Britské listy


pondělí 29. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • K dopisu Mary Rainové: Kdy kdo mluví pravdu? (Jiří Hodač) Velká Británie: Neodpovědná moc médií?
 • Peter Mandelson: "Nelhal jsem." Udělali britští novináři ministru Mandelsonovi obdobnou sprostotu, jakou udělali vzbouřenci z ČT Jiřímu Hodačovi? Televize Nova:
 • Lauder se bude v Londýně soudit v blízké budoucnosti s Českou republikou (Independent) Sčítání lidu:
 • Statistická data mohou zabíjet: Jak to bylo v Holandsku během okupace německými nacisty
 • Právní názor: Je sčítání lidu povinné? (Jaroslav Štemberk, Tomáš Pecina)
 • Zástupný problém? Proč to Český statistický úřad ("ČSÚ") tak hrozně schytal za sčítání lidu? (Daniel Tomek) Česká televize a česká politika:
 • Stále pořad "Fakta" a telefony - pozoruhodně uzavřené myšlení, masírované mediální propagandou (Jiří Svoboda)
 • Zemanovo alibi (Pavel Jonák)
 • Rozesmátá reportáž ze Supích hor (Martin Stín) Kuba, Pilip a Bubeník:
 • Silná slova, dunící prázdnotou (Pavel Jonák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč to Český statistický úřad tak hrozně schytal za sčítání lidu?

  Daniel Tomek

  Docela mě zaujal rozruch, který vzbudily dotazníky ke sčítání lidu. Myslím, že ČSÚ to od lidí schytává samozřejmě po zásluze; nejen v Britských listech se objevila jednoduchá praktická řešení, která by šetřila soukromí lidí, aniž by ohrozila vypovídací hodnotu průzkumu. To by však česká veřejná správa musela disponovat zdravým rozumem a musela by používat hlavu k přemýšlení.

  Vidím tu paralelu s protestem vůči panu Hodačovi. Lidi už prostě mají dost současných politických vůdců, a svoji frustraci si méně racionální část národa vybila na panu Hodačovi. (Pan Čulík o zaslepení emocemi často a pěkně píše.) Stejně tak neschopnost ČSÚ sestavit tři inteligentní dotazníky spustila reakci, která však patří neschopnosti, svévoli a aroganci celé české veřejné správy.

  Protest má charakter spíše divokých nevolnických bouří, kdy pár dnů poddaní brali na vidle všechno, co jim přišlo pod ruku, ale za chvíli bylo vše při starém. Spojuji však se spontánním odporem naději, že se ho podaří časem kultivovat v systematickou kritiku a později snad i v politický reformní program.

  Ostatně se domnívám, že sčítání lidu od chalupy k chalupě ve stylu technických prostředků z doby Marie Terezie, na kterou se odvolává ve svém oficiálním zdůvodnění i ČSÚ, je sice přihlouplé, avšak svým způsobem nevinné. Je pravda, že počet obyvatel lze zjistit na matrice okresních úřadů a že počet domů lze zjistit v katastru nemovitostí (který se navíc v posledních letech kompletně v terénu přeměřil a digitalizoval). Až veřejná správa jednou začne pracovat efektivně a skutečně si své databáze propojí, budeme však ještě s nostalgií vzpomínat na tereziánské sčítání lidu roku 2001. Až si každý úředník stiskem tlačítka vyjede na Vás kompletní majetek, vzdělání, pobyt atd., bude hůř. A když použije nelegální zdroje, tak se dozví i veškeré platby, telefonáty, pohyb mobilního telefonu a zaplacené mýtné.

  Závěr: sčítání lidu by se mělo zrušit. Mohli by se na tom vzácně shodnout různě motivovaní lidé. Třeba já tereziánské sčítání lidu považuji za vyhazování peněz daňových poplatníků a výsledky sčítání lidu považuji za vítanou záminku pro získání peněz daňových poplatníků nátlakovými skupinami, pro sociální inženýrství a vůbec škodlivé zásahy státu.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|