Britské listy


pondělí 29. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • K dopisu Mary Rainové: Kdy kdo mluví pravdu? (Jiří Hodač) Velká Británie: Neodpovědná moc médií?
 • Peter Mandelson: "Nelhal jsem." Udělali britští novináři ministru Mandelsonovi obdobnou sprostotu, jakou udělali vzbouřenci z ČT Jiřímu Hodačovi? Televize Nova:
 • Lauder se bude v Londýně soudit v blízké budoucnosti s Českou republikou (Independent) Sčítání lidu:
 • Statistická data mohou zabíjet: Jak to bylo v Holandsku během okupace německými nacisty
 • Právní názor: Je sčítání lidu povinné? (Jaroslav Štemberk, Tomáš Pecina)
 • Zástupný problém? Proč to Český statistický úřad ("ČSÚ") tak hrozně schytal za sčítání lidu? (Daniel Tomek) Česká televize a česká politika:
 • Stále pořad "Fakta" a telefony - pozoruhodně uzavřené myšlení, masírované mediální propagandou (Jiří Svoboda)
 • Zemanovo alibi (Pavel Jonák)
 • Rozesmátá reportáž ze Supích hor (Martin Stín) Kuba, Pilip a Bubeník:
 • Silná slova, dunící prázdnotou (Pavel Jonák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stále pořad "Fakta" a telefony

  Jiří Svoboda

  Debata o zveřejnění údajů o telefonických kontaktech členů Rady pro ČT stále pokračuje i mimo prostor Britských listů. Jednu výměnu názorů, kterou jsem absolvoval v těchto dnech, považuji za  signifikantní pro určitý způsob myšlení, který causa ČT vzkřísila a s přispěním mediální masáže petrifikovala. Jde o emočně zablokované myšlení, které se neopírá o žádná fakta, nýbrž o "zjevené pravdy". Fakta nechce slyšet, vidět, nechce se jich dotýkat.

  Jistý pan inženýr mi ve svém již třetím e-mailu sdělil:

  "...má (mají) právo kontrolovat nejen výpisy hovorů uskutečněných na telefonech jejichž vlastníkem (uživatelem) je organizace (ČT), ale za určitých okolností dokonce tzv. aktivní hovory, uskutečněné na těchto telefonních zařízeních odposlouchávat (!!!). V tomto případě probíhá odposlech ve zcela jiném režimu než má na mysli ustanovení § 88 tr. řádu, respektive §§ 35,36 zákona o Policii ČR (!!!), a to buď na požádání a ve spolupráci s  provozovatelem (Telecom, Eurotel atd.), anebo vlastními technickými prostředky (!!!!!!). Tyto "zákonné" praktiky slouží k  ochraně soukromého (státního) majetku a k zamezení jeho zneužívání ze strany zaměstnanců k soukromým účelům..."

  (Ty vykřičníky jsem do textu udělal já.)

  Poněkud jsem užasl. Existují patrně nějaké mě neznámé zákony, podle kterých si není třeba obstarávat souhlas s odposlouchávání a svým zaměstnancům jejich hovory odposlouchávat!

  Panu inženýrovi jsem odpověděl:

  Vážený pane inženýre,

  myslím, že je tato polemika dosti jalová. Jistě sám uznáte, že redaktoři pořadu FAKTA neprováděli kontrolu provolaných minut, aby nebyla poškozena ČT soukromými hovory. Jde zjevně o nezákonné užití těchto dat k účelům zcela jiným, než k jakým byla pro ČT pořízena. Domnívám se, že byste se měl seznámit rozvněž se zákonem o telekomunikacích ve znění novely 151/2000 Sb. § 84, odst. 3, písm. c): "předmětem telekomunikačního tajemství jsou [mj.] data související s poskytováním telekomunikační služby, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení."

  Z toho lze dovodit, že telekomunikačním tajemstvím je i obsah podrobných telefonních účtů, které Fakta (stejně jako týdeník Respekt) získala a použila pro přípravu reportáže. § 84 odst.2: "Každý, kdo se dozví informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, je povinen zachovávat o nich mlčenlivost." Porušení mlčenlivosti může být pokutováno Českým telekomunikačním úřadem až do výše 5 000 000,- Kč (§ 97, odst. 1, písm. u).

  Jednat by se mohlo o trestný čin neoprávněného nakládání s  osobními údaji. Tohoto trestného činu (§ 178, odst. 2, trestního zákona) se dopustí ten, "kdo údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti." Pokud se tak stalo "tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem" (§ 178, odst. 3, písm. b), nebo spáchal-li pachatel trestný čin "porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce" (§ 178, odst. 3, písm. c), uplatní se zvýšená sazba tří až pěti let vězení. Nicméně nejsem soudce ani obhájce a nebudu v této věci vystupovat u soudu.

