úterý 19. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Co v českých novinách nebylo:
 • V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích (Juliana) Spojené státy a izolacionismus:
 • "Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí (Guardian) Léčitelství:
 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti (Václav Pinkava) Autorům "televizní" petice v MFD:
 • Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně (Jaroslav Vaško) Policejní opatření Evropské unie:
 • Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU (Guardian) Británie - zajímavý demografický vývoj:
 • Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty Z Ameriky před Vánocemi:
 • Pracovní den v Amazon.com (Mara Infidelious) K diskusi o školství:
 • Dopis Jiřímu Jírovcovi: zavést či nezavést školné na univerzitách? (Radim Valenčík) Reakce:
 • Julianiny pseudozávěry: Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace (Vilém Rubeš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti

  Slibná metoda léčby rakoviny Dr Fortýna, tzv Devitalizace, se poslední dobou žene jako čerstvý vítr tuzemskými médii, hlavě díky pořadu ČTV Klekánice. Metoda spočívá v téměř banálním léčitelském spoléhání na schopnosti organismu vypořádat se s nádorem, pokud jej oslabíme. Prý stačí chirurgicky odizolovat krevní oběh u nádoru, či (v případě metastáz) jednoho z mnoha nádorových ohnisek v těle. Nádor, či jeho instance pak hyne na nedostatek živin a tělo odumřelou nádorovou tkáň pozře. Přitom se imunitní systém naučí nádorovou tkáň rozpoznat jako nežádoucí a následuje protiútok na ostatní instance téže tkáně. Vedlejší účinky nejsou prý žádné. Touto léčbou se již od roku 1957 vlastně podařilo vyléčit dvě desítky beznadějných pacientů a řadu rakovinou postižených zvířat. Vlastně nějaké nezávažné vedlejší účinky tu byly, prasata postižená melanomy po léčbě bledla - tělo zaútočilo na pigmentaci stejně jako na zhoubný nádor.

  Nechi se pouštět do nějakého teoretizování a hodnocení. Abych nezůstal, jak říkají Angličané, sedět na plotě (tj. nerozhodný, pozn. JČ), zdá se mi to velmi vědecké, spoléhat na komplex dosud ne úplně odhalených mechanismů immunologie in vivo spíŠe než na farmakologické zákroky - navíc, evidentní protiofenziva farmaceutickeho establishmentu svědčí o závažnosti této metody. Tato metoda by také mohla objasnit nanejvýš racionální podstatu tzv zázračné léčby nádorů sugescí. Je známo, že hyponosou lze ovlivnit krevní oběh, a tím způsobit podlitiny, otoky, neuvěřitelnou toleranci horka a chladu. Pokud bychom tedy autosugescí 'podvázali' nežádoucí tkáň, tělo by se dál dopracovalo k řešení samo.

  O co vlastně jde? Vždyť je to pouze analogie očkování, umrtvenou a zcela konkrétní tkání uprostřed živého těla.

  Nechi zlehčovat takto významný zlom v dějinách lidstva, ani od něj odvádět pozornost - ale napadlo mne v této souvislosti, že lze touto metaforou chápat celou společnost. Společnost, kde omezit a ostrakizovat záporné chování má vést k celospolečenskému uzdravení. Ve společnosti to jaksi nejde. Není však rozdíl v tom, že tělo má a společnost nemá mechanismus jak se poučit ze záporných příkladů chování ve svých řadách, jak zkažené buňky rozpoznat a vyloučit.

  Avšak stejně jako pacient potřebuje chirurga či hypnotizéra, čili zákrok zvenčí, k úspěchu, tak i nakažená společnost potřebuje vnější zákrok, aby ta společenská rakovina, která dávno napadla samotné kontrolní mechanismy veřejného pořádku, byla vyčleněna, podvázána a odstavena. Jinak hrozí, že se zkorumpovaná většina postaví proti zdravé menšině, a že výsledky budou stejně ohromné, leč záporné.

  Václav Pinkava

  Poznámka JČ: Předpokládám, že dramatické léčebné výsledky profesora Fortýna byly publikovány v zahraničním odborném tisku a jeho léčebnou metodu prověřily už vědecké týmy v nejrůznějších částech světa a shledaly ji spolehlivou. Pokud ano, proč se o tomto dramatickém úspěchu mezinárodně nehovoří? Nebo mi to jen uniklo? (Viz též další text pod odkazy.)

  Odkazy:

  http://www.lidovky.cz/dnesni.asp?r=pveda&d=16.12.2000#LA2000_L292a17A,

  http://www.bajt.cz/webpages/news00/09-09-09.htm#7-090900 ,

  http://zpravy.katedrala.cz/kategorie/?cl_id=15371,

  http://novyhumanismus.cz/v4/zejmena/actual/b5.htm

  http://www.google.com/search?q=cache:www.ring-klub.cz/lecitelstvi_4_archiv1.html+Karel+Fort%FDn+&hl=enhttp://www.onkoforum.cz/aktuality/komentovane_zpravy/zpravy_bez_komentare/cesti_vedci_mozna_objevili_novy.htm

  http://www.laparoscopy.cz/CCHS/_OSpolecnostiCChS/vyborCChS/3zapis_schuze.html

  (bod 3)

  Doc. Žaloudík z pověření výboru onkologické společnosti informoval o objevu Dr. Fortýna z Liběchova , který řeší nádory žaludku a tlustého střeva ischemizací. Dostalo se mu značné reklamy a velké publicity v médiích. Nyní se v Liběchově reší problematika melanomu. Dr. Fortýn je zaměstnanec AV ČR. Náměstek MZd Dr. Malina chtěl vyjádření výboru České onkologické společnosti. Doc. Žaloudík žádá proto o vyjádření výbor CCHS a stanovisko k vytvořené teorii, že ischemizovaný tumor stimuluje imunologické procesy s tvorbou protinádorových protilátek, což vede k vymizení metastáz. Žádá chirurgy o stanovisko, zda lze tyto metody aplikovat na lidi. Následovala rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Prof. Wechsler doporučuje konzultovat evropskou onkologickou organizaci,prof. Vomela a prof. Hájek doporučují, aby Dr. Fortýn , který má II.atestaci z chirurgie, dostal možnost na vyslovenou žádost pacientu svoje léčebné metody provádět sám se souhlasem ministerstva zdravotnictví. Prof. Dvořák prohlašuje, že uvedená metoda odporuje současným poznatkům chirurgické vědy. Z diskuse vyplynulo prohlášení, ve kterém členové výboru České chirurgické spolecnosti uvedenou metodu nepokládají za věrohodnou. Její nedoložené nebo nedostatečně dokumentované výsledky nejsou přesvedčivé, jsou v rozporu se všeobecně platnými znalostmi. Je nutné ji považovat za neúčinnou, vysoce rizikovou a nepřijatelnou. Ischemizovaný orgán ponechaný v lidském tele může ohrozit svými komplikacemi život pacienta. Používání této problematické metody u lidí odporuje základní medicínské etice a je z tohoto důvodu naprosto nepřijatelné. Členové výboru souhlasí s vyzkoušením této metody v experimentu a budou-li dále vyzváni, mohou se experimentu zúčastnit, případně vyjádřit k němu svoje další stanovisko.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|