Britské listy


středa 7. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Václav Havel, Policie ČR, právní vědomí a lidská práva:
 • Inspekce ministra vnitra ČR: Když vás dvakrát praští policista klackem do hlavy, to není trestný čin. Rozhovor s Jiřím Kopalem, Občanské právní hlídky, Brno (Jan Čulík) Krizi v ČT způsobily Britské listy:
 • Krize v ČT: pokus o předběžnou rekapitulaci - 1. část (Nikolaj Savický, vedení ČT) Předvádění kandidátů na ředitele ČT:
 • Show šesti sebevrahů (Martin Stín) Česká politika:
 • Neskutečné dohady kolem čtyřkoalice (Petr Jánský) Podnikatelství:
 • I Jiří Lobkowicz nese odpovědnost za "chyby" IPB (Vladimír Rott, pozn. Zdeněk Vaněk) Stížnost:
 • Stížnost na Čedok, Pardubice: Vaše prodavačky neznají slušnost (Jaroslav Sever) Muži versus ženy:
 • Muži versus ženy: ambivalence pudové závislosti (Václav Pinkava)
 • Muži versus ženy (Jaroslav Sever)
 • Muži a ženy - odmítám politickou korektnost (Zdeněk Maštalíř)
 • Šovinismus českých mužů (Dalibor Matušínský)
 • České ženy se se zděšením vracejí od těch západních pohádkových princů (Alexandr Růzha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Inspekce ministra vnitra ČR: Když vás dvakrát praští policista klackem do hlavy, to není trestný čin

  Rozhovor s Jiřím Kopalem, Občanské právní hlídky, Brno

  Jiřího Kopala zastihl včera večer na Václavském náměstí v Praze Jan Čulík.

 • Byl jste v úterý jménem Občanských právních hlídek na Pražském hradě? Jiří Kopal: Byli jsme tam tři zástupci OPH a byli tam zástupci policie, policejní prezident Kolář, pan Charvát, vedoucí pražské policie, a pan Husák. Byla to schůzka, která informovala prezidenta o tom, jak probíhal projekt OPH. Prezidentská kancelář se totiž na projektu OPH angažovala, s námi, s policejním prezidiem i s ministerstvem vnitra jednala zástupkyně prezidentské kanceláře paní Chalupová. Prezidentovi je projekt jako občanská iniciativa líbil. Cení si toho, že existuje občanská iniciativa, která se snaží za použití právních argumentů zprofesionalizovat práci policie.

 • Když si toho prezident cení, jak reagoval na to, co jste zjistili, což jsou dosti otřesné informace?

  Informovali jsme ho o tom, co namítáme proti vyšetřování. On to charakterizoval jako závažné informace, které by měla inspekce řádně vyšetřit. Věděl o nesrovnalostech ve vyšetřování Inspekce a ptal se, proti čemu zejména máme námitky. Šlo např. o zprávy ze spisu a o to, že ve věci policejní brutality vůbec nejsou vyslýchání zahraniční předvedení. Prezident zdůraznil, že je třeba do budoucna hledat mechanismy, jak takovémuto porušování lidských práv zabránit. Apeloval na odměněné policisty, aby okamžitě sáhli ke kázeňským trestům, pokud zjistí, že se policisté dopouštěli brutality.

 • Myslíte si, že to je realistické?

  Řekl jsem jasně na více fórech, že beztrestnost policistů je univerzálním problémem. Je problém je jakkoliv potrestat, protože většinou vzniká solidarita ve výpovědích policistů. Policista, který by vypovídal proti svým kolegům, by to měl u policie pravděpodobně v partě velice těžké.

 • A pan prezident se konkrétně nezabýval tímto problémem beztrestnosti policistů? Byla to čtyřicetiminutová schůzka, pak měl další program, tudíž dostal příležitost se vyjádřit několik minut ředitel policie, policejní prezident Kolář a potom zástupci OPH, to jsem byl já a Marel Veselý a šéf správy hl. města Prahy a to bylo tak vše, co se stihlo. Václav Havel říkal, že je důležité, aby právní hlídky dále fungovaly a zaměřovaly se na tyto věci a že by bylo vhodné upravení mechanismu kontroly i na policejních stanicích. Je nutno vypracovat konkrétní návrhy za pomoci právníků.

 • Takže schůzka s Václavem Havlem byla v podstatě pozitivní, ale pak jste měli ještě jinou. Jaká to byla schůzka?

  Předtím bylo zasedání sekce proti mučení, což je jedna ze sekcí Rady vlády pro lidská práva. Jejich členem je například známý předseda spolku Šalamoun John Bok, nebo Lenka Hoffmanová, doktorka, právnička z prezidentské kanceláře, nebo advokát Václav Vlk. Tito lidé a další se tam sešli s lidmi s Inspekce ministra vnitra - kterou já považuju za policejní orgán z hlediska úpravy její působnosti v policejním zákoně a  v trestním řádu. Byli tam i vyšetřující těch případů, které Inspekce neodložila, bezdůvodně, na policejní odbor kontroly a stížností, dále šéf Inspekce Mikuláš Tomin a jeho náměstek Jiří Zábrodský.

