čtvrtek 14. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Policejní brutalita: Je Český helsinský výbor pro kočku?
 • Otázky BL a chabé odpovědi Jany Chržové z ČHV v rozhovoru na World Online Pozoruhodný způsob policejního uvažování a vyjadřování:
 • Odebírali squatteři elektřinu "samovolně"? Jak to bylo na Ladronce, policejní verze (Tomáš Pecina) Proč dopadla hospodářská restrukturalizace v postkomunistických zemích tak špatně:
 • Quis Custodiet Ipsos Custodes? Chyběl efektivní právní rámec (Joseph Stiglitz, bývalý hlavní ekonom Světové banky) ČT Brno:
 • Odmítáme pražská obvinění z neregulérního hospodaření (Zdeněk Drahoš a jiní) Případ Mein Kampf:
 • Právní rozbor: Soud musí prokázat subjektivní motivaci nakladatele (Jaroslav Štemberk)
 • Nechť nakladatel Mein Kampfu naloží s vydělanými penězi dle svého uvážení (Jindřich Pařík)
 • Já nechci POŘÁDEK A ŘÁD, pokud bude mít výložky SS (Štěpán Kotrba) Dieta a dietologové:
 • Jak máme tedy zdravě jíst? (Lubomír Dvořák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Případ Mein Kampf: soud musí prokázat subjektivní motivaci nakladatele

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Nevím, zda je vhodné zveřejňovat komentáře k odsouzení M. Zítka za vydání knihy "Mein Kampf". Případ se nyní dostává do stadia odvolacího řízení, takže jakékoli emotivně laděné komentáře zavánějí snahou o nepřípustné zasahování do nezávislosti soudů.

  Soud v tomto případě musí na základě důkazů, které jsou mu předloženy, posuzovat zejména subjektivní motivaci nakladatele, neboť pro uznání vinným je nutné prokázat úmysl, že knihu vydal proto, aby tím podporoval nacismus či jiné obdobné politické hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť. Může se ovšem jednat i o úmysl nepřímý, kdy hlavním cílem nakladatele byl podnikatelský zisk, avšak současně byl srozuměn s tím, že vydáním knihy budou podpořeny skupiny, které se hlásí k nacismu (což dovodil soud prvého stupně).

  Jednoznačně by se o trestný čin jednalo v tom případě, že by kniha byla vydána s předmluvou či doslovem, které by vychvalovaly autora knihy nebo myšlenky v knize obsažené. Protože toto p. Zítko neudělal, avšak na druhou stranu ani v předmluvě či doslovu nepřipomenul zhoubné důsledky, které mělo praktické naplňování Hitlerových myšlenek, je posuzování soudu velmi obtížné.

  Rozsudek soudu prvého stupně však působí kontroverzně. Pokud soud nebyl o  vině M. Zítka žalovaným trestným činem jednoznačně přesvědčen, bylo jeho povinností hledat další důkazy a nevynášet rozsudek nebo (jestliže se jeví vyloučené, že by se našly další důkazy, které by případ více osvětlily) M. Zítka obžaloby zprostit pro nedostatek důkazů. Pokud by soud byl naproti tomu o vině M. Zítka jednoznačně přesvědčen, pak se jeví trest uložený na  samé dolní hranici trestní sazby § 260 odst. 2 tr. zákona nepřiměřeně nízký, neboť nacismus je považován za jedno z nejnebezpečnějších politických hnutí a kniha byla vytištěna v poměrně vysokém nákladu.

  Pochybnosti o tom, zda předmětná kniha skutečně nepodporuje potlačování práv a svobod občanů, ve mě vyvolalo, když jsem ji viděl vystavenou v  knihovničce v jedné policejní kanceláři v Kongresové ulici v Praze. Možná je opravdu pro některé české policisty příklad nacistické policie, která "uměla rázně zatočit" s "rasově méněcennými lidmi", levicovými extremisty, homosexuály a "jinou podobnou verbeží", opravdu inspirující a M. Zítko k  těmto tendencím přispěl.

  Je-li citován pouze JUDr. T. Sokol, který v této věci nevystupuje jako nezávislý právní odborník, ale jako obhájce (který je podle zákona o  advokacii a etických pravidel advokacie povinen chránit zájmy obžalovaného a  proto pokud sám obžalovaný vinu nepřizná, nesmí vyslovit názor, že obžalovaný je vinen, i kdyby on sám byl o jeho vině přesvědčen), a na druhé straně nejsou citovány argumenty obžaloby, jde o jednoznačně o nevyvážené zpravodajství.

  Ale, jak jsem uvedl již v úvodu, nesnažme se justici ovlivňovat a nechme ji konat v přesvědčení, že v tomto případě nakonec dospěje ke spravedlivému rozsudku.

  Poznámka JČ: Podle britských zákonů by bylo trestným činem pohrdání soudem publikovat vůbec jakékoliv poznámky k probíhajícímu trestnímu řízení, tedy i tento příspěvek Jaroslava Štemberka. Osobně nezpochybňuji konkrétní soudní řízení v Zítkově případě, ale argumentuji, že pokus zakazovat jakékoliv politické verbální projevy, tedy i tiskem, jsou nebezpečným útokem na svobodu projevu, který může vést právě k onomu "fašismu", jemuž se zákazem Mein Kampfu mnozí snaží zabránit. To neznamená, že bychom neměli ostře argumentačně vystupovat proti zhoubnosti fašistických názorů. Nikoliv je však mocensky potlačovat.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|