Britské listy


pondělí 26. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Budou výsledky sčítání zpřístupněny tajným službám? (Štěpán Kotrba, psáno pro Euro)
 • Tak jsme včera dostali formuláře, paní Müllerová, …a mám další brouky v hlavě (Marie Gazdagová)
 • Sčítání: Víte lidi, do čeho jdete? (Tom Fuk)
 • Co mi vadí na sčítání lidu (Jan Kyncl) BL hrozí rozbít nynější mediální elitu v ČR:
 • Důsledně pátrejme po tom, kdo dává našemu hlídacímu psu demokracie žrát (pražský novinář) Český rozhlas:
 • Proč přestal Český rozhlas náhle vysílat informační spoty "České biskupské konference"? (Josef Kořenek) Ekologie:
 • Co se zcela pomíjí: Rozpustné sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté (Jiří Hradil) Oznámení:
 • "Železný zneužil sobotního ´Volejte řediteli´(ČNTS)
 • Soudní úředníci dosud nepředali právníkům Dr. Železného včerejší rozhodnutí soudu (CET 21) Bude trockistická revoluce v ČT pokračovat?
 • Dokument: Televizní vzbouřenci proti Drahošovi Reakce:
 • Hodnocení rebelie od britské helsinské skupiny je příliš jednostranné (Milan Míka) Předhodačovské precedenty:
 • Interní struktury v Č(S)T donutily k odchodu už J. Fairaizla v roce 1990 (Eva Pleskotová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tak jsme včera dostali formuláře, paní Müllerová, …a mám další brouky v hlavě

  (Sčítání lidu, domů a bytů)

  Marie Gazdagová

  Již při předávání formulářů jsem dostala zmateční informaci: Dcera je v zahraničí, dle sdělení ČSÚ se sčítají pouze osoby, které budou o půlnoci z 28.února na 1.března 2001 přítomny na území ČR. Přesto sčítací komisařka požaduje, aby byl vyplněn sčítací list osob i za dceru.

  Zajištění ochrany individuálních údajů

  Společnost DELTAX System nebyla prověřena NBÚ pro styk s utajovanými skutečnostmi. Jistý (nepamatuji si jméno) reprezentant společnosti DELTAX Systém uvedl, že firma požádala o prověrku NBÚ v roce 1999 - v čem je tedy problém? Proč nebyla prověrka provedena? A požádala opravdu společnost DELTAX Systém o prověření?

  Z předložených formulářů je pravděpodobné, že zpracovávat se budou všechny vyplněné údaje, tj. včetně rodného čísla - pouze jméno a příjmení pravděpodobně nebude při zpracování použito (černé zarážky na formuláři, požadavek vyplnit černou propisovací tužkou vše kromě jména a příjmení).

  Bydlím v malé obci, kde jsou sčítacími komisařkami osoby, které jsou známy tím, že sbírají a rozšiřují různé informace. Těmto osobám mám svěřit důvěrné údaje o své osobě? A co když předám vyplněné formuláře na místní obecní úřad v zalepené obálce? Proč právě na obecní úřad? Dle mého názoru proto, aby se na základním stupni mohly informace ověřit a zpracovat. Jiné důvody nevidím.

  Na předaných formulářích nebyly vyplněny kódy „číslo bytu“, „číslo osoby“, „vztah k uživateli bytu“. Vzhledem k tomu, že rozhodně nebudu předávat dotazníky sčítacím komisařkám, chtěla bych vidět pracnost a spolehlivost zpracování dotazníků nepředávaných prostřednictvím sčítacích komisařů. Anebo se takto předané dotazníky vrátí k doplnění mým sčítacím komisařkách - a to, že jsem je předávala v zapečetěné obálce byla jenom finta na oklamání otroka?

  Kvalita dotazníků

  Dotazník jako metoda sběru dat je velice náročný na přípravu - jednotlivé položky dotazníku by měly být jasné a nedvojsmyslné, neměly by se dožadovat osobních či choulostivých informací, jejichž získávání se může respondent bránit. K získání informací osobní delikátní či choulostivé povahy se používají speciální techniky, dotazník není vhodný.

  Doporučuje se, aby byl proveden pilotní výzkum, kterým se ověří, zda je dotazník srozumitelný a zda zjišťuje to, co má zjistit.

  Vybírám několik příkladů nejednoznačných dotazů.

  Bytový list - otázka 18. seznam osob v bytě - kdo je uživatel bytu? Dle mého názoru je to každá osoba, která má v bytě trvalé bydliště. Proč se tedy požaduje, aby jako uživatel bytu byla uvedena pouze jedna osoba a u ostatních osob se uvedl vztah k uživateli? Koho mám uvést jako uživatele bytu? Jakou informaci chce zadavatel získat? Kdo je uživatelem bytu ho zřejmě vůbec nezajímá…

  Bytový list

  Ve vysvětlivkách je byt pod Způsobem bydlení definován jako soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Dle toho jsou v našem rodinném domku minimálně tři byty - a máme vyplnit pouze jeden bytový list. Kdysi byl byt podrobněji vymezen tím, že zahrnuje kuchyň či kuchyňský kout.

  Záměrně se nezabývám dalšími dotazy, ze kterých lze orwellovsky vyvozovat relativně podrobné informace o konkrétní osobě (vymezené prostřednictvím rodného čísla) a vztazích mezi jednotlivými osobami.

  Jinak si o celém projektu myslím, že to bude možná i přesné sečtení nepřesných a především nepravdivých čísel.

  Nevěřím, že je ČSÚ schopen zajistit ochranu údajů o mé osobě - ani Ministerstvo vnitra to nedokázalo. Budu si tedy údaje o své osobě chránit sama.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|