  Vy jste v Britských listech toto estébácké fízlování, použité v  publicistickém pořadu FAKTA uznal jako důkaz proti členům Rady (že udržovali kontakt s politiky). Vycházím z přesvědčení, že chcete poznat pravdu a proto, v zájmu objektivity a vyváženosti požadujete po redaktorech ČT, aby natočili obdobný pořad, v němž by byly nezávislým lidmi dešifrováni adresáti telefonických hovorů od 10.12.2000 do 20.1.2001 podle evidence hovorů ze  služebních mobilů, které jsou užívány všemi redaktory ČT, krizovým štábem, stávkovým výborem a kompletním managementem, včetně exředitele D.Chmelíčka. Alespoň dva služební mobily by se našly i v řadách mluvčích "ČT - věc veřejná".

  Pokud takový pořad, který by ukazoval na vazby osob, které Vám navrhuji, na politickou reprezentaci, natočen nebude, je zřejmé, že se nezávislí redaktoři nepokoušejí hájit svobodu slova a  svobodu informací jiných a pro jiné, nýbrž pouze svou vlastní, kterou používají jako nástroj manipulace veřejným míněním. Což se se statutem veřejnoprávní televize neslučuje.

  V pořadu PRIMA dnes p. redaktor Schmarz řekl, celou řadu pozoruhodných myšlenek, prohlubujících právní vědomí všech, kdo ho poslouchali. Mně však utkvěla obhajoba použití skryté kamery, kterou do týmu pí. Bobošíkové přinesl a používal (terminologií zpravodajskou "nelegál", tedy člověk, krterý nevzbuzoval podezření, že je nastrčeným špiclem). Pan redaktor ospravedlnil tuto metodu touhou, ba povinností vyhovět hladu diváka po takových informacích, které nelze jinak získat. A tak se možná vbrzku dočkáme i toho, že redaktoři ČT uspokojí legitimní hlad některých diváků na intimnější informace a páni redaktoři budou chodit se skrytou kamerou na WC. Fízlování se mi opravdu hnusí. Jeho zneužívání v médiích se mi hnusí dvojnásob. Ale to je patrně věc vkusu.

  S pozdravem

  Jiří Svoboda

  Domníval jsem, se že by tím naše korespondence mohla skončit, ale můj dopisovatel nasadil našemu dosavadnímu mailování argumentační korunu nezvyklé brisance, která mne donutila k zamyšlení:

  "Pane Svobodo,

  jak jsem uvedl, nejsem odborník na odposlouchávání. Ponechám na  soudu,ať rozhodne, zda ČT a Respekt porušily zákon (pokud je někdo vůbec bude žalovat). Každopádně zveřejnění telef. účtů bylo pro mě jasným důkazem o propojení členů Rady ČT na politiky. Nebyla to ovšem příčina, jen následek opoziční smlouvy a partajní volby poslední rady. Z tohoto hlediska není podstatné, s kým byli ve spojení redaktoři, případně ostatní management ČT. (!!!!!) Kauzu vyvolalo ODS, resp. nezřízená touha V. Klause ovládnout ČT (!!!!!!) stejně,jako již ovládl NOVU. (!!!!!) Jsou to totalitní (!!!!) praktiky, které se mi hnusí ještě více, než Vám fízlování.

  PJ

  A tak už jen epilog:

  Vážený pane inženýre,

  tento typ debaty je opravdu nesmyslný, protože Vy neprojevujete ani elementární ochotu naslouchat argumentům, polemizovat s nimi a všude, kde polemizovat účinně nedokážete, začít přemýšlet, kde se stala chyba.

  Na rozdíl ode mne prostě víte velmi přesně, že: "Kauzu vyvolalo ODS, resp. nezřízená touha V. Klause ovládnout ČT stejně, jako již ovládl NOVU...".

  Ovšemže pro takové tvrzení nepředkládáte jediný důkaz. Pokud byste ho měl, nepochybuji, že by Vás někteří nosili na rukou. Účelově pak vytěsňujete význam akcí druhé strany - pokud si s  politiky telefonovali členové Rady, je to něčeho důkaz, něčeho přitěžujícího. Pokud si ovšem s politiky telefonovali redaktoři a  členové managementu ČT, neznamená to vůbec nic.

  Má to logiku? Neznamenalo by to třeba stejný důkaz politického ovlivňování? Jedněch jinými? Škoda, pane inženýre, že máte tak malý respekt k pravdě v celé její složitosti. Škoda, že Vás nezajímá objektivita a vyváženost informací, šířených ČT. Proč ale potom tolik křiku o svobodě slova, když jde ve skutečnosti jen o odsudek ODS, Václava Klause a opoziční smlouvy? Neztrácelo se nad tím příliš energie, je-li to takto jednoduché?

  Jak bude jmenován nový generální ředitel, ihned se na něj obrátím s nepochybně mravným návrhem, aby dal všanc výpisy všech telefonů - a budeme dešifrovat a dešifrovat, kdo kam volal a pak s ním dělat překvapivé rozhovory na různých místech. A pak to ČT odvysílá ve třech pokračováních. Ale to je asi chiméra, viďte.

  S pozdravem

  Jiří Svoboda


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|