 • A byli tedy tito lidé proti mučení?

  Podle vyjádření zástupců Inspekce ministra vnitra nejsou dvě rány tyčí do hlavy od neuniformovaného policisty trestným činem, ale jen přestupkem. Poté, co dostal pan advokát Vlk tuto odpověď, odešel z místnosti, protože to je skandální. Jak víte, na policejní stanici v pražské Lupáčově ulici se dopustil nějaký policista během zadržování antiglobalizačních demonstrantů trestného činu. Policisté nicméně nedali žádný návrh policii na kázeňské potrestání. Byla vznesena oprávněná námitka, že by měl velitel policejní stanice nést zodpovědnost a že by měl být v této věci učiněn alespoň návrh Inspekce ministra vnitra. Přítomní se dotazovali, zda Inspekce skutečně takový návrh podala. Pracovníci Inspekce ministra vnitra na to neodpověděli a snažili se to omlouvat tím, že často velitel stanice sedí v prvním patře a nemůže nic vědět o tom, co se děje v přízemí.

 • Chudák.

  Celkově kryli policii. Nebyli schopni odpovědět na to, proč nevyslýchají zahraniční předvedené, svědky policejní brutality. Většinou se hájili, že jim nečinnost státní zastupitelství schválilo, poté co OPH podaly stížnost, že Inspekce zahraniční předvedené nevyslechla a že nepodala trestní oznámení. Je jasné, že došlo k trestným činům a kdyby měla Inspekce zájem tyto záležitosti řádně vyšetřit, musejí vyslechnout všechny lidi, kteří na té stanici byli. To jim dovoluje trestní řád i mezinárodní smlouvy o věcech trestních. Inspekce nepostupovala řádně podle trestního řádu. Považujeme postup Inspekce i existenci toho orgánu pod ministrem vnitra za nepřijatelné. Přestupky policistů vyšetřují policisté. Na naše argumenty jsme většinou slyšeli ze strany náměstka šéfa inspekce Zábrodského neodůvodněné osobní útoky na práci Občanských právních hlídek.

 • Jako například?

  Prý jsme měli podávat oznámení na trestné činy demonstrantů. Vždyť ale Inspekce vyšetřuje chování policie a pana Zábrodského by mělo zajímat pouze řádné vyšetření trestných činů policistů. "OPH nemají vůbec právo nám říkat, jak co máme při vyšetřování dělat," argumentoval pan Zábrodský. Neodůvodňoval to nijak. Na dotazy se mluvčí inspekce nijak neobtěžovali odpovědět.

 • "My jsme stát a vy nám do toho nemáte co mluvit"?

  Asi tak to tento pán už z dob komunistických, kdy byl policajtem, mínil. Není zvyklý na to občanskou kontrolu veřejné moci. To bylo vidět v jeho vystupování vůči OPH po celou dobu. Pokud vyšetřování vedou takovíto lidé, nepochybujeme o tom, že vyšetřeno nic řádně být nemůže.

 • Jinými slovy, činitelé Inspekce dokázali svými slovy a svým přístupem, že jejich vyšetřování je nedůvěryhodné?

  Zprávy ze spisu i jejich vystupování ukazují, že se ty věci nedotahují do konce. V onom případě policisty, co zmlátil na demonstraci člověka, nebyli vyslechnuti nejen zahraniční předvedení, ale ani čeští předvedení. Nekonfrontují se výpovědi policistů navzájem, protože to je taky důležité. Nelze jen tak zapsat, že se nic nestalo, nikdo nestál o právní pomoc. To zvládne sekretářka.

 • A jak se k tomu postavili bojovníci proti mučení z Úřadu vlády?

  V té sekci je spousta lidí ze státního zastupitelství i odjinud, jen to vede z Úřadu vlády mgr. Burčíková. Ti vesměs uznali argumenty OPH. Právě komplexnost zjištění ohledně násilí na služebnách a vyšetřování Inspekce je do budoucna zřejmě povede k tomu, že je potřeba kompetenci Inspekce změnit, převést ji pod jiný orgán.

 • Takže byl výsledek obou schůzek pozitivní. Inspekce se odhalila jako nekompetentní a zaujatá a pan prezident Havel vám vyjádřil podporu. Dá se to tak shrnout?

  Spíš jen nekompetentní. Nedotahuje vyšetřování do konce.

 • A myslíte, že když pan Zábrodský říká, že jste měli raději obviňovat demonstranty, že to není zaujatost?

  Ze strany pana Zábrodského je vidět i zaujatost a nepřátelství vůči OPH, vůči tomu, kdo kontroluje jeho práci, a nedůvěra k výpovědím předvedených a dehonestování důkazů OPH, že byly přehnané. Snažil se nás poškodit. Doufám, že do budoucna ve státní správě takoví lidé působit nebudou.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|