci při kontrole a zabezpečení objektu Ladronka byli součástí naplánované směny k výkonu služby, tudíž nedošlo k nárůstu mzdových ani materiálních prostředků5.

  Vzhledem k tomu, že předmětem policejního vyšetřování jsou všechny náležitosti související s asistencí MP v objektu Ladronka, nelze poskytovat další informace, které by mohly ovlivnit popř. mařit výkon rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.6

  Několik faktických poznámek:

  1. Jak jsme viděli na fotografiích z policejního videa, strážníci na Ladronce dělali mnohem víc.

  2. Ve skutečnosti policie všechna trestní oznámení proti squatterům odložila jako nedůvodná; jediné vyšetřování, které probíhá, je vedeno proti strážníkům a zástupcům města.

  3. Takto lze zasáhnout pouze proti pachateli, který byl přistižen při trestném činu nebo bezprostředně poté, a pokud je to nutné ke zjištění pachatelovy totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. V tomto případě nebylo vůbec jasné, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo se ho dopustil. Jediný přípustný postup bylo proto přivolat na místo Policii ČR a ponechat rozhodnutí, jak dál postupovat, na její úvaze.

  4. Zadržení pachatele pomocí psa je něco, co páni strážníci mohli vidět v Králi Šumavy, ale co v žádném případě nesmějí provádět sami (viz §§ 18-19 zákona o obecní policii). Zdá se, že kovbojsko-voluntaristický prvek je v tomto ozbrojeném (!) sboru silně přítomen.

  5. Otázka se ovšem netýkala nárůstu, ale výše nákladů, a ta nulová nebyla.

  6. Oblíbená věta tiskových mluvčích. Vzhledem k tomu, že vyšetřovaným je v tomto případě sama policie, zní stejně komicky, jako kdyby ji pronesl Jiří Kajínek.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|